Maglipat ng domain papasok

Maglipat ng domain papasok

Maaari kang maglipat ng domain papasok patungo sa iyong account sa Google Domains.

Tandaan: Dapat makipagtulungan sa iyo ang kasalukuyang may-ari upang maihanda ang domain sa paglipat at dapat niyang pahintulutan ang paglipat.

 • Isang domain name na pagmamay-ari mo sa ibang registrar
 • Isang domain name na pagmamay-ari ng ibang user:
  • Sa Google Domains
  • Sa ibang registrar

Simulan ang paglipat.

 1. May dalawang paraan upang simulan ang paglipat:
  1. Hanapin ang domain name na gusto mong ilipat, at pagkatapos ay i-click ang button na ilipat sa tabi ng domain na nasa mga resulta ng paghahanap.
  2. I-click ang Ilipat Papasok sa kanang menu ng navigation at ilagay ang domain na gusto mong ilipat.
 2. Kapag na-click mo ang Ipagpatuloy, magsisimula ang proseso ng paglipat.  

 

Bago ka maglipat mula sa ibang registrar ...

Gastusin

Kapag naglipat ng domain mula sa ibang registrar, kinakailangang bumili ng karagdagang isang taon ng pagpaparehistro. Samakatuwid, ang gastusin ng paglilipat ng iyong domain ay ang presyo ng isang taon ng pagpaparehistro para sa domain na iyon. Halimbawa, kung ang isang .com domain ay nagkakahalaga ng $12 kada taon, maaari mong ilipat ito sa Google Domains sa halagang  $12 lang upang mabili ang karagdagang taon ng pagpaparehistro. Kung nakarehistro ang domain hanggang Enero 1, 2019 bago ang paglipat, magiging nakarehistro ito hanggang Enero 1, 2020 pagkatapos ng paglipat dito.

 • Tandaan: Kung awtomatikong na-renew ang isang domain sa loob ng nakalipas na 45 araw (ang palugit na panahon sa awtomatikong pag-renew), maaaring kanselahin ang pag-renew sa kasalukuyang registrar at tumanggap ng refund para sa halaga ng pag-renew. Kapag nangyari ito, hindi ka makakakita ng pag-usog sa petsa ng pag-expire kapag nagdagdag ang Google Domains ng taon bilang bahagi ng paglipat. Kwalipikado kang makatanggap ng refund ng awtomatikong na-renew na pagpaparehistro mula sa iyong kasalukuyang registrar. Maaaring kailanganin mong makipag-ugnayan sa registrar para sa refund na ito.
 • Hindi kailangan ng karagdagang taon ng pagpaparehistro upang mailipat ang mga .jp domain, at hindi ka sisingilin pa rito. 

Mga paghihigpit sa mga paglipat mula sa ibang registrar

Pakitandaan ang sumusunod:

 • Kung kamakailan ay binili o inilipat mo ang iyong domain gamit ang iyong kasalukuyang registrar, kailangan mong maghintay nang 60 araw bago mo maaaring ilipat ang iyong domain sa Google Domains.
  • Tandaan: Maaaring magpahintay nang mas matagal ang ilang registrar bago ka makalipat. Tingnan sa kasalukuyang dokumentasyon ng registrar kung may anumang karagdagang limitasyon.
 • Kapag naglilipat, iniaatas ng ICANN na iparehistro ang iyong domain para sa karagdagang taon. Kung magiging dahilan ito ng paglampas ng iyong domain sa 10 taon na maximum panahon sa pagpaparehistro (5 taon para sa mga .co domain), hindi mo maililipat ang iyong domain sa Google Domains sa panahong ito.
  • Exception ang mga .co.nz domain. Ang paglipat ng .co.nz domain ay nangangailangan ng $20 na bayarin sa paglipat ngunit hindi wala pa itong kasama na karagdagang taon ng pagpaparehistro.
 • Kung ang responsableng registry sa domain mo ay may natitirang pang-administratibong pagkilos laban sa iyong domain, hindi mo maaaring ilipat ang iyong domain hanggang malutas ang usapin.
   

Paglipat ng domain mula sa ibang registrar

Isang anim na hakbang na proseso ang paglipat ng iyong domain sa Google Domains:

Hakbang 1: Ihanda sa paglipat ang iyong domain

Isagawa ang mga hakbang na ito sa iyong kasalukuyang registrar:

Tip: Mas madali kung magbubukas ka ng isa pang window o tab para sa ibang Google Domains account o ibang registrar.

I-unlock ang iyong domain. Sa pamamagitan ng domain lock, maiiwasan ang paglipat ng domain. Tinatawag itong "lock ng domain," "lock ng pagpaparehistro," "lock ng paglipat," o simpleng "lock" ng karamihan ng mga registrar.

Hanapin ang iyong registrar sa Listahan ng mga tagubilin para sa ibang registrar at sundin ang mga tagubilin upang i-unlock ang iyong domain para sa paglipat at makatanggap ng authorization code.

Gawing pampubliko ang iyong data sa WHOIS. Tinatawag itong "pribadong pagpaparehistro," "privacy sa WHOIS," "privacy sa pagpaparehistro," o simpleng "privacy" ng karamihan ng mga registrar.

Tandaan: Magiging available sa publiko ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa WHOIS habang tinatapos mo ang proseso ng paglipat. Pagkatapos mong matagumpay na ilipat ang iyong domain, maaari mo nang gawing pribadong muli ang iyong impormasyon.

I-verify ang iyong email sa pakikipag-ugnayan ng Registrant. Mag-log in sa iyong kasalukuyang registrar at tiyaking napapanahon ang iyong email sa pakikipag-ugnayan. Ipapadala ng Google Domains ang abiso ng kumpirmasyon sa paglipat sa email ng Registrant na nasa iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa WHOIS.

Kunin ang authorization code mula sa iyong registrar. Tinatawag itong "authorization code," "transfer code," o "EPP code." ng karamihan ng mga registrar. Ang authorization code ay isang natatanging string ng mga character, halimbawa "5YcCd!X&W@q0Xozj"

Tandaan: Para sa mga .jp domain, hanapin ang REG-ID code. Mayroon dapat itong format na "REG-##-####-####"
Hindi nagbibigay ng REG-ID Code ang ilang registrar. Kung hindi mo makita ang REG-ID code sa site ng iyong registrar, ilagay ang:
REG-00-0000-0000
Magpapatuloy ang paglipat at mao-authenticate sa pamamagitan ng email.
 
Tip: Kung gagamitin mo ang REG-ID code na "REG-00-0000-0000" at hindi ka nailipat, malamang na nagbibigay ng REG-ID code ang iyong registrar. Maaaring kailanganin mong makipag-ugnayan sa suporta ng iyong registrar upang makuha ang code.

 

Note: For .jp domains, look for the REG-ID code. It should have the format of "REG-##-####-####"
Some registrars do not provide a REG-ID Code. If you cannot find the REG-ID code in your registrar's site, enter:
REG-00-0000-0000
The transfer will proceed and be authenticated through email.
 
Tip: if you use the REG-ID code "REG-00-0000-0000" and your transfer fails, it is likely your registrar does provide a REG-ID code. You may need to contact your registrar's support to get the code.

 

Isagawa ang mga sumusunod na hakbang sa Google Domains.

Sa Google Domains, mag-log in sa account kung saan mo ililipat ang domain.

I-verify na naging mabisa na ang mga pagbabagong ginawa mo sa iyong kasalukuyang registrar:

Kung sinasabi pa rin ng screen na naka-lock ang domain, i-click ang button na I-refresh.

    

Maaaring tumagal nang hanggang sa 20 minuto o higit pa para magkaroon ng bisa ang pagbabago. Kung, pagkalipas nang 20 minuto ay naka-lock pa rin ang domain, bumalik sa iyong kasalukuyang registrar at tiyaking naka-unlock ang domain.

Kung sinasabi pa rin sa screen na pribado ang domain, i-click ang button na I-refresh.
    

Maaaring tumagal nang hanggang sa 20 minuto o higit pa para magkaroon ng bisa ang pagbabago. Kung, pagkalipas nang 20 minuto ay naka-lock pa rin ang domain, bumalik sa iyong kasalukuyang registrar at tiyaking nakatakda na pampubliko ang mga setting ng privacy mo sa pagpaparehistro.

Kumpirmahin ang iyong email sa pakikipag-ugnayan ng Registrant. Tandaan, ito ang address kung saan ipapadala ng Google Domains ang abiso ng kumpirmasyon sa paglipat.

Sa ilalim ng Kunin ang authorization code, ilagay ang natanggap mong authorization code sa substep d sa itaas at i-click ang button na Tanggapin at magpatuloy.
    

Hakbang 2: I-import ang mga setting ng web ng iyong domain

Piliin kung bibigyang-daan o hindi ang Google Domains sa pag-detect at pag-import ng iyong mga kasalukuyang setting ng domain:

Kung pipiliin mo ang I-detect at i-import ang mga kasalukuyang setting ng aking domain, ipapakita kaagad ng Google Domains ang record ng mapagkukunan ng DNS na makikita nito para sa iyong domain sa ibaba ng iyong pinili.

Magsasagawa ang Google Domains ng paghahanap ng DNS upang maghanap ng mga mapagkukunan ng record na nauugnay sa mga pinakakaraniwang subdomain (@, www, blog, etc). Pakitandaan ang sumusunod:

Maaari kang mag-edit, mag-delete, o magdagdag sa mga ii-import na record ng Google Domains:

Hakbang 3: Ilipat!

Ipapakita ng Google Domains ang kasalukuyang petsa ng pag-expire ng iyong domain kasama ng iyong kasalukuyang registrar, ang presyo ng pagdaragdag ng isang taon ng pagpaparehistro (kinakailangan sa paglipat), at ang bagong petsa ng pag-expire ng iyong domain pagkatapos ng paglipat.

Tandaan:

I-click ang Tanggapin at magpatuloy upang masimulan ang paglipat at magbayad ng isang karagdagang taon ng pagpaparehistro.

Hakbang 4: Ilipat/i-verify ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan

Sa dialog na Kumpirmahin ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ilagay ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Kinakailangan ang impormasyon na ito upang magawa ng registrar na makipag-ugnayan sa iyo.

Piliing panatilihin na pribado o pampubliko ang impormasyon na ito. Kung pipiliin mong gawing pribado ang impormasyong ito, ikaw at ang Google Domains lang ang makikita ng impormasyon.

Tingnan ang Tungkol sa impormasyon sa pakikipag-ugnayan upang matuto pa. 

Hakbang 5: Bayaran ang isa pang taon ng pagpaparehistro

Sa dialog ng paraan ng pagbabayad, ilagay ang iyong impormasyon sa pagbabayad o pumili ng paraan ng pagbabayad na dati mo nang ginamit sa Google.

Tingnan ang Magbayad gamit ang Google upang matuto pa.

Hakbang 6: Kumpirmahin sa email ang paglipat

Makakatanggap ka ng email sa email address ng Registrant para sa iyong domain (ito ang kinumpirma mong address sa Hakbang 5 sa itaas).

Pagkatapos mong aprubahan ang palipat, maaaring magtagal nang hanggang sa 7 araw bago i-release ng dating registrar ang domain. Tingnan ang mga status ng mensahe sa page ng Maglipat sa Google Domains upang makita ang status ng iyong paglipat.

Higit pang tulong:

Tungkol sa paglipat

Masaya kaming sasali ka na sa amin! Narito ang isang pangkalahatang-ideya ng proseso sa paglipat papasok.

 1. Registrant: (Sa kasalukuyang site ng registrar) Inihahanda ang domain para sa paglipat (ino-off ang pribadong pagpaparehistro, ina-update ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan, ina-unlock ang domain, at kinukuha ang authorization code).
 2. Registrant: (Sa Google Domains) Sa page ng Mga Paglipat, kinukumpirma na ang domain ay handa sa paglipat, nagbibigay ng authorization code, at nagdaragdag ng higit pang taon ng pagpaparehistro.
 3. Google: Nagsasagawa ng paghahanap sa WHOIS upang makuha ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan at nagpapadala ng email sa registrant na humihiling sa registrant na aprubahan (o ikansela) ang paglipat.
 4. Registrant: Tumutugon sa email mula sa Google Domains at nag-aapruba (o nagkakansela) sa paglipat.
 5. Google: Kung maaaprubahan, nagbibigay sa authorization code sa registry na responsable para sa domain.
 6. Registry: Humihiling sa kasalukuyang registrar na kumpirmahin na gusto ng registrant na ilipat ang domain.
 7. Kasalukuyang registrar: Nagpapadala sa email sa registrant na humihiling sa registrant na aprubahan (o ikansela) ang paglipat.

  Tandaan: Kung mabagal magsagawa ang kasalukuyang registrar, maaaring direktang makipag-ugnayan ang kasalukuyang registrar at humiling sa kanila na aprubahan (o ikansela) ang paglipat. Kung hindi kikilos ang kasalukuyang registrar, awtomatikong maaaprubahan ang paglipat pagkalipas ng 5 araw.

 8. Registrant: Tumutugon sa email mula sa kasalukuyang registrar at nag-aapruba (o nagkakansela) sa paglipat. Kung maaaprubahan, ire-release ang domain para sa paglipat.

  Tandaan: Kung hindi tutugon ang registrant, awtomatikong aaprubahan ang paglipat pagkalipas ng 5 araw.

 9. Google: Nagpapaalam sa registrant na tapos na ang paglipat.
Pagtingin sa mga mensahe ng status

Maaaring tumagal nang 5-7 araw ang mga paglipat ng domain bago matapos. I-click ang Paglipat sa navbar sa kaliwa upang makita ang status ng iyong paglipat. Kung maaaprubahan ang paglipat, lalabas ang mga mensahe na katulad ng mga mensaheng ipinapakita rito. Kung para sa anumang dahilan ay naka-block ang paglipat, lalabas ang isang mensahe na may pulang bar.

 

Paglilipat sa loob ng Google Domains

Kung naglilipat ka ng domain sa loob ng Google Domains mula sa ibang user account patungo sa iyong account (halimbawa, kung bumili ka ng domain sa isang personal na account at gusto mong ilipat ito sa isang account ng kumpanya), sundin ang mga hakbang na ito sa Maglipat ng domain sa pagitan ng mga Google Domains account

Paglipat mula sa ibang registrar

Para sa mga registrar na nakalista sa ibaba, ipinakita ng mga artikulo sa link kung paano ihanda ang iyong domain para sa paglipat.

 • Tiyaking isagawa ang lahat ng 4 na gawain na kinakailangan ng Google (tingnan ang Hakbang 1: sa itaas), kahit pa hindi ito kinakailangan ng iyong kasalukuyang registrar.
 • Maaaring hilingin sa iyo ng ilang registrar na magsagawa ng ilang karagdagang gawain; kung ganoon, gawin din ang mga gawain na ito.

Kung mayroon kang mga partikular na tanong o kailangan mo ng karagdagang tulong, makipag-ugnayan sa iyong kasalukuyang registrar para sa tulong.

1and1.com

Upang ilipat papalabas ang iyong domain mula sa 1and1.com, sundin ang mga tagubilin sa artikulo ng tulong na ito ng 1&1: Ilipat ang Iyong Domain Papalabas sa 1&1.

Tandaan: Sa 1and1, tinatawag ang authorization code sa paglipat bilang "Authorization Code."

DreamHost.com

Upang ilipat papalabas ang iyong domain mula sa DreamHost, sundin ang mga tagubilin sa artikulo na ito sa Wiki ng DreamHost: Paano ako maglilipat ng pag-host papalabas sa DreamHost.

Tandaan: Sa DreamHost, tinatawag ang authorization code sa paglipat bilang "EPP (auth) code."

eNom

Upang ilipat papalabas ang iyong domain mula sa eNom, sundin ang mga tagubilin sa artikulo ng suporta sa eNom: Paano Pasisimulan ang Papalabas na Paglipat ng Domain

Tandaan: Sa eNom, tinatawag ang authorization code sa paglipat bilang "auth code."

FastDomain.com

Upang ilipat papalabas ang iyong domain mula sa FastDomain, sundin ang mga tagubilin sa artikulo na ito ng Helpdesk ng FastDomain: Paglipat palabas mula sa FastDomain.

Tandaan: Sa FastDomain, tinatawag ang authorization code sa paglipat bilang "EPP/Authorization Code."

Gandi.net

Upang ilipat papalabas ang iyong domain mula sa Gandi, sundin ang mga tagubilin sa artikulo na ito ng Helpdesk ng Gandi: Paglipat palabas ng iyong domain mula sa Gandi.

GoDaddy

Upang ilipat papalabas ang iyong domain mula sa GoDaddy, sundin ang mga tagubilin sa artikulo ng suporta ng GoDaddy: Paglipat ng Mga Domain Name sa Ibang Registrar.

Hover (Tucows)

Upang ilipat papalabas ang iyong domain mula sa Hover, sundin ang mga tagubilin sa artikulo ng tulong na ito ng Hover: Paano: Ilipat ang iyong domain palabas ng Hover.

MelbourneIT.com.au

Upang ilipat papalabas ang iyong domain mula sa Melbourne IT, sundin ang mga tagubilin sa artikulo na ito ng Helpdesk ng Melbourne IT: Paano ko ililipat ang aking domain palabas?

Name.com

Upang ilipat papalabas ang iyong domain mula sa Name.com, sundin ang mga tagubilin sa knowledge base na artikulo na ito ng Name,com: Maglipat ng Domain Name Palabas mula sa Name.com?

Namecheap.com

Upang ilipat papalabas ang iyong domain mula sa Namecheap, sundin ang mga tagubilin sa knowledge base na artikulo na ito ng Namecheap: Ano ang dapat kong gawin upang ilipat ang aking domain mula sa Namecheap.

Tandaan: Sa Namecheap, tinatawag ang authorization code sa paglipat bilang "EPP / Authorization Code" at "EPP Code."

Network Solutions

Upang ilipat papalabas ang iyong domain mula sa Network Solutions, sundin ang mga tagubilin sa artikulo na ito ng suporta ng Network Solutions: Mga Paglipat Palabas Mula Sa Network Solutions.

Rebel.ca (Domainscostless.ca / Domainsatcost.ca)

Upang ilipat papalabas ang iyong domain mula sa Rebel.ca, sundin ang mga tagubilin sa knowledge base na artikulo na ito: Paano ko ililipat ang aking domain sa ibang registrar? Saan ko makukuha ang aking EPP Transfer Code?

Tandaan: Sa Rebel.ca, tinatawag ang authorization code sa paglipat bilang "EPP Transfer Code."

Register.com

Upang ilipat papalabas ang iyong domain mula sa Melbourne IT, sundin ang mga tagubilin sa artikulo na ito ng Tulong ng Register.com: Paano Ko Ililipat ang Aking Domain Name sa Ibang Registrar?

Web.com

Upang ilipat ang iyong domain palabas mula sa Web.com, sundin ang mga tagubilin na ipinapakita rito. (Sa kasalukuyan, walang artikulo ng suporta ang Web.com na nagsasadokumento ng pamamaraan na ito.)

 1. Mag-log in sa iyong Web.com account.
 2. I-click ang link na Pamahalaan ang Aking Domain.

 3. I-click ang tab na Pagpaparehistro.

  • Sa ilalim ng Mga Detalye ng Pagpaparehistro, para sa Privacy ng Domain, i-click ang Pribado at i-off ang opsyon sa privacy.
  • Sa ilalim ng Ilipat ang Domain, para sa Status ng Pag-lock, i-click ang Naka-lock at i-unlock ang iyong domain.
  • Sa ilalim ng Ilipat ang Domain, para sa Authorization code, i-click ang Tingnan o I-reset at kopyahin ang authorization code.
 4. I-click ang tab na WHOIS.
  • I-update ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng Registrant.
  • I-update ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na Administratibo.

Kapag nagawa mo na ang mga ito, pumunta sa page ng Mga Paglipat sa Google Domains upang simulan ang proseso ng paglipat. Kakailanganin mo ang authorization code.

Pagdaragdag ng higit pang pagpaparehistro

Kapag naglipat ka ng domain, kinakailangan ng ICANN na magdagdag ka ng higit pang taon ng pagpaparehistro. Idaragdag ang higit pang taon na ito sa dati nang pagpaparehisrto ng iyong domain. Halimbawa, kung nakarehistro ang domain mo sa loob ng 5 taon sa iyong kasalukuyang registrar, ang karagdagang taon na kinakailangan ng ICANN ay magdadagdag sa pagpaparehistro ng domain mo sa 6 na taon.

Maaari mong iparehistro ang isang domain sa isang yugto ng panahon na mula sa 1 hanggang 10 taon. Kung sa pagdaragdag ng higit pang taon ng pagpaparehistro ay lalampas ang iyong domain sa 10 taon na maximum na yugto ng pagpaparehistro, hindi mo maililipat ang iyong domain sa Google Domains sa panahong ito.

Tandaan: Idinaragdag mo ang higit pang taon ng pagpaparehistro gamit ang iyong Google account noong sinimulan mo ang proseso ng paglipat. Gayunpaman, hindi sisingilin ang iyong credit card hanggang sa matapos ang paglipat.

Susunod na hakbang

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?