ดูใบแจ้งยอดการเรียกเก็บเงิน

Google Domains จะเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินในบัญชีเมื่อคุณทำการซื้อ ต่ออายุ หรือโอนโดเมนเข้า

หากต้องการดูใบแจ้งยอดการเรียกเก็บเงิน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Domains: domain.google.com/registrar
  2. ในการนำทางด้านซ้าย ให้คลิกการเรียกเก็บเงิน
  3. ตรวจสอบธุรกรรม รวมถึงรายละเอียด เช่น วันที่ รหัสธุรกรรม คำอธิบาย และจำนวนเงินทั้งหมด
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร