Google Slides

 

Google Slides तुम्हाला सादरीकरणे तयार करू देते. एकापेक्षा अनेक लोक एकावेळी सादरीकरणावर काम करू शकतात, त्यांनी केलेले बदल तुम्ही पाहू शकता आणि प्रत्येक बदल आपोआप सेव्ह केले जातात.