Tingnan ang iyong billing statement

Magpapataw ng singilin ang Google Domains sa paraan ng pagbabayad sa iyong account kapag bibili, magre-renew, o maglilipat ka ng isang domain.

Para matingnan ang iyong billing statement, gawin ang sumusunod:

  1. Mag-sign in sa Google Domains: domains.google.com/registrar.
  2. Sa kaliwang navigation, i-click ang Pagsingil.
  3. Suriin ang iyong mga transaksyon. Makikita sa mga detalye ang petsa, transaction ID, paglalarawan, at kabuuang halaga.
Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?