Chuyển quyền sở hữu miền sang tài khoản khác

Trước khi bạn bắt đầu ...

Hạn chế về yêu cầu chuyển

Xin lưu ý thông tin sau:

 • Nếu gần đây bạn đã mua hoặc chuyển miền, Google Domains yêu cầu bạn chờ 60 ngày trước khi có thể chuyển miền sang một tổ chức đăng ký tên miền hoặc người dùng khác theo đúng nguyên tắc của ICANN.
 • Bạn không được phép chuyển các miền .jp trong khoảng thời gian kéo dài từ 13 ngày trước ngày hết hạn cho đến 30 ngày sau khi xử lý thành công giao dịch tự động gia hạn. 
 • Khi chuyển, ICANN yêu cầu bạn đăng ký miền thêm một năm. Nếu điều này khiến miền của bạn vượt quá thời gian đăng ký tối đa là 10 năm, bạn không thể chuyển sang một tổ chức đăng ký tên miền khác tại thời điểm này.
 • Nếu Google Domains chưa có hành động quản trị đối với miền của bạn, bạn không thể chuyển miền cho đến khi vấn đề được giải quyết.

Tìm hiểu thêm về ICANN.

Chuẩn bị miền của bạn để chuyển sang tài khoản khác

Lưu ý: Miền .CO.UK sử dụng một quy trình khác để chuyển sang tài khoản khác. Xem hướng dẫn cho miền .CO.UK tại đây.

Bạn có thể chuyển miền của bạn từ Google Domains:

 • Sang một người dùng khác trong Google Domains
 • Sang một người dùng khác tại một tổ chức đăng ký tên miền khác
 • Sang tài khoản của chính bạn tại một tổ chức đăng ký tên miền khác

Quy trình chuẩn bị miền của bạn để chuyển sang tài khoản khác giống nhau trong tất cả các trường hợp:

Bước 1: Chọn miền bạn muốn chuyển

 1. Nhấp vào Miền của tôi để xem miền của bạn.
 2. Nhấp vào tên miền bạn muốn chuyển.

Bước 2: Chuẩn bị miền của bạn để chuyển

 1. Nhấp vào tab Cài đặt Settings (gear icon).
 2. Trong Khóa miền, đảm bảo miền của bạn được mở khóa.
 3. Trong Đăng ký riêng tư, chọn Đặt thông tin của tôi công khai theo tùy chọn. Một số tổ chức đăng ký tên miền có thể yêu cầu điều này khi chuyển.
 4. Trong Thông tin liên hệ cá nhân, đảm bảo cập nhật thông tin liên hệ cá nhân của bạn. Điều này quan trọng vì tổ chức đăng ký tên miền mới của bạn sẽ gửi yêu cầu ủy quyền chuyển đến địa chỉ email của người đăng ký được liệt kê trong phần thông tin liên hệ này.
 5. Nhấp vào tab Hết hạn/Đăng ký hoặc .
 6. Trong Chuyển quyền sở hữu sang tài khoản khác, nhấp vào nút Lấy mã ủy quyền. Sao chép mã ủy quyền và cung cấp mã cho tổ chức đăng ký tên miền mới.

Bước 3: Ủy quyền chuyển miền của bạn

 1. Làm theo hướng dẫn trong email nhận được từ tổ chức đăng ký tên miền mới để phê duyệt yêu cầu chuyển miền của bạn.
 2. Làm theo hướng dẫn trong email nhận được từ Google Domains để phê duyệt yêu cầu chuyển miền của bạn.
 3. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giới thiệu về chuyển quyền sở hữu sang tài khoản khác.

Lưu ý: Quá trình chuyển miền có thể mất từ 5-7 ngày mới hoàn tất.

Chuyển miền .CO.UK sang một tổ chức đăng ký tên miền khác

Các miền .UK sử dụng một quy trình khác để chuyển quyền sở hữu sang tài khoản khác:

 • Bạn chọn tổ chức đăng ký tên miền muốn chuyển miền sang.
 • Google Domains liên hệ với Nominet, hệ thống tên miền và thông báo cho họ về yêu cầu chuyển.
 • Bạn nhận được thông báo qua email từ tổ chức đăng ký tên miền mới để xác nhận và hoàn tất quá trình chuyển.

Để chuyển miền .CO.UK sang tài khoản khác:

 1. Nhấp vào tab Hết hạn hoặc cho miền của bạn và cuộn xuống phần Chuyển quyền sở hữu sang tài khoản khác.
 2. Nhấp vào Chọn tổ chức đăng ký tên miền để bắt đầu quy trình chuyển quyền sở hữu sang tài khoản khác.
 3. Chọn xem bạn đang chuyển sang một người dùng khác trong Google Domains hay sang một tổ chức đăng ký tên miền khác. 
  Nếu bạn đang chuyển sang một tài khoản Google Domains khác, hãy làm theo hướng dẫn sau đây
 4. Trong màn hình Chuyển quyền sở hữu sang tài khoản khác, nhập tên của tổ chức đăng ký tên miền bạn đang chuyển sang.
  1. Truy cập nominet.uk/registrar-list/ và tìm kiếm tổ chức đăng ký tên miền mới của bạn.
  2. Sao chép thẻ tổ chức đăng ký tên miền và dán vào màn hình Chuyển quyền sở hữu sang tài khoản khác trong Google Domains.

   Lưu ý: Điều quan trọng là phải nhập thẻ chính xác.

   Thẻ tổ chức đăng ký tên miền là một mã được Nominet nhận dạng. Thẻ thường dựa trên tên của công ty. Chẳng hạn, thẻ tổ chức đăng ký tên miền cho Google Domains là "GOOGLE"
 5. Nhấp vào Chuyển và sau đó là Chấp nhận để xác nhận bạn chắc chắn muốn chuyển miền.
 6. Truy cập tổ chức đăng ký tên miền mới và làm theo quy trình chuyển quyền sở hữu sang tài khoản của bạn có ở đó. 
 7. Trong quá trình chuyển, bạn sẽ nhận được email kèm theo hướng dẫn xác nhận quá trình chuyển. Bạn phải làm theo những hướng dẫn này để hoàn tất quá trình chuyển. Nếu bạn không nhận được email này trong vòng một vài ngày, hãy truy cập trang web của Nominet (www.nominet.uk) và làm theo hướng dẫn chuyển. Bạn có thể phải trả một khoản phí chuyển thông qua trang web Nominet. 

 

Trợ giúp thêm ...

Giới thiệu về chuyển quyền sở hữu sang tài khoản khác

Chúng tôi không muốn bạn rời đi, nhưng Google Domains sẽ giúp bạn dễ dàng chuyển miền sang một tổ chức đăng ký tên miền khác hoặc sang một người dùng khác trong Google Domains. Dưới đây là tổng quan về quy trình chuyển quyền sở hữu sang tài khoản khác:

 1. Người đăng ký: (Bạn đang ở Google Domains) Trên tab Cài đặt Settings (gear icon)Hết hạn  hoặc , hãy chuẩn bị miền cần chuyển (cập nhật thông tin liên hệ, mở khóa miền và lấy mã ủy quyền).
 2. Người đăng ký mới: (Tại trang web của tổ chức đăng ký tên miền mới) Cung cấp mã ủy quyền cho tổ chức đăng ký tên miền mới.
 3. Tổ chức đăng ký tên miền mới: Tra cứu WHOIS để lấy thông tin liên hệ và gửi email tới người đăng ký, yêu cầu người đăng ký phê duyệt (hoặc hủy) chuyển.
  • Nếu đăng ký riêng tư bị tắt - Email này được gửi đến địa chỉ của người đăng ký liệt kê trong phần thông tin liên hệ cá nhân của bạn.
  • Nếu đăng ký cá nhân bật - Email này được gửi đến người đăng ký liệt kê trong phần thông tin liên hệ công khai của bạn (chẳng hạn như registrant@example.com.whoisproxy.com) và sau đó chuyển tiếp tới địa chỉ của người đăng ký liệt kê trong phần thông tin liên hệ cá nhân của bạn. Đừng nhầm lẫn email này với email spam. Xem phần Duy trì đăng ký riêng tư.
 4. Người đăng ký: (Bạn) Trả lời email nhận được từ tổ chức đăng ký tên miền mới và phê duyệt (hoặc hủy) chuyển.
 5. Tổ chức đăng ký tên miền mới: Nếu được phê duyệt, cung cấp mã ủy quyền cho hệ thống tên miền chịu trách nhiệm về miền đó.
 6. Hệ thống tên miền: Yêu cầu Google xác nhận rằng người đăng ký muốn chuyển miền.
 7. Google: Gửi email đến người đăng ký, yêu cầu người đăng ký phê duyệt (hoặc hủy) chuyển.
  • Nếu đăng ký riêng tư bị tắt - Email này được gửi đến địa chỉ của người đăng ký liệt kê trong phần thông tin liên hệ cá nhân của bạn.
  • Nếu đăng ký cá nhân bật - Email này được gửi đến địa chỉ người đăng ký liệt kê trong phần thông tin liên hệ công khai của bạn (chẳng hạn như registrant@example.com.whoisproxy.com) và sau đó chuyển tiếp tới địa chỉ của người đăng ký liệt kê trong phần thông tin liên hệ cá nhân của bạn. Đừng nhầm lẫn email này với email spam. Xem phần Duy trì đăng ký riêng tư.
 8. Người đăng ký: (Bạn) Trả lời email nhận được từ Google Domains và phê duyệt (hoặc hủy) chuyển. Nếu phê duyệt, miền được giải phóng để chuyển.

  Lưu ý: Nếu người đăng ký không trả lời, yêu cầu chuyển được phê duyệt tự động sau 5 ngày.

 9. Tổ chức đăng ký tên miền mới: Thông báo cho người đăng ký biết rằng quá trình chuyển đã hoàn tất.
Duy trì đăng ký riêng tư

Trong quá trình chuyển quyền sở hữu sang tài khoản khác, nếu đã bật đăng ký riêng tư, email xác nhận sẽ được gửi tới thông tin liên hệ của người đăng ký (ví dụ: registrant@example.com.whoisproxy.com) liệt kê trong phần Thông tin liên hệ công khai trên tab Cài đặt Settings (gear icon). Email này sau đó được chuyển tiếp đến địa chỉ email của người đăng ký liệt kê trong phần Thông tin liên hệ cá nhân trên tab Cài đặt Settings (gear icon). Đừng nhầm lẫn những email được chuyển tiếp này với email spam. Trả lời những email này và phê duyệt hoặc hủy yêu cầu chuyển miền của bạn.

Sau khi Google thông báo cho bạn biết rằng quá trình chuyển đã hoàn tất, bạn sẽ không nhận được email gửi tới người liên hệ nhà cung cấp bảo mật nữa và dịch vụ đăng ký riêng tư của bạn thông qua nhà cung cấp bảo mật này sẽ không còn hiệu lực nữa.

Hãy chắc chắn xác minh thông tin liên hệ cá nhân của bạn với tổ chức đăng ký tên miền mới và bật đăng ký riêng tư (còn gọi là bảo mật WHOIS và bảo mật miền) nếu có tùy chọn này.

Giảm thiểu gián đoạn

Khi chuyển xong miền của bạn, tất cả các dịch vụ của Google Domains đều dừng lại (chuyển tiếp email, chuyển tiếp miền, máy chủ định danh, bản ghi tài nguyên, đăng ký riêng tư). Điều này có thể tác động đến trang web và sự hiện diện trực tuyến của bạn. Để giảm thiểu bất kỳ gián đoạn nào, xin lưu ý những điều sau:

 • Bạn có thể phải liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web và nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ DNS.
 • Bạn có thể phải định cấu hình lại máy chủ định danh và bản ghi tài nguyên.
 • Để tiếp tục sử dụng bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của Google với miền của bạn, bạn sẽ phải xác minh miền với Google.

 

Các bước tiếp theo

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?