Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
true

Inkomende overdracht van een domein

Inkomende overdracht van een domein

U kunt een domein overzetten naar uw account in Google Domains.

Opmerking: De huidige eigenaar moet met u samenwerken om het domein voor te bereiden voor de overdracht en moet de overdracht toestaan.

 • Een domeinnaam die u bezit bij een andere registrar
 • Een domeinnaam van een andere gebruiker:
  • In Google Domains
  • Bij een andere registrar

De overdracht starten.

 1. Er zijn twee manieren om de overdracht te starten:
  1. Zoek de domeinnaam die u wilt overzetten en klik in de zoekresultaten op de overdrachtsknop naast het domein.
  2. Klik in het linkernavigatiemenu op 'Inkomende overdracht' en voer het domein in dat u wilt overzetten.
 2. Als u op 'Doorgaan' klikt, begint het overdrachtsproces.  

 

Voordat u overzet vanaf een andere registrar...

Kosten

Wanneer u een domein overzet vanaf een andere registrar moet u een extra registratiejaar kopen. Daarom zijn de overdrachtskosten van uw domein de prijs voor één registratiejaar voor dat domein. Als een .com-domein bijvoorbeeld $12 per jaar kost, kunt u het overzetten naar Google Domains voor het bedrag van $12, hetzelfde als een extra registratiejaar. Als het domein voor de overdracht geregistreerd was tot 1 januari 2019, is het na de overdracht geregistreerd tot 1 januari 2020.

 • Opmerking: Als een domein binnen de afgelopen 45 dagen automatisch is verlengd (de respijtperiode voor automatisch verlengen), annuleert de verlenging bij de huidige registrar deze verlenging en ontvangt u een terugbetaling voor de kosten van het verlengen. Als dit gebeurt, ziet u geen verlenging van de vervaldatum van de registratie als Google Domains een jaar toevoegt als onderdeel van de overdracht. U heeft recht op een terugbetaling van de automatische verlenging van uw huidige registrar. U moet mogelijk zelf contact opnemen met de registrar over deze terugbetaling.

Beperkingen op overdrachten vanaf een andere registrar

Houd rekening met het volgende:

 • Als u onlangs een domein heeft gekocht of overgezet bij uw huidige registrar, moet u 60 dagen wachten voordat u uw domein kunt overzetten naar Google Domains.
 • Bij het overzetten vereist ICANN dat u uw domein voor een extra jaar registreert. Als uw domein hiermee de maximale registratieperiode van 10 jaar (5 jaar voor .co-domeinen) overschrijdt, kunt u uw domein op dit moment niet overzetten naar Google Domains.
  • .co.nz-domeinen vormen een uitzondering. Voor het overzetten van een .co.nz-domein bedragen de overdrachtskosten $ 20, maar hierbij zit geen extra registratiejaar inbegrepen.
 • Als het register dat verantwoordelijk is voor uw domein bezig is met een administratieve procedure voor dit domein, kunt u uw domein pas overzetten nadat dit probleem is opgelost.
   

Inkomende overdracht van een domein van een andere registrar

Het proces voor het overzetten van uw domein naar Google Domains bestaat uit zes stappen:

Stap 1: Zorg dat uw domein klaar is om overgezet te worden

Voer deze stappen uit bij uw huidige registrar:

Tip: Dit gaat makkelijker als u een ander browservenster of -tabblad opent voor het andere Google Domains-account of de andere registrar.

Ontgrendel uw domein. Een domeinvergrendeling voorkomt dat het domein overgezet kan worden. De meeste registrars noemen het een 'domeinvergrendeling', 'registratievergrendeling', 'overdrachtsvergrendeling' of gewoon 'vergrendeling'.

Zoek uw huidige registrar in de Lijst met instructies voor andere registrars en volg de instructies om uw domein te ontgrendelen en voor het aanvragen van een autorisatiecode.

Maak uw WHOIS-gegevens openbaar. De meeste registrars noemen dit 'privéregistratie', 'WHOIS-privacy', 'registratieprivacy' of gewoon 'privacy'.

Opmerking: Uw WHOIS-contactgegevens worden openbaar gemaakt tijdens het voltooien van het overdrachtsproces. Nadat u uw domein heeft overgezet, kunt u uw gegevens weer privé maken.

Controleer het e-mailadres van de registrant in uw contactgegevens. Log in bij uw huidige registrar en controleer of uw e-mailadres juist is. Google Domains mailt de bevestigingsmelding voor de overdracht naar het e-mailadres van de registrant zoals dat vermeld staat in uw WHOIS-contactgegevens.

Vraag de autorisatiecode aan bij uw registrar. De meeste registrars noemen dit een 'autorisatiecode', 'overdrachtscode' of 'EPP-code'. De autorisatiecode is een unieke tekenreeks, bijvoorbeeld '5YcCd!X&W@q0Xozj'

Voer de volgende stappen uit in Google Domains.

Log in bij Google Domains met het account waar u het domein naar wilt overzetten.

Verifieer of de wijzigingen die u bij uw huidige registrar heeft doorgevoerd hier te zien zijn.

Als op het scherm nog steeds staat dat het domein is vergrendeld, klik dan op de knop Vernieuwen.

    

Het kan 20 minuten of langer duren voordat de wijziging van kracht wordt. Als het domein na 20 minuten nog steeds is vergrendeld, ga dan terug naar uw huidige registrar en controleer of het domein is ontgrendeld.

Als op het scherm nog steeds staat dat het domein privé is, klik dan op de knop Vernieuwen.
    

Het kan 20 minuten of langer duren voordat de wijziging van kracht wordt. Als het domein na 20 minuten nog steeds privé is, ga dan terug naar uw huidige registrar en controleer of de privacy-instellingen van uw registratie op openbaar staan.

Bevestig het e-mailadres van de registrant. Denk eraan dat Google Domains de bevestigingsmelding van de overdracht naar dit adres zal sturen.

Voer onder Autorisatiecode ophalen de autorisatiecode in die u heeft opgehaald in tussenstap d hierboven en klik op de knop Accepteren en doorgaan.
    

Stap 2: Importeer de webinstellingen van uw domein

Kies of u wilt dat Google Domains uw huidige webinstellingen detecteert en importeert:

Als u kiest voor De huidige instellingen van mijn domein detecteren en importeren zal Google Domains direct onder uw selectie de DNS-bronrecords weergeven die gevonden zijn voor uw domein.

Google Domains voert een DNS-lookup uit om de bronrecords op te zoeken die horen bij de meest gebruikte subdomeinen (@, www, blog, enz). Houd rekening met het volgende:

U kunt de records die worden geïmporteerd door Google Domains bewerken, verwijderen en toevoegen:

Stap 3: Tijd voor de overdracht

Google Domains toont de huidige vervaldatum van uw domein bij uw huidige registrar, de kosten voor het toevoegen van een registratiejaar (vereist voor het overzetten) en de nieuwe vervaldatum van uw domein na het overzetten.

Opmerking:

Klik op Accepteren en doorgaan om de overdracht te starten en een extra registratiejaar te betalen.

Stap 4: Voer de contactgegevens in/verifieer deze

Voer in het dialoogvenster Contactgegevens bevestigen uw contactgegevens in. Deze informatie is nodig zodat de registrar contact met u kan opnemen.

U kunt deze gegevens privé houden of openbaar maken. Als u ervoor kiest om de gegevens privé te houden, kunnen alleen u en Google Domains de gegevens zien.

Zie Over contactgegevens voor meer informatie. 

Stap 5: Betaal voor één extra registratiejaar

In het dialoogvenster Betaalmethode voert u de betalingsgegevens in of kiest u een betaalmethode die u al eerder heeft gebruikt bij Google.

Zie Betalen met uw Google-account voor meer informatie.

Stap 6: Bevestig de overdracht via e-mail

U ontvangt een e-mail op het e-mailadres van de registrant voor uw domein (dit is het adres dat u heeft bevestigd in Stap 5 hierboven).

Nadat u de overdracht heeft goedgekeurd, kan het maximaal 7 dagen duren voordat de vorige registrar het domein vrijgeeft. Bekijk de statusberichten op de pagina Inkomende overdracht in Google Domains om de status van uw overdracht te controleren.

Meer hulp:

Over inkomende overdracht

We zijn blij dat u voor ons heeft gekozen. Hier ziet u hoe het proces van inkomende overdrachten werkt.

 1. De registrant: (Op de site van de huidige registrar) Bereidt het domein voor op het overzetten (zet privéregistratie uit, werkt de contactgegevens bij, ontgrendelt het domein en vraagt de autorisatiecode aan).
 2. De registrant: (Bij Google Domains) Bevestigt op de pagina Overdrachten dat het domein klaar is voor de overdracht, levert de autorisatiecode en voegt een extra registratiejaar toe.
 3. Google: Voert een WHOIS-zoekopdracht uit om de contactgegevens te verkrijgen en verzendt een e-mail naar de registrant om goedkeuring te vragen voor de overdracht (of om deze te annuleren).
 4. De registrant: Beantwoordt de e-mail van Google Domains en keurt de overdracht goed (of annuleert deze).
 5. Google: Levert, na goedkeuring, de autorisatiecode aan het register dat verantwoordelijk is voor het domein.
 6. Het register: Vraagt de huidige registrar om te bevestigen dat de registrant het domein wil overzetten.
 7. De huidige registrar: Verzendt een e-mail naar de registrant om deze te vragen de overdracht goed te keuren (of te annuleren).

  Opmerking: Als de huidige registrar te langzaam reageert, kan de registrant rechtsreeks contact opnemen met de huidige registrar om te vragen om de overdracht goed te keuren (of te annuleren). Als de huidige registrar niet reageert, wordt de overdracht automatisch goedgekeurd na 5 dagen.

 8. De registrant: Beantwoordt de e-mail van de huidige registrar en keurt de overdracht goed (of annuleert deze). Na goedkeuring wordt het domein vrijgegeven voor de overdracht.

  Opmerking: Wanneer de registrant niet antwoordt, wordt de overdracht na 5 dagen automatisch goedgekeurd.

 9. Google: Informeert de registrant dat de overdracht is voltooid.
Statusberichten controleren

Domeinoverdrachten kunnen 5-7 dagen in beslag nemen. Klik links in de navigatiebalk op Inkomende overdracht om de status van uw overdracht te controleren. Als de overdracht is goedgekeurd, verschijnen er berichten zoals hier is weergegeven. Als de overdracht om welke reden dan ook is geblokkeerd, verschijnt er een bericht met een rode balk.

 

Overzetten binnen Google Domains

Als u een domein wilt overzetten binnen Google Domains vanaf een ander gebruikersaccount naar uw eigen account (als u bijvoorbeeld een domein heeft gekocht met uw persoonlijke account en het wilt overzetten naar een bedrijfsaccount), volg dan de stappen in Een domein overzetten tussen Google Domains-accounts.

Overzetten vanaf andere registrars

Voor de registrars hieronder laten de gelinkte artikelen zien hoe u uw domein klaar maakt voor de overdracht.

 • Zorg dat u alle 4 de taken uitvoert die Google vereist (zie Stap 1: hierboven), zelfs als uw huidige registrar dit niet van u vraagt.
 • Sommige registrars kunnen u vragen extra taken uit te voeren. Als dit het geval is, voer deze taken dan ook uit.

Als u specifieke vragen heeft of hulp nodig heeft, neem dan contact op met uw huidige registrar.

1and1.com

Volg voor de overdracht van een domein vanaf 1and1.com de instructies in dit helpartikel van 1&1.

Opmerking: 1and1 noemt de autorisatiecode een 'Authorization Code'.

DreamHost.com

Volg voor de overdracht van een domein vanaf DreamHost de instructies in dit artikel in de DreamHost Wiki.

Opmerking: DreamHost noemt de autorisatiecode een 'EPP (auth) code'.

eNom

Volg voor de overdracht van een domein vanaf eNom de instructies in dit ondersteuningsartikel van eNom

Opmerking: eNom noemt de autorisatiecode een 'auth code'.

FastDomain.com

Volg voor de overdracht van een domein vanaf FastDomain de instructies in dit artikel van de FastDomain Helpdesk.

Opmerking: FastDomain noemt de autorisatiecode een 'EPP/Authorization Code'.

Gandi.net

Volg voor de overdracht van een domein vanaf Gandi de instructies in dit artikel van de Gandi Helpdesk.

GoDaddy

Volg voor de overdracht van een domein vanaf GoDaddy de instructies in dit ondersteuningsartikel van GoDaddy.

Hover (Tucows)

Volg voor de overdracht van een domein vanaf Hover de instructies in dit helpartikel van Hover.

MelbourneIT.com.au

Volg voor de overdracht van een domein vanaf Melbourne IT de instructies in dit artikel van de Melbourne IT Helpdesk.

Name.com

Volg voor de overdracht van een domein vanaf Name.com de instructies in dit artikel uit de Name.com knowledge base.

Namecheap.com

Volg voor de overdracht van een domein vanaf Namecheap de instructies in dit artikel uit de Namecheap knowledge base.

Opmerking: Namecheap noemt de autorisatiecode een 'EPP/ Authorization Code' en een 'EPP Code'.

Network Solutions

Volg voor de overdracht van een domein vanaf Network Solutions de instructies in dit ondersteuningsartikel van Network Solutions.

Rebel.ca (Domainscostless.ca/Domainsatcost.ca)

Volg voor de overdracht van een domein vanaf Rebel.ca de instructies in dit artikel uit de knowledge base over het overzetten van uw domein en het artikel over het opvragen van een EPP Transfer Code.

Opmerking: Rebel.ca noemt de autorisatiecode een 'EPP Transfer Code'.

Register.com

Volg voor de overdracht van een domein vanaf Register.com de instructies in dit helpartikel van Register.com.

Web.com

Volg de hier getoonde instructies om uw domein over te zetten vanaf Web.com. (Web.com heeft momenteel geen ondersteuningsartikel over deze procedure.)

 1. Log in bij uw Web.com-account.
 2. Klik op de link Manage My Domain (Mijn domein beheren).

 3. Klik op het tabblad Registration (Registratie).

  • Klik voor de privacy van uw domein onder Registration Details (Registratiegegevens) op Private (Privé) en schakel de privacyoptie uit.
  • Klik voor de vergrendelingsstatus onder Transfer Domain (Domein overzetten) op Locked (Vergrendeld) en ontgrendel uw domein.
  • Klik voor de autorisatiecode onder Transfer Domain (Domein overzetten) op View or Reset (Weergeven of resetten) en kopieer de autorisatiecode.
 4. Klik op het tabblad WHOIS.
  • Update de contactgegevens van de registrant.
  • Update de administratieve contactgegevens.

Als u dit hebt gedaan, gaat u naar de pagina Overdrachten van Google Domains om het overdrachtsproces te starten. Houd de autorisatiecode bij de hand.

Extra registratie toevoegen

Bij een inkomende overdacht vraagt ICANN u om een extra registratiejaar te kopen. Dit extra jaar wordt toegevoegd aan de bestaande registratieduur van uw domein. Als uw domein bijvoorbeeld voor 5 jaar is geregistreerd bij uw huidige registrar verhoogt het extra jaar dat ICANN vereist uw domeinregistratie naar 6 jaar.

U kunt een domein registreren voor een periode van 1 tot 10 jaar. Als uw domein door de toevoeging van dit extra jaar de maximale registratieperiode van 10 jaar overschrijdt, kunt u uw domein op dit moment niet overzetten naar Google Domains.

Opmerking: U voegt het extra registratiejaar toe met uw Google-account als u het overdrachtsproces start. Uw creditcard wordt echter pas belast als de overdracht voltooid is.

Volgende stap

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
false