Chuyển quyền sở hữu miền sang tài khoản khác

Bài viết này hướng dẫn các bước chuyển quyền sở hữu miền sang tài khoản khác không thuộc Google Domains.

Các hạn chế khi chuyển miền

Vui lòng lưu ý những hạn chế sau:

 • Nếu bạn mới mua hoặc chuyển miền, Google Domains yêu cầu bạn chờ 60 ngày trước khi có thể chuyển miền của mình sang một tổ chức đăng ký tên miền hoặc người dùng khác theo đúng nguyên tắc của Tập đoàn Internet cấp số và tên miền (ICANN).
 • Bạn không được phép chuyển các miền .jp trong khoảng thời gian kéo dài từ 13 ngày trước ngày hết hạn cho đến 30 ngày sau khi xử lý thành công giao dịch tự động gia hạn. 
 • Khi chuyển miền, ICANN yêu cầu bạn gia hạn miền thêm một năm. Nếu điều này khiến miền của bạn vượt quá thời gian đăng ký tối đa là 10 năm, bạn không thể chuyển miền sang một tổ chức đăng ký tên miền khác tại thời điểm này.
 • Nếu Google Domains chưa có hành động quản trị đối với miền của bạn, bạn không thể chuyển miền cho đến khi vấn đề được giải quyết.

Chuẩn bị miền của bạn để chuyển sang tài khoản khác

Lưu ý: Miền .CO.UK sử dụng một quy trình khác để chuyển quyền sở hữu sang tài khoản khác.

Bạn có thể chuyển miền của bạn từ Google Domains:

 • Sang một người dùng khác trong Google Domains
 • Sang một người dùng khác tại một tổ chức đăng ký tên miền khác
 • Sang tài khoản của chính bạn tại một tổ chức đăng ký tên miền khác

Quy trình chuẩn bị miền của bạn để chuyển sang tài khoản khác giống nhau trong tất cả các trường hợp:

Bước 1: Chọn miền bạn muốn chuyển.

 1. Nhấp vào Miền của tôi để xem miền của bạn.
 2. Nhấp vào tên miền bạn muốn chuyển.

Bước 2: Chuẩn bị miền muốn chuyển.

 1. Nhấp vào tab Cài đặt Settings (gear icon).
 2. Trong Khóa miền, đảm bảo miền của bạn được mở khóa.
 3. Trong Đăng ký riêng tư, chọn Đặt thông tin của tôi công khai theo tùy chọn. Đây không phải là yêu cầu của Google Domains nhưng một số tổ chức đăng ký tên miền có thể đưa ra yêu cầu này khi chuyển miền.
 4. Nhấp vào tab Hết hạn/Đăng ký hoặc .
 5. Trong Chuyển quyền sở hữu sang tài khoản khác, nhấp vào nút Lấy mã ủy quyền. Sao chép mã ủy quyền và cung cấp mã cho tổ chức đăng ký tên miền mới.

Bước 3: Ủy quyền chuyển miền của bạn

Bạn có thể phải nhập lại và xác minh thông tin liên hệ khi đăng ký hoặc xác minh lại thông tin hiện có để chuyển miền. Quy trình này có thể thay đổi người đăng ký, quản trị viên hoặc liên hệ kỹ thuật được cung cấp khi đăng ký.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Giới thiệu chuyển quyền sở hữu sang tài khoản khác.

Lưu ý: Có thể có thể mất 5-7 ngày mới hoàn tất việc chuyển miền.

Chuyển miền .CO.UK sang một tổ chức đăng ký tên miền khác

Các miền .UK sử dụng một quy trình khác để chuyển quyền sở hữu sang tài khoản khác:

 • Bạn chọn tổ chức đăng ký tên miền mà bạn muốn chuyển miền sang
 • Google Domains liên hệ với hệ thống tên miền Nominet và thông báo yêu cầu chuyển miền
 • Bạn nhận được thông báo qua email từ tổ chức đăng ký tên miền mới để xác nhận và hoàn tất quá trình chuyển miền

Để chuyển miền .CO.UK sang tài khoản khác:

 1. Nhấp vào tab Hết hạn hoặc cho miền của bạn và cuộn xuống phần Chuyển quyền sở hữu sang tài khoản khác.
 2. Nhấp vào Chọn tổ chức đăng ký tên miền để bắt đầu quy trình chuyển quyền sở hữu sang tài khoản khác.
 3. Chọn xem bạn đang chuyển sang một người dùng khác trong Google Domains hay chuyển sang một tổ chức đăng ký tên miền khác. 
 4. Trong màn hình Chuyển quyền sở hữu sang tài khoản khác, nhập thẻ tên của tổ chức đăng ký tên miền bạn muốn chuyển sang.
  • Truy cập nominet.uk/registrar-list/ và tìm kiếm tổ chức đăng ký tên miền mới của bạn.
  • Sao chép thẻ tổ chức đăng ký tên miền và dán vào màn hình Chuyển quyền sở hữu sang tài khoản khác trong Google Domains.
   Lưu ý: Điều quan trọng là phải nhập đúng thẻ tên.
   Thẻ tổ chức đăng ký tên miền là một mã được Nominet nhận dạng. Thẻ thường dựa trên tên của công ty. Chẳng hạn, thẻ tổ chức đăng ký tên miền của Google Domains là "GOOGLE".
 5. Nhấp vào Chuyển và sau đó là Chấp nhận để xác nhận bạn chắc chắn muốn chuyển miền.
 6. Truy cập tổ chức đăng ký tên miền mới và làm theo quy trình chuyển quyền sở hữu sang tài khoản ở đó. 
 7. Trong quá trình chuyển miền, bạn sẽ nhận được email kèm theo hướng dẫn xác nhận quá trình chuyển miền. Bạn phải làm theo những hướng dẫn này để hoàn tất quá trình chuyển. Nếu bạn không nhận được email này trong vòng một vài ngày, hãy truy cập trang web của Nominet (www.nominet.uk) và làm theo các hướng dẫn chuyển miền. Bạn có thể phải trả một khoản phí chuyển thông qua trang web Nominet.  

Thông tin có liên quan

MỞ RỘNG TẤT CẢ THU GỌN TẤT CẢ

Giới thiệu chuyển quyền sở hữu sang tài khoản khác

Chúng tôi không muốn bạn rời đi, nhưng Google Domains sẽ giúp bạn dễ dàng chuyển miền sang một tổ chức đăng ký tên miền khác hoặc sang một người dùng khác trong Google Domains. Dưới đây là tổng quan về quy trình chuyển quyền sở hữu sang tài khoản khác:

 1. Người đăng ký: (Bạn đang ở trang Google Domains) Trên tab Cài đặt Settings (gear icon)Hết hạn  hoặc , hãy chuẩn bị miền muốn chuyển (cập nhật thông tin liên hệ, mở khóa miền và lấy mã ủy quyền).
 2. Người đăng ký mới: (Tại trang web của tổ chức đăng ký tên miền mới) Cung cấp mã ủy quyền cho tổ chức đăng ký tên miền mới và thanh toán thêm một năm đăng ký.
 3. Tổ chức đăng ký tên miền mới: Cung cấp mã ủy quyền cho nhà cung cấp dịch vụ tên miền chịu trách nhiệm đối với miền đó.
 4. Nhà cung cấp dịch vụ tên miền: Yêu cầu Google xác nhận rằng người đăng ký muốn chuyển miền.
 5. Google: Phê duyệt yêu cầu chuyển miền.
 6. Tổ chức đăng ký tên miền mới: Thông báo cho người đăng ký biết rằng quá trình chuyển đã hoàn tất và có thể yêu cầu bạn nhập lại và xác minh thông tin liên hệ khi đăng ký hoặc xác minh lại thông tin hiện có.
thông tin và chuyển miền WHOIS

Trong quá trình chuyển quyền sở hữu sang tài khoản khác, nếu bạn đã bật chức năng đăng ký riêng tư hoặc che khuất thông tin cá nhân, thì sẽ không có thông tin nào về người đăng ký, quản trị viên hoặc liên hệ kỹ thuật được chuyển sang tổ chức đăng ký tên miền mới. Đối với các tên miền công khai toàn bộ thông tin WHOIS thì có thể hoặc không được chuyển thông tin này tùy thuộc vào quy trình của tổ chức đăng ký tên miền mới. 

Sau khi hoàn thành quá trình chuyển miền, bạn cần nhập lại và xác minh thông tin này với tổ chức đăng ký tên miền mới. Có thể thay đổi người đăng ký, quản trị viên hoặc liên hệ kỹ thuật được cung cấp khi đăng ký.

Giảm thiểu gián đoạn

Khi chuyển xong miền của bạn, các dịch vụ của Google Domains đều ngừng lại (chuyển tiếp email, chuyển tiếp miền, máy chủ định danh, bản ghi tài nguyên, đăng ký riêng tư). Điều này có thể tác động đến trang web và sự hiện diện trực tuyến của bạn. Để giảm thiểu bất kỳ gián đoạn nào, xin lưu ý những điều sau:

 • Bạn có thể phải liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web và nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ Hệ thống tên miền (DNS)
 • Bạn có thể phải cấu hình lại máy chủ định danh và bản ghi tài nguyên
 • Để tiếp tục sử dụng bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của Google với miền của mình, bạn sẽ phải xác minh miền với Google

Các bước tiếp theo

 • Nếu bạn đang chuyển miền của mình sang một tài khoản khác trong Google Domains, hãy xem bài viết chuyển miền
 • Để sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Google với miền của bạn, vui lòng xác minh miền của bạn
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?