Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
true

Hent et domene

Hent et domene

Du kan hente et domene til kontoen din i Google Domains.

Merk: Den nåværende eieren må samarbeide med deg for å klargjøre domenet for overføring, og eieren må også tillate overføringen.

 • et domenenavn du eier hos en annen domeneregistrator
 • et domenenavn som eies av en annen bruker
  • innenfor Google Domains
  • hos en annen domeneregistrator

Start overføringen.

 1. Du kan starte overføringen på to forskjellige måter.
  1. Søk etter domenenavnet du vil overføre, og klikk deretter på overføringsknappen ved siden av domenet i søkeresultatene.
  2. Klikk på Hent i navigasjonsmenyen til venstre, og skriv inn domenet du vil overføre.
 2. Overføringen begynner når du klikker på Fortsett.  

 

Før du overfører fra en annen domeneregistrator

Pris

Når du skal overføre et domene fra en annen domeneregistrator, kreves det at du kjøper et ekstra år med registrering. Kostnaden for å overføre domenet ditt er dermed prisen for ett år med registrering for det domenet. Eksempel: Hvis et .com-domene koster $12 i året og du overfører det til Google Domains, koster det bare $12 – prisen for ett ekstra år med registrering. Hvis domenet var registrert til og med 1. januar 2019 før overføringen, blir det registrert til 1. januar 2020 etter at det er overført.

 • Merk: Hvis et domene har blitt automatisk fornyet i løpet av de siste 45 dagene (den utsatte tidsfristen for automatisk fornyelse), kan fornyelsen hos den nåværende domeneregistrator bli kansellert og kostnaden for fornyelsen bli refundert. Hvis dette skjer, kan det se ut som utløpsdatoen ikke forlenges når det legges til et år som del av hentingen til Google Domains. Du har krav på refusjon for registreringen som ble automatisk fornyet hos den nåværende domeneregistratoren din. Du må kanskje ta kontakt med domeneregistratoren for å få beløpet refundert.

Begrensninger for overføringer fra en annen domeneregistrator

Vær oppmerksom på følgende:

 • Hvis du nylig har kjøpt eller overført et domene gjennom den nåværende domeneregistratoren din, må du vente 60 dager før du kan overføre domenet ditt til Google Domains.
 • Når du overfører det, må du registrere domenet for ytterligere ett år i henhold til kravene fra ICANN. Hvis dette fører til at domenet overskrider registreringsperiodens grense på maksimalt 10 år (5 år for .co-domener), kan du ikke overføre domenet ditt til Google Domains på dette tidspunktet.
  • .co.nz-domener er et unntak. Når du overfører et .co.nz-domene, er overføringsgebyret på USD 20, og det inkluderer ikke et ekstra år med registrering.
 • Hvis du har et utestående administrativt tiltak mot domenet ditt i registeret der domenet ditt forvaltes, kan du ikke overføre domenet før saken er løst.
   

Hent et domene fra en annen domeneregistrator

Henting av domenet til Google Domains er en prosess med seks trinn:

Trinn 1: Klargjør domenet ditt for overføring.

Utfør disse trinnene hos den nåværende domeneregistratoren din:

Tips: Dette blir enklere hvis du åpner et nytt nettleservindu eller en ny fane for den andre Google Domains-kontoen eller domeneregistratoren.

Lås opp domenet ditt. En domenelås forhindrer at domenet overføres. Hos de fleste domeneregistratorer kalles domenelåsen for «domenelås», «registreringslås», «overføringslås» eller bare «lås».

Finn den nåværende domeneregistratoren din i listen over instruksjoner for andre domeneregistratorer, og følg instruksjonene for å låse opp domenet for overføring og få tak i en autorisasjonskode.

Offentliggjør WHOIS-informasjonen din. Hos de fleste domeneregistratorer kalles dette alternativet «privat registrering», «WHOIS-personvern», «registreringspersonvern» eller bare «personvern».

Merk: WHOIS-kontaktinformasjonen din kommer til å være offentlig tilgjengelig mens du fullfører overføringen. Du kan gjøre informasjonen privat igjen etter at du har overført domenet.

Bekreft kontaktadressen for registranten. Logg på hos den nåværende domeneregistratoren din, og kontrollér at e-postadressen din er oppdatert. Det sendes et varsel om overføringsbekreftelsen fra Google Domains til e-postadressen som står oppført for registranten i WHOIS-kontaktinformasjonen.

Få autorisasjonskoden fra domeneregistratoren din. Hos de fleste domeneregistratorer kalles autorisasjonskoden for «autorisasjonskode», «overføringskode» eller «EPP-kode». Autorisasjonskoden er en unik streng med tegn, for eksempel «5YcCd!X&W@q0Xozj».

Utfør de neste trinnene i Google Domains.

Logg på Google Domains med kontoen du skal overføre domenet til.

Bekreft at endringene du gjorde hos den nåværende domeneregistratoren din, har trådt i kraft:

Hvis du fortsatt ser en melding om at domenet er låst, klikker du på Last inn på nytt-knappen.

    

Det kan ta opptil 20 minutter eller mer før endringen trer i kraft. Hvis domenet fortsatt er låst etter 20 minutter, går du tilbake til den nåværende domeneregistratoren din og kontrollerer at domenet er låst opp.

Hvis du fortsatt ser en melding om at domenet er privat, klikker du på Last inn på nytt-knappen.
    

Det kan ta opptil 20 minutter eller mer før endringen trer i kraft. Hvis domenet fortsatt er låst etter 20 minutter, går du tilbake til den nåværende domeneregistratoren din og kontrollerer at personverninnstillingene for registreringen er angitt som offentlig.

Bekreft e-postadressen for registranten. Husk at dette er adressen som mottar varselet om overføringsbekreftelse fra Google Domains.

Gå til Hent autorisasjonskode, skriv inn autorisasjonskoden du fikk i deltrinn d ovenfor, og klikk på Godta og fortsett-knappen.
    

Trinn 2: Importér nettinnstillingene for domenet ditt

Velg om de gjeldende nettinnstillingene skal registreres og importeres til Google Domains:

Hvis du velger Registrer og importér de nåværende innstillingene for domenet mitt, vises DNS-ressurspostene som registreres for domenet ditt, i Google Domains, rett under valget ditt.

Google Domains utfører et DNS-oppslag og slår opp ressurspostene som er tilknyttet de vanligste underdomenene (@, www, blog, osv.). Vær oppmerksom på følgende:

Du kan redigere, slette eller legge til informasjon i postene som skal importeres til Google Domains:

Trinn 3: Overfør!

Den nåværende utløpsdatoen for domenet ditt vises i Google Domains sammen med den nåværende domeneregistratoren, prisen for å legge til ett år med registrering (påkrevd for overføring) og den nye utløpsdatoen for domenet etter overføring.

Merk:

Klikk på Godta og fortsett for å starte overføringen og betale for ett ekstra år med registrering.

Trinn 4: Oppgi/bekreft kontaktinformasjon

Skriv inn kontaktinformasjonen din i dialogboksen Bekreft kontaktinformasjonen. Denne informasjonen er nødvendig for at domeneregistratoren kan ta kontakt med deg.

Du kan velge om denne informasjonen skal være privat eller offentlig. Hvis du velger å holde informasjonen privat, er informasjonen bare synlig for deg og Google Domains.

Du finner mer informasjon i artikkelen Om kontaktinformasjon

Trinn 5: Betal for ett ekstra år med registrering

Oppgi betalingsinformasjonen din, eller velg en betalingsmåte som du har brukt med Google tidligere, i dialogboksen for betalingsmåte.

Du finner mer informasjon i artikkelen Betal med Google.

Trinn 6: Bekreft hentingen per e-post

Du mottar en e-post på e-postadressen som er registrert for registranten av domenet ditt (dette er adressen du bekreftet i trinn 5 ovenfor).

Etter at du har godkjent overføringen, kan det ta opptil sju dager før den forrige domeneregistratoren frigir domenet. Følg med på statusmeldingene på Hent-siden i Google Domains for å kontrollere statusen for overføringen.

Mer hjelp:

Om henting

Så hyggelig at du vil flytte til oss! Nedenfor finner du en oversikt over henteprosessen.

 1. Registranten: (på nettstedet til den nåværende domeneregistratoren) klargjør domenet for overføring (slår av privat registrering, oppdaterer kontaktinformasjonen, låser opp domenet og henter autorisasjonskoden).
 2. Registranten: (på Google Domains) går til Overføringer-siden, bekrefter at domenet er klargjort for overføring, oppgir autorisasjonskoden og legger til et ekstra år med registrering.
 3. Google: utfører et WHOIS-oppslag for å hente kontaktinformasjonen og sender en e-post til registranten der registranten bes om å godkjenne (eller avbryte) overføringen.
 4. Registranten: svarer på e-posten fra Google Domains og godkjenner (eller avbryter) overføringen.
 5. Google: sender autorisasjonskoden til registeroperatøren for registeret der domenet forvaltes, hvis overføringen godkjennes.
 6. Registeroperatøren: sender en forespørsel til den nåværende domeneregistratoren og ber om bekreftelse på at registranten vil overføre domenet.
 7. Den nåværende domeneregistratoren: sender en e-post til registranten der registranten bes om å godkjenne (eller avbryte) overføringen.

  Merk: Hvis den nåværende domeneregistratoren er treg med å foreta seg noe, kan registranten kontakte registratoren direkte og be om at overføringen skal godkjennes (eller avbrytes). Overføringen godkjennes automatisk etter fem dager hvis den nåværende domeneregistratoren ikke foretar seg noe.

 8. Registranten: svarer på e-posten fra den nåværende domeneregistratoren og godkjenner (eller avbryter) overføringen. Hvis overføringen godkjennes, frigis domenet for overføring.

  Merk: Hvis registranten ikke svarer, godkjennes overføringen automatisk etter fem dager.

 9. Google: informerer registranten om at overføringen er fullført.
Kontrollering av statusmeldinger

Det kan ta 5–7 dager å fullføre en domeneoverføring. Klikk på Hent på navigasjonslinjen til venstre for å kontrollere statusen for overføringen din. Hvis overføringen godkjennes, ser du meldinger lignende meldingene nedenfor. Hvis overføringen er blitt blokkert, ser du en melding med en rød strek.

 

Overføring innenfor Google Domains

Hvis du overfører et domene innenfor Google Domains fra én brukerkonto til en annen (for eksempel hvis du kjøpte et domene på en personlig konto og vil overføre den til en bedriftskonto), følger du trinnene i artikkelen om å overføre et domene mellom Google Domains-kontoer

Overføring fra andre domeneregistratorer

Artiklene det er linket til nedenfor, viser deg hvordan du klargjør domenet ditt for overføring hos forskjellige domeneregistratorer.

 • Sørg for at du gjennomfører alle de fire obligatoriske handlingene (se trinn 1: ovenfor). Dette er et krav fra Google selv om den nåværende domeneregistratoren din kanskje ikke krever at dette utføres.
 • Enkelte domeneregistratorer kan be om at du utfører ytterligere handlinger. Hvis det er tilfellet, utfører du disse også.

Kontakt den nåværende domeneregistratoren din hvis du har spesifikke spørsmål eller trenger mer hjelp.

1and1.com

For å flytte domenet ditt fra 1and1.com følger du instruksjonene i hjelpeartikkelen på 1&1 om hvordan du overfører domenet ditt vekk fra 1&1.

Merk: 1and1 kaller autorisasjonskoden for overføring for «autorisasjonskode» («Authorization Code»).

DreamHost.com

For å flytte domenet ditt fra DreamHost følger du instruksjonene i DreamHost Wiki-artikkelen om hvordan du overfører domenet vekk fra DreamHost.

Merk: DreamHost kaller autorisasjonskoden for overføring for «EPP-kode (autorisasjon)» («EPP (auth) code»).

eNom

For å flytte domenet ditt fra eNom følger du instruksjonene i hjelpeartikkelen på eNom om hvordan du setter i gang en utgående domeneoverføring

Merk: eNom kaller autorisasjonskoden for overføring for «autorisasjonskode» («auth code»).

FastDomain.com

For å flytte domenet ditt fra FastDomain følger du instruksjonene i hjelpeartikkelen på FastDomain om hvordan du overfører vekk fra FastDomain.

Merk: FastDomain kaller autorisasjonskoden for overføring for «EPP-/autorisasjonskode» («EPP/Authorization Code»).

Gandi.net

For å flytte domenet fra Gandi følger du instruksjonene i hjelpeartikkelen på Gandi om hvordan du overfører domenet vekk fra Gandi.

GoDaddy

For å flytte domenet fra GoDaddy følger du instruksjonene i hjelpeartikkelen på GoDaddy om hvordan du overfører domenenavn til en annen domeneregistrator.

Hover (Tucows)

For å flytte domenet ditt fra Hover følger du instruksjonene i hjelpeartikkelen på Hover om hvordan du overfører domenet vekk fra Hover.

MelbourneIT.com.au

For å flytte domenet ditt fra Melbourne IT følger du instruksjonene i hjelpeartikkelen på Melbourne IT om hvordan du flytter domenet ditt.

Name.com

For å flytte domenet ditt fra Name.com følger du instruksjonene i kunnskapsbaseartikkelen på Name.com om hvordan du overfører domenet vekk fra Name.com.

Namecheap.com

For å flytte domenet ditt fra Namecheap følger du instruksjonene i kunnskapsbaseartikkelen på Namecheap om hvordan du overfører domenet fra Namecheap.

Merk: Namecheap kaller autorisasjonskoden for overføring for «EPP-/autorisasjonskode» («EPP/Authorization Code») og «EPP-kode» («EPP Code»).

Network Solutions

For å flytte domenet ditt fra Network Solutions følger du instruksjonene i hjelpeartikkelen på Network Solutions om hvordan du overfører vekk fra Network Solutions.

Rebel.ca (Domainscostless.ca / Domainsatcost.ca)

For å flytte domenet ditt fra Rebel.ca følger du instruksjonene i kunnskapsbaseartikkelen om hvordan du overfører domenet ditt til en annen domeneregistrator, og hvordan du får tak i EPP-overføringskoden

Merk: Rebel.ca kaller autorisasjonskoden for overføring for «EPP-overføringskode» («EPP Transfer Code»).

Register.com

For å flytte domenet ditt fra Register.com følger du instruksjonene i hjelpeartikkelen på Register.com om hvordan du overfører domenet ditt til en annen domeneregistrator.

Web.com

For å flytte domenet ditt fra Web.com følger du instruksjonene nedenfor. (Web.com har ingen hjelpeartikler som dokumenterer denne fremgangsmåten.)

 1. Logg på Web.com-kontoen din.
 2. Klikk på linken Manage My Domain (Administrer domenet mitt).

 3. Klikk på Registration-fanen (Registrering).

  • Gå til Registration Details (Registreringsdetaljer) for å finne innstillingen for domenepersonvern: Klikk på Private (Privat), og slå av alternativet for personvern.
  • Gå til Transfer Domain (Overfør domene) for å finne låsestatusen: Klikk på Locked (Låst), og lås opp domenet ditt.
  • Gå til Transfer Domain (Overfør domene) for å finne autorisasjonskoden: Klikk på View or Reset (Vis eller tilbakestill), og kopiér autorisasjonskoden.
 4. Klikk på WHOIS-fanen.
  • Oppdater kontaktinformasjonen for registranten.
  • Oppdater den administrative kontaktinformasjonen.

Når du har fullført disse trinnene, går du til Overføringer-siden på Google Domains for å starte overføringen. Du trenger autorisasjonskoden.

Ekstra registrering

Når du henter et domene, må du legge til et ekstra år med registrering i henhold til kravene fra ICANN. Dette ekstra året legges til domenets eksisterende registrering. Hvis domenet ditt for eksempel er registrert for fem år hos den nåværende domeneregistratoren, øker registreringen til 6 år med det ekstra året som ICANN krever ved overføringer.

Du kan registrere et domene for en periode fra 1 til 10 år. Hvis domenet overskrider registreringsperiodens grense på maksimalt 10 år når du legger til et ekstra år, kan du ikke overføre domenet ditt til Google Domains på dette tidspunktet.

Merk: Du kan legge til det ekstra registreringsåret gjennom Google-kontoen din når du starter overføringen. Kredittkortet ditt belastes ikke før overføringen er fullført.

Neste trinn

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?