Google ชีต

Sheets icon

 

Google ชีตช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันในสเปรดชีตเดียวกัน ในเวลาเดียวกันได้ ใช้สูตร ฟังก์ชัน และตัวเลือกการจัดรูปแบบเพื่อช่วยประหยัดเวลาและทำให้งานที่ทำประจำในสเปรดชีตง่ายขึ้น 

เครื่องมือและการแก้ปัญหา