ดูโดเมนของคุณ

ในการดูโดเมน ให้คลิกโดเมนของฉันในคอลัมน์ทางซ้าย

ชื่อโดเมนของคุณจะแสดงตามลำดับตัวอักษร พร้อมด้วยสถานะการต่ออายุการจดทะเบียนและวันที่สิ้นสุด ทางด้านขวาของชื่อโดเมนแต่ละรายการจะมีห้าไอคอน ซึ่งลิงก์ไปยังแท็บใน Google Domains ที่ซึ่งคุณสามารถจัดการและกำหนดค่าโดเมนของคุณ

 • เว็บไซต์: ใช้แท็บเว็บไซต์เพื่อจัดการปลายทางของการรับส่งข้อมูลไปยังโดเมนของคุณ
  • คุณสามารถใช้พาร์ทเนอร์สร้างเว็บไซต์เพื่อสร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว
  • คุณสามารถส่งต่อโดเมนของคุณไปยังเว็บไซต์ที่มีอยู่
  • คุณสามารถรวมโดเมนกับโฮสต์เว็บที่มีอยู่ หรือปล่อยให้โดเมนของคุณไม่ได้รับการแก้ไข

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ตัวตนบนเว็บ

 • อีเมล: ใช้แท็บอีเมลในการกำหนดค่าอีเมลสำหรับโดเมนของคุณ
  • เลือก G Suite เพื่อตั้งค่าอีเมลแบบเต็มสำหรับโดเมนของคุณโดยใช้ G Suite
  • เลือก การส่งต่ออีเมล เพื่อระบุอีเมลแทนได้สูงสุด 100 รายการ @ โดเมนของคุณที่ส่งต่อไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณเป็นเจ้าของ คุณสามารถใช้สัญลักษณ์แทน (*) เพื่อส่งต่อที่อยู่ @ โดเมนทั้งหมดไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณเป็นเจ้าของ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การส่งต่ออีเมล

 • DNS: ใช้แท็บ DNS เพื่อจัดการระเบียน DNS
  • เลือกใช้เนมเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นของ Google เพื่อระบุของคุณเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เนมเซิร์ฟเวอร์
  • จัดการระเบียนสังเคราะห์ของ Google Domains ที่ไม่ซ้ำกันที่ให้คุณรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น Google App Engine และ G Suite สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ระเบียนสังเคราะห์
  • กำหนดค่าระเบียนทรัพยากร เช่น ระเบียน cname และ txt สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ระเบียนทรัพยากร
 • Settings (gear icon) การตั้งค่า: ใช้แท็บการตั้งค่าเพื่อจัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ
  • การล็อกโดเมนป้องกันโดเมนของคุณจากการโอนโดยที่คุณไม่ได้จัดการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การล็อกโดเมน
  • การจดทะเบียนแบบส่วนตัวระบุวิธีแสดงข้อมูลติดต่อของคุณในการค้นหา WHOIS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การจดทะเบียนแบบส่วนตัว
  • ข้อมูลติดต่อให้คุณจัดการที่อยู่ติดต่อของผู้จดทะเบียน ผู้ดูแลระบบ และนักเทคนิคสำหรับการค้นหา WHOIS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อมูลติดต่อ
 • การหมดอายุ หรือ : ใช้แท็บการหมดอายุเพื่อต่ออายุโดเมนของคุณ
  • เปิดการต่ออายุอัตโนมัติ
  • เพิ่มจำนวนปีของการจดทะเบียน

  หากเปิดการต่ออายุอัตโนมัติอยู่ ไอคอนสำหรับแท็บนี้จะเป็นลูกศรแบบวงกลมคู่ มิฉะนั้นจะแสดงจำนวนวันก่อนที่คุณต้องต่ออายุโดเมนของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การต่ออายุและกู้คืนโดเมน

หมายเหตุ: หากเกิดปัญหากับโดเมน คุณจะเห็นไอคอนข้อความข้างชื่อโดเมน

การตั้งค่าเริ่มต้นแรกเริ่ม

ในการเริ่มใช้ Google Domains ให้ตรวจสอบการตั้งค่าเริ่มต้นแรกเริ่มของโดเมนของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ได้

 • การต่ออายุอัตโนมัติ: ตามค่าเริ่มต้น จะไม่ได้เปิดการต่ออายุอัตโนมัติไว้
 • การส่งต่อเว็บไซต์และโดเมน: ตามค่าเริ่มต้น จะไม่มีการส่งต่อตั้งค่าไว้
 • การส่งต่ออีเมล: ตามค่าเริ่มต้น ไม่ได้เปิดการส่งต่ออีเมล
 • การจดทะเบียนส่วนตัว: เมื่อจดทะเบียนโดเมน คุณจะเลือกให้ข้อมูลติดต่อส่วนตัวเป็นแบบสาธารณะหรือส่วนตัว
 • การล็อกโดเมน: โดเมนของคุณจะล็อกไว้โดยค่าเริ่มต้น
 • ระเบียนทรัพยากร: ในตอนต้น จะไม่มีการตั้งค่าระเบียนทรัพยากร เมื่อกำหนดค่าโดเมน (การส่งต่ออีเมล การส่งต่อโดเมน และส่วนประกอบอื่นๆ) ระเบียนทรัพยากรที่สนับสนุนจะแสดงที่นี่
 • เนมเซิร์ฟเวอร์: ตามค่าเริ่มต้น Google Domains จะให้เนมเซิร์ฟเวอร์ 4 รายการเมื่อคุณซื้อโดเมนใหม่หรือโอนโดเมนที่มีอยู่ไปยัง Google Domains

ขั้นตอนถัดไป

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร