Inkomende overdracht van een domein

Inkomende overdracht van een domein

U kunt een domein overzetten naar uw account in Google Domains.

Opmerking: De huidige eigenaar moet met u samenwerken om het domein voor te bereiden voor de overdracht en moet de overdracht toestaan.

 • Een domeinnaam die u bezit bij een andere registrar
 • Een domeinnaam van een andere gebruiker:
  • In Google Domains
  • Bij een andere registrar

De overdracht starten.

 1. Er zijn twee manieren om de overdracht te starten:
  1. Zoek de domeinnaam die u wilt overzetten en klik in de zoekresultaten op de overdrachtsknop naast het domein.
  2. Klik in het linkernavigatiemenu op 'Inkomende overdracht' en voer het domein in dat u wilt overzetten.
 2. Als u op 'Doorgaan' klikt, begint het overdrachtsproces.  

 

Voordat u overzet vanaf een andere registrar...

Kosten

Wanneer u een domein overzet vanaf een andere registrar moet u een extra registratiejaar kopen. Daarom zijn de overdrachtskosten voor uw domein gelijk aan de prijs van één registratiejaar voor dat domein. Als een .com-domein bijvoorbeeld $12 per jaar kost, kunt u het voor dat bedrag van $12 naar Google Domains overzetten om een extra registratiejaar te kopen. Als het domein vóór de overdracht tot 1 januari 2019 geregistreerd stond, staat het na de overdracht tot 1 januari 2020 geregistreerd.

 • Opmerking: Als een domein in de afgelopen 45 dagen automatisch is verlengd (de respijtperiode voor automatische verlenging), kan de huidige registreerder de verlenging annuleren en een terugbetaling van de registreerder ontvangen. Als dit gebeurt, wordt de vervaldatum van de registratie niet naar een later moment verschoven wanneer Google Domains als onderdeel van de inkomende overdracht een jaar toevoegt. U heeft recht op een terugbetaling van de automatische verlenging van uw huidige registrar. Voor deze terugbetaling moet u mogelijk zelf contact opnemen met de registreerder.
 • .fr-domeinen: Wanneer u een .fr-domein overdraagt, is de nieuwe vervaldatum van de registratie afhankelijk van de feitelijke registreerder voor het domein (de registreerder die in de WHOIS-directory wordt vermeld). 
  • Als de feitelijke registreerder Key-Systems GmbH is, voegt u met de overdracht van het domein één jaar aan de huidige registratie toe. De vervaldatum neemt met precies één jaar toe.
  • Bij alle andere feitelijke registreerders wordt de registratie gereset op één jaar (minus drie dagen) vanaf de datum van de overdracht.
 • .jp-domeinen vereisen geen extra registratiejaar voor een overdracht en er worden geen kosten in rekening gebracht. 

Beperkingen op overdrachten vanaf een andere registreerder

Houd rekening met het volgende:

 • Als u onlangs een domein heeft gekocht of overgezet bij uw huidige registrar, moet u 60 dagen wachten voordat u uw domein kunt overzetten naar Google Domains.
  • Opmerking: Bij sommige registreerders moet u langer wachten voordat u een domein kunt overzetten. Raadpleeg de documentatie van de huidige registreerder voor eventuele aanvullende beperkingen.
 • Bij het overzetten vereist ICANN dat u uw domein voor een extra jaar registreert. Als uw domein hiermee de maximale registratieperiode van 10 jaar (5 jaar voor .co-domeinen) overschrijdt, kunt u uw domein op dit moment niet overzetten naar Google Domains.
  • .co.nz-domeinen vormen een uitzondering. Voor het overzetten van een .co.nz-domein bedragen de overdrachtskosten $ 20, maar hierbij zit geen extra registratiejaar inbegrepen.
 • Als het register dat verantwoordelijk is voor uw domein bezig is met een administratieve procedure voor dit domein, kunt u uw domein pas overzetten nadat dit probleem is opgelost.
   

Inkomende overdracht van een domein van een andere registrar

Het proces voor het overzetten van uw domein naar Google Domains bestaat uit zes stappen:

Stap 1: Zorg dat uw domein klaar is om overgezet te worden

Voer deze stappen uit bij uw huidige registreerder:

Voer deze stappen uit bij uw huidige registreerder:

Tip: Dit gaat makkelijker als u een ander browservenster of -tabblad voor de andere registreerder opent.

 Ontgrendel uw domein. Een domeinvergrendeling voorkomt dat het domein kan worden overgezet. De meeste registreerders noemen dit een 'domeinvergrendeling', 'registratievergrendeling', 'overdrachtsvergrendeling' of gewoon 'vergrendeling'.

Zoek uw huidige registreerder in de Lijst met instructies voor andere registreerders en volg de instructies om uw domein voor de overdracht te ontgrendelen en een autorisatiecode ('REG-ID'-code voor .jp-domeinen) te bemachtigen.

 Maak uw WHOIS-contactgegevens openbaar. De meeste registreerders noemen dit 'privéregistratie', 'WHOIS-privacy', 'registratieprivacy' of gewoon 'privacy'.

Opmerking: Uw WHOIS-contactgegevens worden openbaar gemaakt tijdens het voltooien van het overdrachtsproces. Nadat u uw domein heeft overgezet, kunt u uw gegevens weer privé maken.

Controleer de contactgegevens van de houder en zorg ervoor dat uw e-mailadres actueel is. Google Domains e-mailt de bevestigingsmelding voor de overdracht naar het e-mailadres van de houder zoals dat in uw WHOIS-contactgegevens vermeld staat.

 Vraag de autorisatiecode aan bij uw registreerder. De meeste registreerders noemen dit een 'autorisatiecode', 'overdrachtscode' of 'EPP-code'. De autorisatiecode is een unieke tekenreeks, bijvoorbeeld '5YcCd!X&W@q0Xozj'

Opmerking: Zoek voor .jp-domeinen de REG-ID-code. Deze moet de indeling 'REG-##-####-####' hebben.
Sommige registreerders verstrekken geen REG-ID-code. Als u de REG-ID-code niet op de website van uw registreerder kunt vinden, voert u het volgende in:
REG-00-0000-0000
De overdracht wordt voortgezet en per e-mail geverifieerd.
 
Tip: Als u de REG-ID-code 'REG-00-0000-0000' gebruikt en uw overdracht mislukt, verstrekt uw registreerder waarschijnlijk wel een REG-ID-code. Mogelijk moet u contact opnemen met de ondersteuning van uw registreerder om de code te bemachtigen.

 

Voer de volgende stappen uit in Google Domains.

Log in bij Google Domains met het account waar u het domein naar wilt overzetten.

Verifieer of de wijzigingen zijn doorgevoerd die u bij uw huidige registreerder heeft aangebracht:

 Als het scherm nog steeds aangeeft dat het domein vergrendeld is of nog steeds het afgedekte e-mailadres van een privéhouder weergeeft, klikt u op Vernieuwen.

Het kan twintig minuten of langer duren voordat de wijziging zijn doorgevoerd. Als het domein na twintig minuten nog steeds vergrendeld is, gaat u terug naar uw huidige registreerder en controleert of het domein ontgrendeld is.

Bevestig het e-mailadres van de houder. Google Domains stuurt de bevestigingsmelding voor de overdracht naar dit adres.

Voer de autorisatiecode uit tussenstap d hierboven in en klik op Doorgaan.

Stap 2: Importeer de webinstellingen van uw domein

Kies of u wilt dat Google Domains uw huidige webinstellingen detecteert en importeert:

Als u kiest voor Kopieer mijn DNS-instellingen en laat deze beheren door Google, zal Google Domains direct onder uw selectie de DNS-resourcerecords weergeven die het voor uw domein heeft gevonden.

Google Domains voert een DNS-lookup uit om de resourcerecords op te zoeken die bij de meestgebruikte subdomeinen horen (@, www, blog, enzovoort). Houd rekening met het volgende:

Klik op RESOURCERECORDS BEKIJKEN om de records die door Google Domains worden geïmporteerd te bekijken, te bewerken, te verwijderen of er iets aan toe te voegen. 

Stap 3: Tijd voor de overdracht

Google Domains toont de huidige vervaldatum van uw domein bij uw huidige registrar, de kosten voor het toevoegen van een registratiejaar (vereist voor het overzetten) en de nieuwe vervaldatum van uw domein na het overzetten.

Opmerking:

Klik op Accepteren en doorgaan om de overdracht te starten en een extra registratiejaar te betalen.

Stap 4: Voer de contactgegevens in/verifieer deze

Voer in het dialoogvenster Contactgegevens bevestigen uw contactgegevens in. Deze informatie is nodig zodat de registrar contact met u kan opnemen.

U kunt deze gegevens privé houden of openbaar maken. Als u ervoor kiest om de gegevens privé te houden, kunnen alleen u en Google Domains de gegevens zien.

Zie Over contactgegevens voor meer informatie. 

Stap 5: Betaal voor één extra registratiejaar

In het dialoogvenster Betaalmethode voert u uw betalingsgegevens in of kiest u een betaalmethode die u eerder bij Google heeft gebruikt.

 • Opmerking: .jp-domeinen vereisen geen extra registratiejaar voor een overdracht en er worden geen kosten in rekening gebracht. 

Raadpleeg Kopen met Google Pay voor meer informatie.

Stap 6: Bevestig de overdracht via e-mail

U ontvangt een e-mail op het e-mailadres van de houder voor uw domein (dit is het adres dat u in Stap 5 hierboven heeft bevestigd).

Nadat u de overdracht heeft goedgekeurd, kan het maximaal 7 dagen duren voordat de vorige registrar het domein vrijgeeft. Bekijk de statusberichten op de pagina Inkomende overdracht in Google Domains om de status van uw overdracht te controleren.

Meer hulp:

Over inkomende overdracht

We zijn blij dat u voor ons heeft gekozen. Hier ziet u hoe het proces van inkomende overdrachten werkt.

 1. De registrant: (Op de site van de huidige registrar) Bereidt het domein voor op het overzetten (zet privéregistratie uit, werkt de contactgegevens bij, ontgrendelt het domein en vraagt de autorisatiecode aan).
 2. De registrant: (Bij Google Domains) Bevestigt op de pagina Overdrachten dat het domein klaar is voor de overdracht, levert de autorisatiecode en voegt een extra registratiejaar toe.
 3. Google: Voert een WHOIS-zoekopdracht uit om de contactgegevens te verkrijgen en verzendt een e-mail naar de registrant om goedkeuring te vragen voor de overdracht (of om deze te annuleren).
 4. De houder: Beantwoordt de e-mail van Google Domains en keurt de overdracht goed (of annuleert deze).
 5. Google: Levert, na goedkeuring, de autorisatiecode aan het register dat verantwoordelijk is voor het domein.
 6. Het register: Vraagt de huidige registrar om te bevestigen dat de registrant het domein wil overzetten.
 7. De huidige registrar: Verzendt een e-mail naar de registrant om deze te vragen de overdracht goed te keuren (of te annuleren).

  Opmerking: Als de huidige registrar te langzaam reageert, kan de registrant rechtsreeks contact opnemen met de huidige registrar om te vragen om de overdracht goed te keuren (of te annuleren). Als de huidige registrar niet reageert, wordt de overdracht automatisch goedgekeurd na 5 dagen.

 8. De houder: Beantwoordt de e-mail van de huidige registreerder en keurt de overdracht goed (of annuleert deze). Na goedkeuring wordt het domein vrijgegeven voor de overdracht.

  Opmerking: Wanneer de registrant niet antwoordt, wordt de overdracht na 5 dagen automatisch goedgekeurd.

 9. Google: Informeert de registrant dat de overdracht is voltooid.
Statusberichten controleren

Domeinoverdrachten kunnen 5-7 dagen in beslag nemen. Klik links in de navigatiebalk op Inkomende overdracht om de status van uw overdracht te controleren. Als de overdracht is goedgekeurd, verschijnen er berichten zoals hier is weergegeven. Als de overdracht om welke reden dan ook is geblokkeerd, verschijnt er een bericht met een rode balk.

 

Overzetten binnen Google Domains

Als u binnen Google Domains een domein van een ander gebruikersaccount naar uw eigen account overzet (als u bijvoorbeeld met uw persoonlijke account een domein heeft gekocht en het naar een bedrijfsaccount wilt overzetten), volgt u de stappen in Een domein overzetten tussen Google Domains-accounts.

Overzetten vanaf andere registrars

Voor de registrars hieronder laten de gelinkte artikelen zien hoe u uw domein klaar maakt voor de overdracht.

 • Zorg dat u alle 4 de taken uitvoert die Google vereist (zie Stap 1: hierboven), zelfs als uw huidige registrar dit niet van u vraagt.
 • Sommige registrars kunnen u vragen extra taken uit te voeren. Als dit het geval is, voer deze taken dan ook uit.

Neem contact op met uw huidige registreerder als u specifieke vragen heeft of aanvullende ondersteuning nodig heeft.

1and1.com

Volg voor de overdracht van een domein vanaf 1and1.com de instructies in dit Help-artikel van 1&1: Transfer Your Domain Away from 1&1.

Opmerking: 1and1 noemt de autorisatiecode voor overdrachten een 'Authorization Code'.

DreamHost.com

Volg voor de overdracht van een domein vanaf DreamHost de instructies in dit wiki-artikel van DreamHost: How do I transfer my hosting away from DreamHost?

Opmerking: DreamHost noemt de autorisatiecode voor overdrachten een 'EPP (auth) code'.

eNom

Volg voor de overdracht van een domein vanaf eNom de instructies in dit ondersteuningsartikel van eNom: How to Initiate an Outgoing Domain Transfer

Opmerking: eNom noemt de autorisatiecode voor overdrachten een 'auth code'.

FastDomain.com

Volg voor de overdracht van een domein vanaf FastDomain de instructies in dit artikel van de FastDomain-helpdesk: Transferring away from FastDomain.

Opmerking: FastDomain noemt de autorisatiecode voor overdrachten een 'EPP/Authorization Code'.

Gandi.net

Volg voor de overdracht van een domein vanaf Gandi de instructies in dit artikel van de Gandi-helpdesk: Transferring your domain away from Gandi.

GoDaddy

Volg voor de overdracht van een domein vanaf GoDaddy de instructies in dit ondersteuningsartikel van GoDaddy: Transferring Domain Names to Another Registrar.

Hover

Volg voor de overdracht van een domein vanaf Hover de instructies in dit Help-artikel van Hover: How to: Transfer your domain away from Hover.

MelbourneIT.com.au

Volg voor de overdracht van een domein vanaf Melbourne IT de instructies in dit artikel van de Melbourne IT-helpdesk: How do I transfer my domain away?

Name.com

Volg voor de overdracht van een domein vanaf Name.com de instructies in dit artikel uit de Name.com-kennisbank: Transfer a Domain Name Away from Name.com?

Namecheap.com

Volg voor de overdracht van een domein vanaf Namecheap de instructies in dit artikel uit de Namecheap-kennisbank: What should I do to transfer a domain from Namecheap?

Opmerking: Namecheap noemt de autorisatiecode voor overdrachten een 'EPP/ Authorization Code' en een 'EPP Code'.

Network Solutions

Volg voor de overdracht van een domein vanaf Network Solutions de instructies in dit ondersteuningsartikel van Network Solutions: Transfers Away From Network Solutions.

Rebel.ca (Domainscostless.ca / Domainsatcost.ca)

Volg voor de overdracht van een domein vanaf Rebel.ca de instructies in dit artikel uit de kennisbank: How do I transfer my domain to another registrar? Where do I get my EPP Transfer Code?

Opmerking: Rebel.ca noemt de autorisatiecode voor overdrachten een 'EPP Transfer Code'.

Register.com

Volg voor de overdracht van een domein vanaf Register.com de instructies in dit helpartikel van Register.com: How Do I Transfer My Domain Name to Another Registrar?

Tucows

Volg voor de overdracht van een domein vanaf Tucows de instructies in dit Help-artikel van Tucows: Transfer of Ownership, Change of Registrant and Domain Trades.

Web.com

Volg de hier getoonde instructies om uw domein over te zetten vanaf Web.com. (Web.com heeft momenteel geen ondersteuningsartikel over deze procedure.)

 1. Log in bij uw Web.com-account.
 2. Klik op de link Manage My Domain (Mijn domein beheren).

 3. Klik op het tabblad Registration (Registratie).

  • Klik voor de privacy van uw domein onder Registration Details (Registratiegegevens) op Private (Privé) en schakel de privacyoptie uit.
  • Klik voor de vergrendelingsstatus onder Transfer Domain (Domein overzetten) op Locked (Vergrendeld) en ontgrendel uw domein.
  • Klik voor de autorisatiecode onder Transfer Domain (Domein overzetten) op View or Reset (Weergeven of resetten) en kopieer de autorisatiecode.
 4. Klik op het tabblad WHOIS.
  • Update de contactgegevens van de registrant.
  • Update de administratieve contactgegevens.

Als u dit hebt gedaan, gaat u naar de pagina Overdrachten van Google Domains om het overdrachtsproces te starten. Houd de autorisatiecode bij de hand.

Extra registratie toevoegen

Bij een inkomende overdacht vraagt ICANN u om een extra registratiejaar te kopen. Dit extra jaar wordt toegevoegd aan de bestaande registratieduur van uw domein. Als uw domein bijvoorbeeld voor 5 jaar is geregistreerd bij uw huidige registrar verhoogt het extra jaar dat ICANN vereist uw domeinregistratie naar 6 jaar.

U kunt een domein registreren voor een periode van 1 tot 10 jaar. Als uw domein door de toevoeging van dit extra jaar de maximale registratieperiode van 10 jaar overschrijdt, kunt u uw domein op dit moment niet overzetten naar Google Domains.

Opmerking: U voegt het extra registratiejaar toe met uw Google-account als u het overdrachtsproces start. Uw creditcard wordt echter pas belast als de overdracht voltooid is.

Volgende stap

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?