Rejestratorzy i rejestry – informacje

Abonenci (czyli osoby takie jak Ty) współpracują z rejestratorami (czyli firmami takimi jak Google Domains), którzy z kolei współpracują z rejestrami (na przykład z Rejestrem Google).

Rejestrator to organizacja, która zarządza rejestracją nazw domen we współpracy z co najmniej jednym rejestrem nazw domen najwyższego poziomu.

Rejestr to organizacja zarządzająca danymi administracyjnymi podlegających jej domen najwyższego poziomu i subdomen. Zarządza także plikami stref, które zawierają adresy serwerów nazw każdej z tych domen.

Nadzór nad rejestrami i rejestratorami sprawuje ICANN. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dwóch prowadzonych przez ICANN organizacji: InterNICIANA.

Abonent

Abonent to osoba zarejestrowana jako właściciel nazwy domeny. Dysponuje on prawami do tej domeny przez okres, na jaki została ona zarejestrowana.

Abonenta zwykle uważa się za właściciela domeny, ponieważ okres rejestracji można przedłużać w nieskończoność (za każdym razem maksymalnie o 10 lat).

Rejestrator

Rejestrator to organizacja, która pośredniczy między abonentem (czyli właścicielem domeny) a rejestrem. Rejestratorzy mogą świadczyć usługi rejestracyjne, sprzedawać nazwy domen i oferować inne, dodatkowe usługi związane z domenami.

Google Domains jest rejestratorem.

Spis akredytowanych rejestratorów znajdziesz na stronie InterNIC: www.internic.com/regist.html.

Rejestracja

Rejestracja to proces, w ramach którego abonent rejestruje domenę u rejestratora. Domenę można zarejestrować na czas od 1 roku do 10 lat. Gdy okres ten dobiegnie końca, rejestrację można odnowić lub przedłużyć. Abonent musi podać informacje kontaktowe, które rejestrator umieszcza w bazie danych WHOIS.

Rejestr

Rejestr jest bazą danych, w której znajdują się dane abonentów domen drugiego poziomu (np. google.com, example.com) należących do określonej domeny najwyższego poziomu (.com).

Operator rejestru to organizacja, która utrzymuje dane administracyjne co najmniej jednej domeny najwyższego lub niższych poziomów. Przykładem może być firma VeriSign, która odpowiada za szereg domen najwyższego poziomu, w tym .com, .net, i .name. Uprawnienia związane z domeną operator rejestru otrzymuje od ICANN.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?