เกี่ยวกับผู้รับจดทะเบียนและบริษัทรับจดทะเบียน

ผู้จดทะเบียน (ผู้ใช้เช่นคุณ) ทำงานกับผู้รับจดทะเบียน (บริษัทต่างๆ เช่น Google Domains) ซึ่งก็จะทำงานกับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลโดเมน (บริษัทต่าง เช่น Google Registry) ตามลำดับ

ผู้รับจดทะเบียนคือองค์กรที่จัดการการจดทะเบียนชื่อโดเมนให้กับบริษัทรับจดทะเบียนโดเมนระดับบนสุด (TLD)

บริษัทรับจดทะเบียนแต่ละรายจะบริหารจัดการข้อมูลการดูแลระบบของโดเมน TLD และโดเมนย่อยภายใต้อำนาจของตน เช่น ไฟล์โซนที่มีที่อยู่ของเนมเซิร์ฟเวอร์ของโดเมนแต่ละรายการ

ICANN ควบคุมดูแลบริษัทรับจดทะเบียนและผู้รับจดทะเบียน คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทรับจดทะเบียนและผู้รับจดทะเบียนได้ผ่าน InterNIC และ IANA ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินการโดย ICANN ทั้งคู่

ผู้จดทะเบียน

ผู้จดทะเบียนคือผู้ถือครองชื่อโดเมนที่จดทะเบียน ผู้จดทะเบียนเป็นผู้ถือครอง "สิทธิ์" ในโดเมนตลอดระยะเวลาการจดทะเบียน

เนื่องจากการต่ออายุการจดทะเบียนโดเมนทำได้ไม่จำกัด (ไม่เกิน 10 ปีต่อครั้ง) จึงถือว่าผู้จดทะเบียนโดเมนเป็น "เจ้าของ" โดเมน

ผู้รับจดทะเบียน

ผู้รับจดทะเบียนคือองค์ที่ทำหน้าที่เป็นอินเทอร์เฟซระหว่างผู้จดทะเบียน (เจ้าของ) และบริษัทรับจดทะเบียน ผู้รับจดทะเบียนขายชื่อโดเมน ให้บริการด้านการจดทะเบียน และเสนอบริการอื่นที่มีมูลค่าเพิ่มซึ่งเกี่ยวข้องกับโดเมน

Google Domains เป็นผู้รับจดทะเบียน

InterNIC เก็บรักษาไดเรกทอรีผู้รับจดทะเบียนที่ผ่านการรับรองไว้ที่ www.internic.com/regist.html

การจดทะเบียน

การจดทะเบียนคือขั้นตอนที่ผู้จดทะเบียนจดทะเบียนโดเมนกับผู้รับจดทะเบียน ผู้จดทะเบียนสามารถจดทะเบียนโดเมนเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี เมื่อการจดทะเบียนหมดอายุ ผู้จดทะเบียนจะสามารถต่ออายุหรือขยายการจดทะเบียนออกไปได้ ผู้จดทะเบียนต้องให้ข้อมูลติดต่อแก่ผู้รับจดทะเบียนเพื่อบันทึกในฐานข้อมูล WHOIS

ทะเบียน

ทะเบียนคือฐานข้อมูลที่มีข้อมูลผู้จดทะเบียนสำหรับโดเมนระดับที่ 2 (google.com, example.com) ภายใต้โดเมนระดับบนสุด (.com) ที่ระบุ

บริษัทที่ดำเนินการรับจดทะเบียนคือองค์กรที่เก็บรักษาข้อมูลการดูแลระบบสำหรับโดเมนระดับบนสุดหรือโดเมนระดับรองลงมาอย่างน้อย 1 รายการขึ้นไป ตัวอย่างเช่น VeriSign รับผิดชอบดูแลโดเมนระดับบนสุดหลายรายการ รวมทั้งโดเมน .com, .net และ .name บริษัทที่ดำเนินการรับจดทะเบียนจะได้รับมอบอำนาจบริหารจัดการโดเมนภายใต้สัญญากับ ICANN

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร