Przeniesienie domeny do Google Domains

Przeniesienie domeny do Google Domains

Możesz przenieść domenę na swoje konto w Google Domains.

Uwaga: obecny właściciel domeny musi z Tobą współpracować – wyrazić zgodę na przeniesienie i przygotować do niego domenę.

 • Nazwa domeny, którą masz zarejestrowaną u innego rejestratora
 • Nazwa domeny, która jest własnością innej osoby:
  • w Google Domains,
  • u innego rejestratora.

Rozpoczęcie przenoszenia.

 1. Są dwa sposoby na rozpoczęcie przenoszenia:
  1. Wyszukaj nazwę domeny, którą chcesz przenieść, a następnie w wynikach wyszukiwania kliknij przycisk przenoszenia obok nazwy domeny.
  2. Kliknij Przenieś w menu nawigacyjnym po lewej stronie i wpisz nazwę, którą chcesz przenieść.
 2. Proces przenoszenia rozpocznie się, gdy klikniesz Kontynuuj.  

 

Zanim rozpoczniesz przenoszenie domeny od innego rejestratora...

Koszty

Aby przenieść domenę od innego rejestratora, musisz wykupić rejestrację na dodatkowy rok. Koszt przeniesienia domeny jest więc równy kosztowi jej rocznej rejestracji. Przykładowo rejestracja domeny .com kosztuje $12 rocznie, więc koszt jej przeniesienia do Google Domains także wynosi $12. Domena, która przed przeniesieniem miała rejestrację ważną do 1 stycznia 2019 roku, po transferze pozostanie zarejestrowana do 1 stycznia 2020 roku.

 • Uwaga: jeśli w ciągu ostatnich 45 dni domena została automatycznie odnowiona (tyle wynosi w tym przypadku okres karencji), odnowienie u obecnego rejestratora może anulować to odnowienie. W takim przypadku koszt odnowienia podlega zwrotowi. Jeśli tak się stanie, dodanie przez Google Domains kolejnego roku rejestracji w ramach transferu nie spowoduje przesunięcia daty ważności domeny do przodu. Masz prawo do zwrotu kosztów za automatyczne odnowienie u obecnego rejestratora (może być konieczne skontaktowanie się z nim).

Ograniczenia przy przenoszeniu domeny od innego rejestratora

Pamiętaj, że:

 • Przeniesienie domeny do Google Domains może nastąpić dopiero po upływie 60 dni od chwili zakupu domeny u obecnego rejestratora albo jej transferu do obecnego rejestratora.
  • Uwaga: niektórzy rejestratorzy mogą wymagać dłuższego czasu oczekiwania przed przeniesieniem. Sprawdź w dokumentacji obecnego rejestratora, czy nie obowiązują dodatkowe ograniczenia.
 • ICANN wymaga, aby przy przenoszeniu domeny zarejestrować ją na kolejny rok. W związku z tym nie możesz przenieść domeny do Google Domains, dopóki będzie to oznaczało przekroczenie maksymalnego, 10-letniego okresu rejestracji (5-letniego w przypadku domen .co).
  • Wyjątkiem są domeny .co.nz. Przeniesienie takiej domeny wiąże się z opłatą 20 USD, ale nie trzeba przedłużać rejestracji o rok.
 • Jeżeli rejestr odpowiedzialny za Twoją domenę ma do wykonania wobec niej zaległe czynności administracyjne, transfer będzie możliwy dopiero po uregulowaniu tych kwestii.
   

Przenoszenie domeny od innego rejestratora

Przeniesienie domeny od innego rejestratora dzieli się na sześć etapów.

Krok 1: przygotowanie domeny do przeniesienia

Wykonaj te czynności u obecnego rejestratora:

Wskazówka: będzie Ci łatwiej, jeśli otworzysz stronę drugiego konta Google Domains lub stronę drugiego rejestratora w nowym oknie lub karcie przeglądarki.

 Odblokuj domenę. Blokada domeny uniemożliwia jej przeniesienie. U większości rejestratorów blokada ta może nosić nazwę „blokady domeny”, „blokady rejestracji” lub „blokady przenoszenia”.

Wyszukaj obecnego rejestratora na liście instrukcji dla innych rejestratorów i wykonaj podane czynności, aby odblokować możliwość przeniesienia domeny i uzyskać kod autoryzacji.

 Upublicznij swoje dane WHOIS. Większość rejestratorów używa określenia „prywatna rejestracja”, „prywatność WHOIS”, „prywatność rejestracji” lub po prostu „prywatność”.

Uwaga: w czasie przenoszenia domeny Twoje informacje kontaktowe w bazie WHOIS będą widoczne dla każdego. Gdy transfer się zakończy, możesz z powrotem zmienić ich status na prywatny.

 Zweryfikuj swój kontaktowy adres e-mail abonenta. Zaloguj się do obecnego rejestratora i sprawdź, czy podany tam adres e-mail do kontaktów jest aktualny. Wiadomość z potwierdzeniem przeniesienia od Google Domains przyjdzie na adres e-mail podany w bazie WHOIS jako adres kontaktowy abonenta.

 Uzyskaj kod autoryzacji od rejestratora. Kod autoryzacji to unikalny ciąg znaków, na przykład „5YcCd!X&W@q0Xozj”. Większość rejestratorów nazywa go „kodem autoryzacji”, „kodem przenoszenia” lub „kodem EPP.”

Uwaga: w przypadku domen .jp szukaj kodu REG-ID. Powinien mieć format „REG-##-####-####”.
Niektórzy rejestratorzy nie udostępniają kodu REG-ID. Jeżeli nie możesz go znaleźć w witrynie swojego rejestratora, wpisz:
REG-00-0000-0000
Przeniesienie rozpocznie się po autoryzacji przez e-maila.
 
Wskazówka: jeżeli użyjesz kodu REG-ID „REG-00-0000-0000”, a przeniesienie się nie powiedzie, to najprawdopodobniej Twój rejestrator udostępnia kod REG-ID. Żeby uzyskać kod, konieczne może być skontaktowanie się z zespołem pomocy rejestratora.

 

Note: For .jp domains, look for the REG-ID code. It should have the format of "REG-##-####-####"
Some registrars do not provide a REG-ID Code. If you cannot find the REG-ID code in your registrar's site, enter:
REG-00-0000-0000
The transfer will proceed and be authenticated through email.
 
Tip: if you use the REG-ID code "REG-00-0000-0000" and your transfer fails, it is likely your registrar does provide a REG-ID code. You may need to contact your registrar's support to get the code.

 

Wykonaj dalsze czynności w Google Domains.

Zaloguj się na konto Google Domains, na które chcesz przenieść domenę.

Sprawdź, czy zmiany wprowadzone u obecnego rejestratora odniosły skutek:

 Jeżeli na ekranie dalej widnieje informacja, że domena jest zablokowana, kliknij przycisk Odśwież.

    

Zastosowanie zmian może potrwać do 20 minut. Jeżeli po 20 minutach domena nadal będzie zablokowana, wróć do witryny obecnego rejestratora i sprawdź, czy została odblokowana.

 Jeżeli na ekranie dalej widnieje informacja, że domena jest prywatna, kliknij przycisk Odśwież.
    

Zastosowanie zmian może potrwać do 20 minut. Jeżeli po 20 minutach domena nadal będzie prywatna, wróć do witryny obecnego rejestratora i sprawdź, czy w ustawieniach prywatności status rejestracji został zmieniony na publiczny.

 Potwierdź kontaktowy adres e-mail abonenta. Pamiętaj, że na ten adres Google Domains wyśle potwierdzenie przeniesienia domeny.

W polu Uzyskaj kod autoryzacji wpisz kod autoryzacji otrzymany w podpunkcie d, a następnie kliknij przycisk Zaakceptuj i kontynuuj.
    

Krok 2: import ustawień internetowych domeny

Wybierz, czy Google Domains ma wykryć i zaimportować aktualne ustawienia internetowe:

Jeżeli wybierzesz Wykryj i zaimportuj aktualne ustawienia mojej domeny, to Google Domains bezpośrednio pod tą opcją wyświetli znalezione rekordy zasobów DNS dla Twojej domeny.

Google Domains przeprowadzi wyszukiwanie DNS, aby znaleźć rekordy zasobów powiązane z najczęściej spotykanymi subdomenami (@, www, blog itp.). Pamiętaj, że:

Możesz edytować, usuwać lub uzupełniać rekordy, które Google Domains ma zaimportować:

Krok 3: przeniesienie

Google Domains wyświetli datę wygaśnięcia rejestracji domeny u obecnego rejestratora, koszt wydłużenia jej o kolejny rok (co jest wymagane przy przenoszeniu domeny) oraz datę wygaśnięcia rejestracji, jaką domena będzie mieć po transferze.

Uwaga:

Aby rozpocząć przenoszenie i zapłacić za rejestrację na kolejny rok, kliknij Zaakceptuj i kontynuuj.

Krok 4: podanie/weryfikacja informacji kontaktowych

Wpisz swoje informacje kontaktowe w oknie dialogowym Potwierdź informacje kontaktowe. Są potrzebne, żeby rejestrator mógł się z Tobą skontaktować.

Możesz wybrać, czy te informacje mają być prywatne, czy dostępne dla wszystkich. Nadanie informacjom statusu prywatnych oznacza, że będą widoczne tylko dla Ciebie i Google Domains.

Więcej na ten temat możesz przeczytać w artykule O informacjach kontaktowych

Krok 5: opłacenie dodatkowego roku rejestracji

W oknie dialogowym metody płatności wpisz swoje informacje o płatności lub wybierz metodę płatności używaną wcześniej w Google.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Płacenie z użyciem konta Google.

Krok 6: potwierdzenie e-mailem przeniesienia domeny

Dostaniesz e-maila na adres podany jako kontakt do abonenta (to ten sam adres, który należało potwierdzić w kroku 5).

Od chwili zaakceptowania transferu poprzedni rejestrator może potrzebować do 7 dni na zwolnienie domeny. Status procesu jej przenoszenia możesz sprawdzić w Google Domains na stronie Przenieś do Google Domains.

Dodatkowa pomoc:

Informacje o przenoszeniu domeny do Google Domains

Cieszymy się, że chcesz do nas dołączyć. Przeczytaj omówienie procesu przenoszenia domeny do Google Domains.

 1. Abonent: (w witrynie aktualnego rejestratora) przygotowuje domenę do przeniesienia (wyłącza prywatną rejestrację, aktualizuje informacje kontaktowe, odblokowuje domenę i uzyskuje kod autoryzacji).
 2. Abonent: (w Google Domains) potwierdza na stronie Transfery, że domena jest gotowa do przeniesienia, podaje kod autoryzacji i wydłuża rejestrację o dodatkowy rok.
 3. Google: przeprowadza wyszukiwanie WHOIS, żeby uzyskać informacje kontaktowe. Następnie wysyła do rejestrującego e-maila z prośbą o zaakceptowanie lub anulowanie transferu.
 4. Abonent: odpisuje na e-maila od Google Domains i akceptuje lub anuluje transfer.
 5. Google: jeżeli transfer zostanie zaakceptowany, przekazuje kod autoryzacji do rejestru odpowiedzialnego za domenę.
 6. Rejestr: prosi obecnego rejestratora o potwierdzenie, że abonent chce przenieść domenę.
 7. Obecny rejestrator: wysyła do abonenta e-maila z prośbą o zaakceptowanie lub anulowanie transferu.

  Uwaga: jeżeli obecny rejestrator będzie zwlekać z działaniem, abonent może skontaktować się z nim bezpośrednio i poprosić o zaakceptowanie lub anulowanie transferu. Transfer zostanie zatwierdzony automatycznie, jeżeli obecny rejestrator przez 5 dni nie podejmie żadnych działań.

 8. Abonent: odpisuje na e-maila od obecnego rejestratora i akceptuje lub anuluje transfer. Akceptacja powoduje zwolnienie domeny do transferu.

  Uwaga: w razie braku odpowiedzi od abonenta transfer jest automatycznie zatwierdzany po upływie 5 dni.

 9. Google: informuje abonenta, że transfer został zakończony.
Sprawdzanie komunikatów o stanie

Ukończenie transferu domeny może zająć 5–7 dni. Status tego procesu możesz sprawdzić, klikając Przenieś do Google Domains na pasku nawigacji po lewej stronie. Jeżeli status zostanie zatwierdzony, na stronie będą się wyświetlać komunikaty podobne do pokazanych tutaj. Jeśli transfer zostanie z jakiegokolwiek powodu zablokowany, pojawi się komunikat z czerwonym paskiem.

 

Przenoszenie w obrębie Google Domains

Jeżeli zamierzasz przenieść domenę między dwoma kontami użytkownika Google Domains (na przykład z konta prywatnego na firmowe), wykonaj czynności z artykułu Przenoszenie domeny między kontami Google Domains

Przenoszenie od innych rejestratorów

Pod linkami dostępne są artykuły, które opisują sposób przygotowania domen do przeniesienia od rejestratorów wymienionych poniżej.

 • Nie zapomnij wykonać czterech czynności wymaganych przez Google (zobacz Krok 1: powyżej), nawet jeśli nie żąda tego Twój obecny rejestrator.
 • Jeżeli Twój rejestrator wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynności, je także musisz wykonać.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze swoim obecnym rejestratorem.

1and1.com

Aby przenieść domenę z firmy 1and1.com, wykonaj polecenia z tego artykułu pomocy: Transfer Your Domain Away from 1&1.

Uwaga: w 1and1 kod autoryzacji transferu nazywa się „Authorization Code”.

DreamHost.com

Aby przenieść domenę z firmy DreamHost, wykonaj polecenia z tego artykułu na stronie DreamHost Wiki: How do I transfer my hosting away from DreamHost?.

Uwaga: w DreamHost kod autoryzacji transferu nazywa się „EPP (auth) code”.

eNom

Aby przenieść domenę z firmy eNom, wykonaj polecenia z artykułu pomocy eNom: How to Initiate an Outgoing Domain Transfer

Uwaga: w eNom kod autoryzacji transferu nazywa się „auth code”.

FastDomain.com

Aby przenieść domenę z firmy FastDomain, wykonaj polecenia z tego artykułu działu pomocy FastDomain: Transferring away from FastDomain.

Uwaga: w FastDomain kod autoryzacji transferu nazywa się „EPP/Authorization Code”.

Gandi.net

Aby przenieść domenę z firmy Gandi, wykonaj polecenia z tego artykułu działu pomocy Gandi: Transferring your domain away from Gandi.

GoDaddy

Aby przenieść domenę z firmy GoDaddy, wykonaj polecenia z tego artykułu działu pomocy GoDaddy: Transferring Domain Names to Another Registrar.

Hover (Tucows)

Aby przenieść domenę z firmy Hover, wykonaj polecenia z tego artykułu działu pomocy Hover: How to: Transfer your domain away from Hover.

MelbourneIT.com.au

Aby przenieść domenę z firmy Melbourne IT, wykonaj polecenia z tego artykułu działu pomocy Melbourne IT: How do I transfer my domain away?.

Name.com

Aby przenieść domenę z firmy Name.com, wykonaj polecenia z tego artykułu bazy wiedzy Name.com: Transfer a Domain Name Away from Name.com?

Namecheap.com

Aby przenieść domenę z firmy Namecheap, wykonaj polecenia z tego artykułu bazy wiedzy Namecheap: What should I do to transfer a domain from Namecheap?

Uwaga: w Namecheap kod autoryzacji transferu nazywa się „EPP/ Authorization Code” i „EPP Code”.

Network Solutions

Aby przenieść domenę z firmy Network Solutions, wykonaj polecenia z tego artykułu działu pomocy Network Solutions: Transfers Away From Network Solutions.

Rebel.ca (Domainscostless.ca / Domainsatcost.ca)

Aby przenieść domenę z firmy Rebel.ca, wykonaj polecenia z tego artykułu bazy wiedzy: How do I transfer my domain to another registrar? Where do I get my EPP Transfer Code?

Uwaga: w Rebel.ca kod autoryzacji transferu nazywa się „EPP Transfer Code”.

Register.com

Aby przenieść domenę z firmy Register.com, wykonaj polecenia z tego artykułu pomocy Register.com: How Do I Transfer My Domain Name to Another Registrar?

Web.com

Aby przenieść domenę z firmy Web.com, wykonaj polecenia, które są podane tutaj (aktualnie na stronie Web.com nie ma artykułu pomocy, który opisywałby tę procedurę).

 1. Zaloguj się na swoje konto w Web.com.
 2. Kliknij link Manage My Domain (Zarządzaj swoją domeną).

 3. Kliknij kartę Registration (Rejestracja).

  • Kliknij Private (Prywatna) w sekcji Registration Details (Szczegóły rejestracji), aby otworzyć ustawienia prywatności domeny i wyłącz opcję prywatności.
  • W ustawieniu Lock Status (Status blokady) w sekcji Transfer Domain (Transfer domeny) kliknij Locked (Zablokowana) i odblokuj domenę.
  • W opcji Authorization code (Kod autoryzacji) w sekcji Transfer Domain (Transfer domeny) kliknij View or Reset (Pokaż lub zresetuj) i skopiuj kod autoryzacji.
 4. Kliknij kartę WHOIS.
  • Zaktualizuj informacje kontaktowe abonenta (Registrant).
  • Zaktualizuj dane kontaktu administracyjnego (Administrative).

Po wykonaniu tych zadań możesz już rozpocząć proces przenoszenia na stronie Transfery w Google Domains. Potrzebny Ci będzie kod autoryzacji.

Przedłużanie okresu rejestracji

ICANN wymaga, aby po przeniesieniu domeny do Google Domains wydłużyć okres rejestracji o kolejny rok. Jest on dodawany do obecnego okresu rejestracji. Przykładowo jeżeli u obecnego rejestratora masz domenę zarejestrowaną na 5 lat, to wymagany przez ICANN dodatkowy rok wydłuży ten okres do 6 lat.

Domeny można rejestrować na okres od 1 roku do 10 lat. W związku z tym nie możesz przenieść domeny do Google Domains, jeśli będzie to oznaczało przekroczenie maksymalnego, 10-letniego okresu rejestracji.

Uwaga: rejestrację przedłużasz o dodatkowy rok przy rozpoczynaniu procesu przenoszenia, używając do tego swojego konta Google. Twoja karta kredytowa zostanie jednak obciążona dopiero po zakończeniu transferu.

Następny krok

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?