Xem bảng kê thanh toán của bạn

Để xem bảng kê thanh toán của bạn, hãy thực hiện các thao tác sau:

  1. Nhấp vào Thanh toán ở thanh điều hướng bên trái.
  2. Xem lại giao dịch liệt kê theo ngày và bao gồm id giao dịch, mô tả và tổng số tiền.

Lưu ý: Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về bảng kê, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?