Tungkol sa mga paglipat ng domain sa Google Domains

Para maglipat ng domain sa Google Domains, dapat ay pamahalaan mo o ng ibang tao ang domain sa pamamagitan ng isa pang registrar.

Kung nakarehistro na ang domain sa Google Domains, maaari kang maglipat ng domain sa pagitan ng mga Google Domains account.

Mga hakbang para maglipat ng domain

Sundin ang mga hakbang sa ibaba para ilipat ang iyong domain sa Google Domains:

  1. Suriin ang mga kinakailangan sa paglipat ng domain
  2. Maghanda para mailipat ang domain
  3. Ilipat ang domain
  4. Suriin ang status ng paglipat ng domain
Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?