Xem bảng kê thanh toán của bạn

Google Domains tính phí vào phương thức thanh toán trong tài khoản của bạn khi bạn mua, gia hạn miền hoặc chuyển quyền sở hữu miền sang tài khoản của mình.

Để xem bảng kê thanh toán của bạn, hãy thực hiện các thao tác sau:

  1. Đăng nhập vào Google Domains: domains.google.com/registrar.
  2. Trong thanh di chuyển bên trái, hãy nhấp vào Thanh toán.
  3. Xem các giao dịch của bạn. Các chi tiết trong giao dịch bao gồm ngày giao dịch, mã giao dịch, mô tả và tổng số tiền.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?