Tietoja rekisteröijistä ja rekistereistä

Verkkotunnuksen haltijat (kaltaisesi ihmiset) työskentelevät rekisteröijien (Google Domainsin kaltaisten yritysten) kanssa, jotka puolestaan työskentelevät rekisterien (Google Registryn kaltaisten yritysten) kanssa.

Rekisteröijä on organisaatio, jossa hallitaan verkkotunnuksen nimien rekisteröintiä yhdelle tai useammalle ylätason verkkotunnuksen rekisterille.

Rekisteri on organisaatio, jossa hallitaan kyseisen rekisterin alaisuudessa olevien ylätason verkkotunnusten verkkotunnusten ja aliverkkotunnusten hallinnollisia tietoja, kuten vyöhyketiedostoja, jotka sisältävät kunkin verkkotunnuksen nimipalvelinten osoitteet.

ICANN-järjestö valvoo rekistereitä ja rekisteröijiä. Lisätietoja rekistereistä ja rekisteröijistä saa ICANNin alaisuudessa toimivilta InterNIC- ja IANA-organisaatioilta.

Verkkotunnuksen haltija

Verkkotunnuksen haltija on verkkotunnuksen rekisteröity haltija. Verkkotunnuksen haltijalla on oikeus tiettyyn verkkotunnukseen niin kauan kuin rekisteröinti on voimassa.

Verkkotunnuksen rekisteröinnin voi uusia niin monta kertaa kuin haluaa (jopa kymmeneksi vuodeksi kerrallaan). Tästä syystä verkkotunnuksen haltijaa pidetään usein sen omistajana.

Rekisteröijä

Rekisteröijä on organisaatio, joka toimii verkkotunnuksen haltijan (omistajan) ja rekisterin välisenä rajapintana. Rekisteröijät myyvät verkkotunnuksia, tarjoavat rekisteröintipalveluja ja tarjoavat verkkotunnuksiin liittyviä lisäarvopalveluja.

Google Domains on rekisteröijä.

InterNIC ylläpitää hyväksyttyjen rekisteröijien luetteloa osoitteessa www.internic.com/regist.html.

Rekisteröinti

Rekisteröintiprosessissa verkkotunnuksen haltija rekisteröi itselleen verkkotunnuksen rekisteröijältä. Verkkotunnuksen voi rekisteröidä 1–10 vuodeksi kerrallaan. Kun rekisteröintijakso päättyy, verkkotunnuksen haltija voi uusia rekisteröinnin tai jatkaa sen voimassaoloaikaa. Verkkotunnuksen haltijan on annettava yhteystietonsa rekisteröijälle WHOIS-tietokantaan lisättäväksi.

Rekisteri

Rekisteri on tietokanta, joka sisältää verkkotunnuksen haltijan tiedot toisen tason verkkotunnuksille (google.com, example.com) niiden ylätason verkkotunnusten (.com) osalta.

Rekisterioperaattori on organisaatio, joka ylläpitää yhden tai useamman ylätason tai alatason verkkotunnuksen hallinnollisia tietoja. Esimerkiksi VeriSign on vastuussa useasta ylätason verkkotunnuksesta, joita ovat muun muassa .com, .net ja .name. Rekisterioperaattori saa verkkotunnusvaltuudet ICANNin kautta.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Miten sivua voisi parantaa?