Google Trang trình bày

 

Google Trang trình bày cho phép bạn tạo bản trình bày. Nhiều người có thể làm việc trên một bản trình bày cùng một lúc. Bạn có thể thấy các thay đổi khi họ thực hiện và mọi thay đổi sẽ được lưu tự động.

Phím tắt và công cụ

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
35
false