מידע כללי על DNS

מערכת שמות הדומיינים (Domain Name System - ‏DNS) היא מערכת היררכית למתן שמות לדומיינים ולמשאבים אחרים באינטרנט. אפשר לראות ב-DNS מעין ספר כתובות של האינטרנט. אחד מהתפקידים העיקריים של DNS הוא למפות שמות של דומיינים אל כתובות IP של מארחים.

DNS מתוחזק כמערכת מבוזרת של מסד נתונים הבנויה לפי מודל של לקוח/שרת. מפענחים (תוכניות לקוח) שולחים שאילתה אל מסד הנתונים כדי לקבל מידע. שרתי שמות (תוכניות שרת) מגיבים על ידי שליחת מידע שהתקבל מרשומות משאבים המאוחסנות בהם.

ארגון ICANN הוא בעל האחריות המלאה על DNS.

מרווח שמות של DNS

אפשר לראות במרווח השמות של DNS מעין עץ הפוך שיש לו שורש, צמתים ותת-עצים.

לכל צומת יש תווית טקסט (מלבד צומת השורש שיש לו תווית null ללא תווים). כל תת עץ מייצג חלק ממסד נתוני ה-DNS ומהווה למעשה דומיין או תת-דומיין.

שם של דומיין הוא רצף של תוויות טקסט המופרדות באמצעות נקודות. הרצף הזה מוביל אל צומת ספציפי בעץ. שמות דומיין יכולים להיות באורך של עד 63 תווים.

דומיין

דומיין הוא יחידה ניהולית שיש לה אוטונומיה וסמכות משלה. אפשר לראות בדומיין מעין תת-עץ שנמצא בתוך מרווח שמות הדומיינים ב-DNS.

אפשר לציין דומיינים לפי הרמה שלהם (רמה עליונה, רמה שנייה - ראה בהמשך) או לפי השיוך שלהם (ראה תת-דומיין).

אזור השורש (בסיס)

אזור הבסיס (או שורש העץ) הוא האזור ברמה העליונה במרווח שמות ה-DNS. אזור הבסיס כולל את כל הדומיינים באינטרנט.

דומיין ברמה עליונה

דומיין ברמה עליונה (TLD), שלפעמים נקרא דומיין ברמה ראשונה, הוא תת-דומיין של אזור הבסיס של ה-DNS. דומיינים ברמה עליונה מכילים דומיינים גנריים ברמה עליונה (gTLD) ודומיינים ברמה עליונה עם קוד מדינה (ccTLD).

דומיין ברמה שנייה

דומיין ברמה שנייה (SLD) הוא תת-דומיין של דומיין ברמה עליונה.

דומיין ברמה שלישית

דומיין ברמה שלישית הוא תת-דומיין של דומיין ברמה שנייה, וכן הלאה.

תת-דומיין

תת-דומיין הוא תת-עץ בתוך דומיין. שם של תת-דומיין יכלול את השם של הדומיין שאליו הוא שייך. לדוגמה, www.google.com הוא תת-דומיין של הדומיין google.com.‏ כמו כן, google.com הוא תת-דומיין של הדומיין com. כל הדומיינים הם תת-דומיינים של הבסיס.

מארח

מארח הוא מחשב המחובר אל האינטרנט או אל רשת גדולה אחרת. למארחים שמחוברים לאינטרנט יש כתובות IP.

כתובת IP

כתובת IP (‏Internet Protocol) היא סדרת מספרים המוקצים למכשיר (למשל: מחשב או מדפסת) שמחובר לאינטרנט או לרשת גדולה אחרת. כתובות IP מאפשרות למכשירים בתוך רשת לתקשר ביניהם. לכתובות IP יש שתי גרסאות:

  • כתובות IPv4
    כתובות IP מגרסה 4 מורכבות מ-32 סיביות ונכתבות כמספרים עשרוניים המופרדים בנקודות
    ‎(field1.field2.field3.field4)‎ – ‏123.123.123.123
  • כתובות IPv6
    כתובות IP מגרסה 6 מורכבות מ-128 סיביות ונכתבות באופן הקסדצימלי
    (field1:field2:field3 … :field8) – ‏‎1001:FE03:0DB9:AC10:7654:BA72:3210:FE05
שרת שמות

שרת שמות DNS הוא מערכת שמגיבה לבקשות לקבלת מידע לגבי משאבי דומיין.

שרתי שמות מוקצים לצומתי DNS, יש להם סמכות ביחס לדומיין אחד או יותר והם מאחסנים את רשומות המשאבים של הדומיינים האלה.

אחד מהתפקידים העיקריים של שרתי שמות הוא לתרגם שמות דומיינים ושמות מארחים לכתובות IP (בעזרת רשומות המשאבים). לאחר מכן כתובות ה-IP משמשות כדי לאתר דומיינים, מארחים ומשאבים אחרים באינטרנט.

רשומת משאב

רשומות משאבים מספקות מידע לגבי דומיינים ומזהות את המשאבים בתוך דומיין. רשומות משאבים מאוחסנות בשרתי שמות.

 

Google Domains תומך בכמה סוגים של רשומות משאבים. תוכל למצוא מידע נוסף במאמר מידע כללי על רשומות משאבים.

 

שים לב: רשומות משאבים נקראות לפעמים רשומות אזור כי אפשר לאחסן רשומות משאבים בקובצי אזור (אבל אין חובה לעשות זאת).

כתובת אתר

כתובת אתר (URL - ‏Uniform Resource Locator) היא הכתובת של משאב באינטרנט. לדוגמה, הכתובת של האתר הראשי של Google היא http://www.google.com.

אזורים

אזור הוא יחידה ניהולית שכוללת דומיין או תת-דומיין אחד או יותר של DNS.

קובץ אזור הוא קובץ טקסט שכולל רשומת משאבים אחת או יותר.

רשומת אזור היא רשומת משאב.

האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?