Tietoja DNS:stä

DNS (Domain Name System) on verkkotunnusten ja muiden internetresurssien hierarkkinen nimeämisjärjestelmä. DNS:n voi ajatella olevan eräänlainen internetin osoitekirja. Sen ensisijainen tarkoitus on yhdistää verkkonimet ja verkkopalvelujen IP-osoitteet toisiinsa.

DNS:ää ylläpidetään hajautettuna tietokantajärjestelmänä, jossa käytetään asiakas/palvelin-mallia. Selvittäjät (asiakasohjelmat) pyytävät tietokannasta tietoja kyselyillä. Nimipalvelimet (palvelinohjelmat) vastaavat tiedoilla, jotka on haettu paikallisesti tallennetuista resurssitietueista.

Kokonaisvastuu DNS-järjestelmästä on ICANN-järjestöllä.

DNS-nimitila

DNS-nimitilaa voi ajatella käänteisenä puurakenteena, jossa on juuri, solmuja ja alipuita.

Kullekin solmulle on määritetty tekstiotsikko lukuun ottamatta juurisolmua, jolla on nollapituinen null-otsikko. Kukin alipuu edustaa DNS-tietokannan osaa, jota voi ajatella verkkotunnuksena tai aliverkkotunnuksena.

Verkkotunnuksen nimi on tekstiotsikoiden pisteillä ketjutettu sarja, joka johtaa tiettyyn solmuun puussa. Verkkotunnuksen nimessä voi olla korkeintaan 63 merkkiä.

Verkkotunnus

Verkkotunnus on hallinnollinen yksikkö, jolla on oma autonomiansa ja määräysvaltansa. Verkkotunnuksen voi ajatella DNA-verkkotunnuksen nimitilan alipuuksi.

Verkkotunnuksiin voi viitata niiden tason mukaan (ylätaso, toinen taso – katso alla) tai viitteen mukaan (katso aliverkkotunnus).

Juurivyöhyke

Juurivyöhyke on ylätason vyöhyke DNS-verkkotunnuksen nimitilassa. Juurivyöhyke käsittää kaikki internetin verkkotunnukset.

Ylätason verkkotunnus

Ylätason verkkotunnus (top-level domain, TLD) tai ensimmäisen tason verkkotunnus on DNS-juurivyöhykkeen aliverkkotunnus. Ylätason verkkotunnukset koostuvat yleisistä ylätason verkkotunnuksista (generic top-level domains, gTLD) ja yleisistä maakoodillisista ylätason verkkotunnuksista (country code top-level domains, ccTLD).

Toisen tason verkkotunnus

Toisen tason verkkotunnus (second-level domain, SLD) on ylätason verkkotunnuksen aliverkkotunnus.

Kolmannen tason verkkotunnus

Kolmannen tason verkkotunnus on toisen tason verkkotunnuksen aliverkkotunnus – ja niin edelleen.

Aliverkkotunnus

Aliverkkotunnus on alipuu verkkotunnuksessa. Aliverkkotunnuksen nimeen sisältyy sen verkkotunnuksen nimi, johon se kuuluu. Esimerkiksi www.google.com on google.com-verkkotunnuksen aliverkkotunnus ja google.com on verkkotunnuksen .com aliverkkotunnus. Kaikki verkkotunnukset ovat juuren aliverkkotunnuksia.

Isäntä

Isäntä on tietokone, joka on yhteydessä internetiin tai muuhun suureen verkkoon. Internetiin yhdistetyillä isännillä on IP-osoitteet.

IP-osoite

IP-osoite (Internet Protocol, internetprotokolla) on sarja numeroita, jotka on määritetty laitteelle (tietokone, tulostin), joka on yhteydessä internetiin tai muuhun suureen verkkoon. IP-osoitteiden ansiosta verkossa olevat laitteet voivat viestiä keskenään. IP-osoitteista on kaksi versiota:

  • IPv4-osoitteet
    Internet-protokollan versiossa 4 osoitteet koostuvat 32 bitistä ja niissä käytetään pisteellistä desimaalimuotoa.
    (field1.field2.field3.field4) – 123.123.123.123
  • IPv6-osoitteet
    Internet-protokollan versiossa 6 osoitteet koostuvat 128 bitistä ja niissä käytetään heksadesimaalimuotoa.
    (field1:field2:field3 … :field8) – 1001:FE03:0DB9:AC10:7654:BA72:3210:FE05
Nimipalvelin

DNS-nimipalvelin on järjestelmä, joka vastaa verkkotunnusresursseja koskeviin tietopyyntöihin.

Nimipalvelimet määritetään DNS-solmuihin, ja ne hallinnoivat yhtä tai useampaa verkkotunnusta sekä tallentavat resurssitietueita näille verkkotunnuksille.

Nimipalvelinten ensisijainen tarkoitus on kääntää verkkotunnusten ja isäntien nimiä IP-osoitteiksi resurssitietueita käyttämällä. IP-osoitteita puolestaan käytetään paikantamaan verkkotunnuksia, isäntiä ja muita resursseja internetissä.

Resurssitietue

Resurssitietueet antavat tietoja verkkotunnuksista ja identifioivat verkkotunnuksessa olevia resursseja. Resurssitietueet tallennetaan nimipalvelimiin.

 

Google Domains tukee useita resurssitietuetyyppejä. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tietoja resurssitietueista.

 

Huom. Resurssitietueita kutsutaan myös vyöhyketietueiksi, koska resurssitietueita voi tallentaa vyöhyketiedostoihin (mutta se ei ole pakollista).

URL-osoite

URL-osoite on internetissä olevan resurssin osoite. Esimerkiksi Googlen pääsivuston osoite on http://www.google.com.

Vyöhykkeet

Vyöhyke (Zone) on hallinnollinen yksikkö, joka sisältää yhden tai useampia DNS-verkkotunnuksia tai aliverkkotunnuksia.

Vyöhyketiedosto on tekstitiedosto, joka sisältää yhden tai useampia resurssitietueita.

Vyöhyketietue on resurssitietue.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Miten sivua voisi parantaa?