Overfør et domæne ind

Overfør et domæne ind

Du kan overføre et domæne ind på din konto i Google Domains.

Bemærk! Den nuværende ejer skal tillade overførslen og arbejde sammen med dig om at forberede domænet til overførsel.

 • Et domænenavn, du ejer hos en anden registrator
 • Et domænenavn, der er ejet af en anden bruger:
  • Hos Google Domains
  • Hos en anden registrator

Start overførslen.

 1. Der er to måder at starte en overførsel på:
  1. Søg efter det domænenavn, du vil overføre, og klik derefter på overførselsknappen ud for domænet i søgeresultaterne.
  2. Klik på Overfør ind i venstre navigationsmenu, og indtast det domæne, du vil overføre.
 2. Når du klikker på Fortsæt, starter overførselsprocessen.  

 

Før du overfører fra en anden registrator…

Pris

Overførsel af et domæne fra en anden registrator kræver køb af yderligere et års registrering. Derfor er prisen for at overføre dit domæne prisen for et års registrering af domænet. Hvis et .com-domæne for eksempel koster $12 om året, kan du overføre det til Google Domains for kun de $12, det koster at købe yderligere et års registrering. Hvis domænet var registreret indtil den 1. januar 2019 inden overførslen, vil det være registreret frem til den 1. januar 2020 efter overførslen.

 • Bemærk! Hvis et domæne er blevet automatisk fornyet inden for de sidste 45 dage (den udvidede periode for automatisk fornyelse), kan den nuværende registrator annullere fornyelsen og modtage en refusion for fornyelsens pris. I så tilfælde vil du ikke se en udskydelse af registreringens udløbsdato, når Google Domains tilføjer et år som en del af overførslen ind. Du har ret til en refusion af den automatisk fornyede registrering fra din nuværende registrator. Du bliver måske nødt til at kontakte registratoren for at modtage denne refusion.
 • .jp-domæner kræver ikke et ekstra års registrering for at blive overført, og du vil ikke blive debiteret. 

Begrænsninger på overførsler fra en anden registrator

Vær opmærksom på følgende:

 • Hvis du for nylig har købt eller overført dit domæne hos din nuværende registrator, skal du vente 60 dage, før du kan overføre dit domæne til Google Domains.
  • Bemærk! Nogle registratorer kræver muligvis længere ventetid, før du kan overføre. Tjek den aktuelle registrators dokumentation for at få oplysninger om yderligere begrænsninger.
 • Når du overfører, kræver ICANN, at du registrerer dit domæne i yderligere et år. Hvis dette vil betyde, at dit domæne overskrider den maksimale registreringsperiode på 10 år (5 år for .co-domæner), kan du ikke overføre dit domæne til Google Domains på dette tidspunkt.
  • .co.nz-domæner er en undtagelse. Overførsel af et .co.nz-domæne koster et overførselsgebyr på 20 USD, men inkluderer ikke et års ekstra registrering.
 • Hvis det register, der har ansvaret for dit domæne, har en udestående administrativ handling mod dit domæne, kan du ikke overføre domænet, før sagen er afklaret.
   

Overfør et domæne ind fra en anden registrator

Der er seks trin i processen med at overføre et domæne til Google Domains:

Trin 1: Forbered dit domæne til overførsel.

Udfør disse trin hos din nuværende registrator:

Tip! Det er nemmere, hvis du åbner et andet browservindue eller en anden fane til den anden Google Domains-konto eller registrator.

Lås dit domæne op. En domænelås forhindrer det i at blive overført. De fleste registratorer kalder det en "domænelås", "registreringslås", "overførselslås" eller bare "lås".

Find din nuværende registrator på vores Liste over vejledninger for andre registratorer, og følg vejledningen for at oplåse dit domæne til overførsel og få en godkendelseskode.

Gør dine WHOIS-data offentlige. De fleste registratorer kalder det "privat registrering", "beskyttelse af personlige oplysninger ved WHOIS-søgning", "privatliv ved registrering" eller bare "privatliv".

Bemærk! Dine WHOIS-kontaktoplysninger vil være offentligt tilgængelige, mens du gennemfører overførselsprocessen. Når du har gennemført overførslen af dit domæne, kan du gøre dine oplysninger private igen.

Bekræft kontaktmailadressen for registranten. Log ind hos din nuværende registrator, og sørg for, at kontaktmailadressen er opdateret. Google Domains sender en mail for at bekræfte overførslen til registrantmailadressen i dine WHOIS-kontaktoplysninger.

Få godkendelseskoden fra din registrator. De fleste registratorer kalder det en "godkendelseskode," "overførselskode" eller "EPP-kode." Godkendelseskoden er en unik række af tegn, for eksempel "5YcCd!X&W@q0Xozj"

Bemærk!: Se efter REG-ID-koden for .jp-domæner. Den bør have formatet "REG-##-####-####"
Nogle domæneregistratorer angiver ikke en REG-ID-kode. Hvis du ikke kan finde REG-ID-koden på din registrators website, skal du indtaste følgende:
REG-00-0000-0000
Overførslen fortsætter og godkendes via mail.
 
Tip: Hvis du bruger REG-ID-koden "REG-00-0000-0000", og din overførsel mislykkes, har din registrator sandsynligvis ikke angivet en REG-ID-kode. Du skal måske kontakte din registrators support for at få koden.

 

Note: For .jp domains, look for the REG-ID code. It should have the format of "REG-##-####-####"
Some registrars do not provide a REG-ID Code. If you cannot find the REG-ID code in your registrar's site, enter:
REG-00-0000-0000
The transfer will proceed and be authenticated through email.
 
Tip: if you use the REG-ID code "REG-00-0000-0000" and your transfer fails, it is likely your registrar does provide a REG-ID code. You may need to contact your registrar's support to get the code.

 

Udfør de næste trin i Google Domains.

I Google Domains skal du logge ind med den konto, du vil overføre domænet til.

Kontrollér, at de ændringer, du har foretaget hos din nuværende registrator, er trådt i kraft:

Hvis skærmen stadig siger, at domænet er låst, skal du klikke på Opdater.

    

Det kan tage op til 20 minutter eller mere, før ændringen træder i kraft. Hvis domænet stadig fremstår som låst efter 20 minutter, skal du gå tilbage til din nuværende registrator og sikre dig, at domænet er låst op.

Hvis skærmen stadig siger, at domænet er privat, skal du klikke på Opdater.
    

Det kan tage op til 20 minutter eller mere, før ændringen træder i kraft. Hvis domænet stadig er låst efter 20 minutter, skal du gå tilbage til din nuværende registrator og sikre dig, at dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger er sat til offentligt.

Bekræft kontaktmailadressen for registranten. Husk, at det er til denne adresse, Google Domains sender en mail for at bekræfte overførslen.

Under Få godkendelseskode skal du indtaste den godkendelseskode, du indhentede i undertrin d ovenfor, og klikke på knappen Acceptér og fortsæt.
    

Trin 2: Importér dit domænes webindstillinger

Vælg, om Google Domains skal aflæse og importere dine nuværende webindstillinger:

Hvis du vælger Aflæs og importér mit domænes nuværende indstillinger, vil Google Domains vise de DNS-ressourceregistreringer, der bliver fundet for dit domæne, umiddelbart under dit valg.

Google Domains vil udføre et DNS-opslag for at slå de ressourceregistreringer op, der er forbundet med de mest almindelige underdomæner (@, www, blog, osv). Vær opmærksom på følgende:

Du kan redigere, slette eller føje noget til de registreringer, der skal importeres af Google Domains:

Trin 3: Overfør!

Google Domains viser dit domænes nuværende udløbsdato hos din nuværende registrator, prisen for at tilføje yderligere et års registrering (påkrævet for overførsel) og dit domænes nye udløbsdato efter overførsel.

Bemærk!

Klik på Acceptér og fortsæt for at starte overførslen og betale for et ekstra års registrering.

Trin 4: Angiv/bekræft kontaktoplysninger

I dialogboksen Bekræft kontaktoplysninger skal du angive dine kontaktoplysninger. Disse oplysninger er påkrævede, for at registratoren kan kontakte dig.

Du kan vælge at holde oplysningerne private eller at gøre dem offentlige. Hvis du vælger at holde oplysningerne private, vil kun du selv og Google Domains kunne se oplysningerne.

Se Om kontaktoplysninger for at få flere oplysninger. 

Trin 5: Betal for yderligere et års registrering

I dialogboksen for betalingsmetode skal du indtaste dine betalingsoplysninger eller vælge en betalingsmetode, du tidligere har brugt hos Google.

Se Betal med Google for at få flere oplysninger.

Trin 6: Bekræft overførsel i mail

Du modtager en mail på registrantmailadressen for dit domæne (den adresse, du bekræftede i Trin 5 herover).

Når du har godkendt overførslen, kan der gå op til 7 dage, før den foregående registrator har frigivet domænet. Se statusbeskederne på siden Overfør ind i Google Domains for at følge status for din overførsel.

Mere hjælp:

Om at overføre ind

Vi er glade for, at du slutter dig til os! Her er et overblik over processen med at overføre ind.

 1. Registrant: (På den nuværende registrators website) Forbereder domænet til overførsel (slår privat registrering fra, opdaterer kontaktoplysningerne, låser domænet op og får godkendelseskoden).
 2. Registrant: (Hos Google Domains) Bekræfter på siden Overførsler, at domænet er klar til overførsel, indtaster godkendelseskoden og tilføjer yderligere et års registrering.
 3. Google: Foretager et WHOIS-opslag for at få kontaktoplysninger og sender en mail til registranten for at bede registranten godkende (eller annullere) overførslen.
 4. Registrant: Svarer på mailen fra Google Domains og godkender (eller annullerer) overførslen.
 5. Google: Hvis den godkendes, oplyser Google godkendelseskoden til det register, der har ansvaret for domænet.
 6. Register: Beder den nuværende registrator bekræfte, at registranten ønsker at overføre domænet.
 7. Nuværende registrator: Sender en mail til registranten for at bede registranten godkende (eller annullere) overførslen.

  Bemærk! Hvis den nuværende registrator er lang tid om at reagere, kan registranten kontakte den nuværende registrator direkte og bede denne om at godkende (eller annullere) overførslen. Hvis den nuværende registrator ikke reagerer, bliver overførslen automatisk godkendt efter 5 dage.

 8. Registrant: Svarer på mailen fra den nuværende registrator og godkender (eller annullerer) overførslen. Hvis den godkendes, bliver domænet frigivet til overførsel.

  Bemærk! Hvis registranten ikke svarer, bliver overførslen automatisk godkendt efter 5 dage.

 9. Google: Informerer registranten om, at overførslen er fuldført.
Se statusmeddelelser

Domæneoverførsler kan tage 5-7 dage at gennemføre. Klik på Overfør ind i navigationslinjen til venstre for at følge status for din overførsel. Hvis overførslen bliver godkendt, vises meddelelser, der ligner dem, du kan se her. Hvis overførslen af en eller anden grund bliver blokeret, vises en meddelelse med en rød bjælke.

 

Overførsel inden for Google Domains

Hvis du overfører et domæne inden for Google Domains fra en anden brugerkonto til din konto (hvis du for eksempel har købt et domæne på en personlig konto og vil overføre det til en firmakonto), skal du følge trinnene i Overførsel af et domæne mellem Google Domains-konti

Overførsel fra andre registratorer

For de registratorer, der er oplistet herunder, viser de linkede artikler, hvordan du forbereder dit domæne til overførsel.

 • Sørg for at udføre alle de 4 opgaver, der kræves af Google (se Trin 1: ovenfor), selvom din nuværende registrator ikke kræver det.
 • Nogle registratorer beder dig måske om at udføre andre, yderligere opgaver. Hvis det er tilfældet, skal du også udføre disse opgaver.

Hvis du har specifikke spørgsmål eller brug for yderligere assistance, kan du kontakte din nuværende registrator for at få hjælp.

1and1.com

Hvis du vil overføre dit domæne væk fra 1and1.com, skal du følge vejledningen i denne 1&1-hjælpeartikel: Transfer Your Domain Away from 1&1.

Bemærk! 1and1 kalder godkendelseskoden for overførsel en "Authorization Code".

DreamHost.com

Hvis du vil overføre dit domæne væk fra DreamHost, skal du følge vejledningen i denne wiki-artikel: How do I transfer my hosting away from DreamHost?.

Bemærk! DreamHost kalder godkendelseskoden for overførsel en "EPP (auth) code".

eNom

Hvis du vil overføre dit domæne væk fra eNom, skal du følge vejledningen i denne eNom-hjælpeartikel: How to Initiate an Outgoing Domain Transfer

Bemærk! eNom kalder godkendelseskoden for overførsel en "auth code".

FastDomain.com

Hvis du vil overføre dit domæne væk fra FastDomain, skal du følge vejledningen i denne FastDomain-hjælpeartikel: Transferring away from FastDomain.

Bemærk! FastDomain kalder godkendelseskoden for overførsel en "EPP/Authorization Code".

Gandi.net

Hvis du vil overføre dit domæne væk fra Gandi, skal du følge vejledningen i denne Gandi-hjælpeartikel: Transferring your domain away from Gandi.

GoDaddy

Hvis du vil overføre dit domæne væk fra GoDaddy, skal du følge vejledningen i denne GoDaddy-hjælpeartikel: Transferring Domain Names to Another Registrar.

Hover (Tucows)

Hvis du vil overføre dit domæne væk fra Hover, skal du følge vejledningen i denne Hover-hjælpeartikel: How to: Transfer your domain away from Hover.

MelbourneIT.com.au

Hvis du vil overføre dit domæne væk fra Melbourne IT, skal du følge vejledningen i denne Melbourne IT-hjælpeartikel: How do I transfer my domain away?

Name.com

Hvis du vil overføre dit domæne væk fra Name.com, skal du følge vejledningen i denne Name.com-vidensbaseartikel: Transfer a Domain Name Away from Name.com?

Namecheap.com

Hvis du vil overføre dit domæne væk fra Namecheap, skal du følge vejledningen i denne Namecheap-vidensbase-artikel: What should I do to transfer a domain from Namecheap?

Bemærk! Namecheap kalder godkendelseskoden for overførsel en "EPP/ Authorization Code" og en "EPP Code".

Network Solutions

Hvis du vil overføre dit domæne væk fra Network Solutions, skal du følge vejledningen i denne Network Solutions-hjælpeartikel: Transfers Away From Network Solutions.

Rebel.ca (Domainscostless.ca/Domainsatcost.ca)

Hvis du vil overføre dit domæne væk fra Rebel.ca, skal du følge vejledningen i denne vidensbase-artikel: How do I transfer my domain to another registrar? Where do I get my EPP Transfer Code?

Bemærk! Rebel.ca kalder godkendelseskoden for overførsel en "EPP Transfer Code".

Register.com

Hvis du vil overføre dit domæne væk fra Register.com, skal du følge vejledningen i denne Register.com-hjælpeartikel: How Do I Transfer My Domain Name to Another Registrar?

Web.com

Hvis du vil overføre dit domæne væk fra Web.com, skal du følge vejledningen her. (Web.com har for øjeblikket ikke en hjælpeartikel, der beskriver denne procedure).

 1. Log ind på din Web.com-konto.
 2. Klik på linket Manage My Domain (Administrer mit domæne).

 3. Klik på fanen Registration (Registrering).

  • Under Registration Details (Registreringsoplysninger) angiver du beskyttelse af personlige oplysninger på domæne ved at klikke på Private (Privat) og slå indstillingen for privatliv fra.
  • Under Transfer Domain (Overfør domæne) angiver du låsestatus ved at klikke på Locked (Låst) og låse dit domæne op.
  • Under Transfer Domain henter du godkendelseskoden ved at klikke på View or Reset (Se og nulstil) og kopiere godkendelseskoden.
 4. Klik på fanen WHOIS.
  • Opdater kontaktoplysningerne for Registrant (Registrant).
  • Opdater kontaktoplysningerne for Administrative (Administrativ).

Når du har udført disse opgaver, skal du gå til siden Overførsler i Google Domains for at påbegynde overførselsprocessen. Du skal bruge godkendelseskoden.

Forlængelse af registreringen

Når du overfører et domæne ind, kræver ICANN, at du tilføjer yderligere et års registrering. Dette ekstra år lægges i forlængelse af dit domænes eksisterende registrering. Hvis dit domæne for eksempel er registreret i 5 år hos din nuværende registrator, vil det ekstra år, som ICANN kræver, forlænge din domæneregistrering til 6 år.

Du kan registrere et domæne i en periode på mellem 1 og 10 år. Hvis tilføjelsen af yderligere et års registrering vil betyde, at dit domæne overskrider den maksimale registreringsperiode på 10 år, kan du ikke overføre dit domæne til Google Domains på dette tidspunkt.

Bemærk! Du tilføjer det ekstra års registrering ved hjælp af din Google-konto, når du indleder overførselsprocessen. Betalingen bliver dog ikke trukket på dit kreditkort, før overførslen er fuldført.

Næste trin

 • Når overførslen af dit domæne er gennemført, så tjek det ud! Gå til Se dit domæne.
Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?