Om ressourceregistreringer

Ressourceregistreringer giver DNS-baserede oplysninger om de hardware- og softwarekomponenter, der udpeger og understøtter dit domæne (hosts, navneservere, webservere, mailservere).

Hver ressourceregistrering består af et sæt felter:

  • Navn – En etiket, der angiver registreringens navn eller ejer. Dette kan være roddomænet (angivet med @) eller et underdomæne (f.eks. "www").
  • Type – Registreringstypen, f.eks. registreringen A (adresse).
  • TTL – (Time-To-Live) Hvor ofte en kopi af den registrering, der gemmes i cachen (lokalt lager), skal opdateres (hentes fra det oprindelige lager) eller slettes. Kortere TTL'er betyder, at registreringerne hentes oftere (langsommere adgang, mere aktuelle data). Længere TTL'er betyder, at registreringerne hentes mindre hyppigt (hurtigere adgang, mindre aktuelle data). Standardværdien er 1 time.
    Bemærk!: Når du foretager ændringer af en ressourceregistrering, kan det tage op til længden af TTL-tiden, før ændringen træder i kraft. Når du tilføjer en ny ressourceregistrering, vil den kunne ses af internettets brugere efter 5 minutter.
  • Data – Registreringens data, som varierer efter registreringstypen. F.eks. en hosts IP-adresse for A-registreringer. Bemærk, at dette er de data, der hentes under en DNS-søgning.

Bemærk! Google Domains understøtter IN-internetklassen som standard, derfor er feltet Klasse ikke inkluderet.

Ressourceregistreringstyper

Ud over de DNS-ressourceregistreringer, der er beskrevet her, understøtter Google Domains også syntetiske registreringer, som udvider ressourceregistreringernes funktionalitet. Få flere oplysninger i Syntetiske registreringer.

A

A-registreringer (IPv4-adresser) knytter domænenavnet for en host til hostens IP-adresse (navn-til-adresse-tilknytning).

@ A 1h 123.123.123.123

Bemærk! A-registreringer og AAAA-registreringer udfører samme funktion. A-registreringer knytter sig til IP-adresser i version 4 (IPv4). AAAA-registreringer knytter sig til IP-adresser i version 6 (IPv6).

AAAA

AAAA-registreringer (IPv6-adresser) knytter domænenavnet for en host til hostens IP-adresse (navn-til-adresse-tilknytning).

www AAAA 1h 2002:db80:1:2:3:4:567:89ab

Bemærk! A-registreringer og AAAA-registreringer udfører samme funktion. A-registreringer knytter sig til IP-adresser i version 4 (IPv4). AAAA-registreringer knytter sig til IP-adresser i version 6 (IPv6).

CAA

En certifikatautoritetsgodkendelse (Certification Authority Authorization, CAA) angiver, om du som ejer af domænet tillader, at en certifikatautoritet udsteder certifikater for dit domæne ved hjælp af en DNS-ressourceregistrering.

Eksempel: Anna vil gerne have “Let's Encrypt”-certifikatautoritet for at kunne udstede certifikater for sit domæne, example.com, og dets underdomæner. Hun ønsker ikke, at andre certifikatautoriteter skal kunne udstede certifikater. Hun opretter denne CAA-registrering:

example.com. IN CAA 0 issue "letsencrypt.org"
Vi anbefaler, at du ikke eksplicit forbyder alle certifikatudstedelser. For eksempel kan Google-produkter som Blogger og Google My Business levere SSL til domænenavne, der er registreret hos Google Domains. Men for at Google skal kunne foretage denne levering, må du ikke have CAA-registreringer indstillet til Ikke tilladt.
CNAME

CNAME-registreringer (kanonisk navn) knytter et aliasnavn for domænet til et kanonisk (ægte) domænenavn. Du kan knytte flere aliasnavne til det samme kanoniske domæne (så du kan konfigurere IP-adresser for A- eller AAAA-registreringer på én enkelt placering).

I dette eksempel er www aliasdomænet, og example.com er det kanoniske domæne (det er knyttet til en IP-adresse vha. A-registreringen).

www CNAME 1h example.com.
example.com. A 1h 123.123.123.123

I dette eksempel er www og FTP aliasdomænerne, og server1.example.com. er det kanoniske domæne (det er knyttet til en IP-adresse vha. A-registreringen).

www CNAME 1h server1.example.com.
ftp CNAME 1h server1.example.com.
server1.example.com. A 1h 123.123.123.123

CNAME-registreringer kan ikke indstilles for roddomænet. Målet for en CNAME-registrering kan også kun være et domænenavn, stier er ikke tilladt. Hvis du ønsker at omdirigere dit roddomæne, eller hvis dit ønskede mål er en webadresse, som indeholder en sti, kan du prøve en af nedenstående muligheder:

MX

MX-registreringer (Mail Exchange) knytter et domænenavn til en mailserver, der modtager mails for det domæne. MX-registreringer identificerer, hvilke mailservere andre bruger til at sende mails til et domæne.

Flere MX-registreringer kan konfigureres for et domæne, hver med et prioriteringsnummer, hvor de laveste numre har højeste prioritet. I nedenstående eksempel, hvor en mail ikke kan leveres vha. hosten med den højeste prioritet (10), vil hosten med den lavere prioritet (20) blive brugt.

@ MX 1h 10 mailhost1.example.com.
@ MX 1h 20 mailhost2.example.com.

Hvis prioriteringsnumrene er de samme (10 og 10), kan MX-registreringerne bruges til at udligne belastningen mellem hostene, idet de vælges vilkårligt.

@ MX 1h 10 mailhost1.example.com.
@ MX 1h 10 mailhost2.example.com.

Bemærk! Google Domains har ikke et separat felt til prioriteringsnummeret. Angiv et prioriteringsnummer ved at angive værdien i datafeltet efterfulgt af mailhosten (10 mailhost1.example.com.).

NS

NS-registreringer (navneserver) knytter et navn på et domæne eller underdomæne til en navneserver. Navneserverne indeholder de autoritative oplysninger om domænets navneområde og oversætter domænenavne til deres tilsvarende IP-adresser (ved at referere til de ressourceregistreringer, som er gemt på navneserveren).

I Google Domains skal du kun oprette NS-registreringer til underdomæner. NS-registreringerne for dit roddomæne administreres for dig. Få flere oplysninger i Om NS-ressourceregistreringer (navneserver).

ns1 NS 1h ns-cloud1.googledomains.com.
ns2 NS 1h ns-cloud2.googledomains.com.
PTR

PTR-registreringer (pointer) knytter hostens IP-adresse til det kanoniske (ægte) domænenavn for en host (adresse-til-navn-tilknytning). Kendt som omvendt DNS-opslag, hvor IP-adressen skrives omvendt og tilføjes ARPA-topdomænet (Address and Routing Parameter Area).

PTR-registreringer bruges som en sikkerhed og til at undgå spam. Mailservere og andre servertyper kan foretage omvendte DNS-opslag for at verificere hostenes identiteter.

Normalt vil du ikke administrere PTR gennem Google Domains, fordi de skal indstilles af ejeren af din IP-adresseblok (typisk din ISP). Forskellige IP-blokejere har forskellige procedurer for, hvordan du kan anmode om disse registreringer. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

Google Domains understøtter PTR-registreringer, som hører til under den DNS-zone, der svarer til dit domæne, med det formål at få din ISP til at oprette CNAME-registreringer, som giver os ansvaret for at foretage omvendte opslag af disse specifikke adresser.

Hvis din udbyder overdrager en PTR-registrering til dig, vil din udbyder oprette en CNAME-registrering, der peger på en PTR-registrering, som du kan administrere via Google Domains. Forestil dig f.eks., at din servers A-registrering ser således ud:
www     A     1h     111.222.33.4

For at overdrage PTR-registreringen til dig skal din udbyder indstille følgende CNAME. Bemærk, at rækkefølgen af de 4 tal, der udgør IP-adressen, er blevet vendt om:
4.33.222.111.in-addr.arpa.    CNAME     1h     ptr_www.example.com.

I Google Domains ville du skulle indstille følgende PTR-registrering:
ptr_www     PTR     1h     www.example.com.

Når først disse registreringer er indstillet, vil anmodninger om omvendt opslag af IP-adressen 111.222.33.4 først gå til din udbyders registrering for 4.33.222.111.in-addr.arpa., som omdirigeres til din registrering for ptr_www.example.com., som fortæller anmoderen, at 111.222.33.4 svarer til www.example.com.

Som et lignende eksempel for IPv6-adresser, hvis din servers AAAA-registrering ser således ud:
www     AAAA     1h     202:db80:1:2:3:4:567:89ab

Dermed er dens fuldt specificerede IPv6-adresse 0202:db80:0001:0002:0003:0004:0567:89ab. For at opnå CNAME-registreringen, som din udbyder har indstillet, skal du vende denne adresse om (i forhold til tallene, ignorer kolon), sætte punktummer mellem hvert tal og tilknytte .ip6.arpa. (inklusive det efterfølgende punktum):
b.a.9.8.7.6.5.0.4.0.0.0.3.0.0.0.2.0.0.0.1.0.0.0.0.8.b.d.2.0.2.0.ip6.arpa.     CNAME     1h     ptr_www.example.com.

Bemærk! Hvis du vil have din ISP til at overdrage en adresseblok, understøtter Google Domains ikke dette direkte. Du skal bruge Cloud DNS til at oprette og gemme disse registreringer. Du skal ikke flytte ALLE dine DNS til Cloud DNS, kun PTR-registreringerne.

Få flere oplysninger om Google Cloud DNS i:

SOA

SOA-registreringer (Start Of Authority) bruges af Google DNS-serverne til at lagre oplysninger om dit domæne for at hjælpe med at administrere trafikken mellem navneserverne. De indeholder typisk navneserveren, navneserverens administratorkonto, navneserverens serienummer, zonefilens opdateringshastighed og ventetid for genopdatering samt zonefilens udløb.

SOA-registreringer administreres af navneserverne og kan ikke vises eller redigeres i Google Domains.

SPF

SPF (Sender Policy Framework) er en åben standardteknisk metode. SPF angiver de mailservere, som kan sende mails fra et domæne.

Når en mailserver udsender en mail, vil modtagerserveren se på domænets SPF. Hvis mailen blev sendt af en mailserver, der er angivet i SPF, vil modtagerserveren acceptere mailen.

I et vist omfang forhindrer SPF spam via mails, som er sendt via falske afsenderadresser: Mails fra et domæne vil ikke blive accepteret, medmindre afsenderserveren er med på domænets SPF-liste.

SPF bruger TXT-registreringer (tekst) til at knytte et domænenavn til en eller flere mailservere. TXT-registreringen vil medtage SPF-tagget v=spf1 og andre SPF-kvalifikatorer, -mekanismer og -modifikatorer (se www.openspf.org).

@ SPF   "v=spf1 +a:mailhost3.example.com +a:mailhost4.example.com –all"   
mail3   A 1h 123.123.123.7
mail4   A 1h 123.123.123.9
SRV

SRV-registreringer (Service) knytter en specifik tjeneste eller server til et domænenavn. SRV-registreringen gør det muligt at finde en tjeneste uden at vide, hvilken host tjenesten kører på.

I dette eksempel indeholder tjenesteregistreringen _http._tcp.example.com. tjenesten http, protokollen, tjenesten kører over tcp og domænenavnet example.com.. Registreringen er knyttet til domænet www.example.com., som igen er knyttet til en webserver (hosten med IP-adressen 192.251.50.110). Registreringen har prioriteten 10 (den laveste foretrækkes), en vægt på 5 (for at udligne belastningen mellem registreringer med den samme prioritet) og et portnummer 8080, der angiver på hvilken port, tjenesten kan findes.

_http._tcp.example.com. SRV 1h 10 5 8080 www.example.com.
www A 1h 192.251.50.110

Bemærk! Google Domains har ikke et separat felt til numre for prioritering/vægt/port. Angiv disse værdier i datafeltet (adskilt af mellemrum) efterfulgt af tjenestens navn (10 5 8080 www.example.com.).

TXT

TXT-registreringer (tekst) indeholder vilkårlige oplysninger i form af tekst, der kan læses af mennesker eller maskiner, og som kan føjes til en ressourceregistrering.

A TXT 1h "Dette er mit domæne".
Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?