Om domeneregistratorer og registeroperatører

Registranter (personer som deg) samarbeider med domeneregistratorer (selskaper som Google Domains) som i sin tur samarbeider med registeroperatører (selskaper som Google register).

En domeneregistrator er en organisasjon som administrerer registreringen av domenenavn for ett eller flere registre for toppdomener (TLD-domener).

Et registeroperatør er en organisasjon som administrerer administrative data for TLD-domener og -underdomener den er myndighet for, inkludert sonefilene som inneholder adressene til navnetjenerne for hvert domene.

ICANN har oppsyn med registeroperatører og domeneregistratorer. Du kan finne mer informasjon om registeroperatører og domeneregistratorer gjennom InterNIC og IANA – to organisasjoner som drives av ICANN.

Registrant

En registrant er navnet et domene er registrert på. Registranten har «rettighetene» til bruk av domenet frem til registreringsperioden utløper.

Ettersom registreringen av et domene kan fornyes på ubestemt tid (opptil ti år om gangen), anses en registrant ofte som «eieren» av domenet.

Domeneregistrator

En domeneregistrator er en organisasjon som fungerer som et mellomledd mellom en registrant (eier) og en registeroperatør. Domeneregistratorer selger domenenavn, leverer registreringstjenester og tilbyr andre tilleggstjenester for domener.

Google Domains er en domeneregistrator.

InterNIC forvalter en katalog med akkrediterte domeneregistratorer på www.internic.com/regist.html.

Registrering

Registrering er prosessen der en registrant registrerer et domene hos en domeneregistrator. En registrant kan registrere et domene for en periode på ett til ti år. Når registreringsperioden utløper, kan registranten fornye eller forlenge registreringen. Registranten må oppgi kontaktinformasjon som skal være med i WHOIS-databasen, til domeneregistratoren.

Register

Et register er en database som inneholder registrantinformasjon for domenene på andre nivå (google.com, example.com) under et bestemt toppdomene (.com).

En registeroperatør er en organisasjon som forvalter den administrative informasjonen for ett eller flere toppnivådomener eller domener på lavere nivåer. For eksempel er VeriSign ansvarlig for flere toppnivådomener, blant annet domenene .com, .net og .name. En registeroperatør får fullmakt til å forvalte et domene gjennom ICANN.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?