חיפוש
נקה את החיפוש
סגירת החיפוש
Google Apps
תפריט ראשי

הצגת דומיין

כדי להציג את הדומיינים שלך, לחץ על הדומיינים שלי בעמודה הימנית:

שמות הדומיינים מוצגים בסדר אלפביתי לצד סטטוס חידוש הרישום ותאריך סיום הרישום שלהם. משמאל לכל שם דומיין מופיעים חמישה סמלים המקשרים לכרטיסיות ב-Google Domains, שבהן אפשר לנהל ולהגדיר את הדומיין.

 • אתר: הכרטיסייה אתר מיועדת לניהול יעד התנועה לדומיין.
  • כדי לבנות אתר במהירות, תוכל להיעזר באחד מהשותפים שלנו לבניית אתרים.
  • אפשר להפנות מהדומיין שלך לאתר קיים.
  • אפשר להטמיע את הדומיין שלך אצל מארח אתרים קיים, או להשאיר את הדומיין ללא זיהוי.

  למידע נוסף, ראה נוכחות באינטרנט.

 • אימייל: הכרטיסייה אימייל מיועדת להגדרת אימייל בדומיין.
  • כדי להגדיר שירות אימייל מלא לדומיין באמצעות G Suite, בחר ב-G Suite.
  • כדי לציין עד 100 כתובות אימייל חלופיות בדומיין שלך, שיפנו הודעות לכתובות אימייל שכבר נמצאות בבעלותך, בחר באפשרות העברת אימייל. ניתן להשתמש בתו כללי (*) כדי להעביר כל כתובת בדומיין שלך לכתובת אימייל שכבר נמצאת בבעלותך.

  למידע נוסף, ראה העברת אימייל.

 • DNS: הכרטיסייה DNS מיועדת לניהול רשומות DNS.
  • ניתן לבחור להשתמש בשרתי השמות של Google המוגדרים כברירת מחדל או לציין שרתי שמות משלך. למידע נוסף, ראה שרתי שמות.
  • ניתן לנהל רשומות סינתטיות ייחודיות של Google Domains שיאפשרו לך להטמיע את הדומיין בקלות במוצרים אחרים, כגון Google App Engine ו-G Suite. למידע נוסף, ראה רשומות סינתטיות.
  • ניתן להגדיר רשומות משאבים, כגון רשומות A,‏ CNAME ו-TXT. למידע נוסף, ראה רשומות משאבים.
 • Settings (gear icon) הגדרות: הכרטיסייה הגדרות מיועדת לניהול הגדרות הפרטיות והאבטחה.
  • נעילת דומיין מונעת מאחרים להעביר את הדומיין שלך ללא ידיעתך. למידע נוסף, ראה נעילת דומיין.
  • רישום פרטי קובע כיצד יופיעו הפרטים שלך ליצירת קשר בחיפושים ב-WHOIS. למידע נוסף, ראה רישום פרטי.
  • בפרטים ליצירת קשר אפשר לנהל את הכתובות ליצירת קשר של רושם הדומיין, של מנהל המערכת ושל הנציג הטכני שלך, שיופיעו בחיפושים ב-WHOIS. למידע נוסף, ראה פרטים ליצירת קשר.
 • או בתוקף עד: הכרטיסייה בתוקף עד מיועדת לחידוש הרישום של הדומיין.
  • אפשר להפעיל את החידוש האוטומטי.
  • אפשר להוסיף שנות רישום.

  אם החידוש האוטומטי מופעל, הסמל של כרטיסייה זו הוא מעגל שמורכב משני חיצים. אם לא, מוצג מספר הימים שנותרו לרישום הדומיין. למידע נוסף, ראה חידוש ושחזור דומיין.

הערה: אם יש בעיות באחד או יותר מהדומיינים שלך, תראה סמל הודעה לצד שם הדומיין הרלוונטי.

הגדרות ברירת מחדל ראשוניות

כדי להתחיל לעבוד עם Google Domains, בדוק את הגדרות ברירת המחדל הראשוניות של הדומיין שלך. תוכל לשנות כל אחת מההגדרות האלה.

 • חידוש אוטומטי: כברירת מחדל, החידוש האוטומטי לא מופעל.
 • העברה מהאתר ומהדומיין: כברירת מחדל, לא מוגדרת העברה.
 • העברת אימייל: כברירת מחדל, לא מופעלת העברת אימייל.
 • רישום פרטי: כשרשמת את הדומיין, בחרת אם להפוך את הפרטים האישיים שלך ליצירת קשר לציבוריים או לפרטיים.
 • נעילת דומיין: כברירת מחדל, הדומיין שלך נעול.
 • רשומות משאבים: בשלב הראשון לא מוגדרות רשומות משאבים. במהלך הגדרת הדומיין שלך (העברת אימייל, העברת דומיין ורכיבים אחרים), רשומות המשאבים הרלוונטיות יופיעו כאן.
 • שרתי שמות: כברירת מחדל, כאשר אתה קונה דומיין חדש או מעביר דומיין קיים ל-Google Domains, מערכת Google Domains מספקת ארבעה שרתי שמות.

השלב הבא

האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
false