ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
true

ดูใบแจ้งยอดการเรียกเก็บเงิน

ในการดูใบแจ้งยอดการเรียกเก็บเงิน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. คลิกการเรียกเก็บเงินในแถบนำทางด้านซ้าย
  2. ตรวจสอบธุรกรรมซึ่งแสดงรายการตามวันที่ ซึ่งมีรหัสธุรกรรม รายละเอียด รวมถึงจำนวนเงินรวม

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับใบแจ้งยอด โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
false