Google เอกสาร

 

คุณจะสร้าง แก้ไข แชร์ และพิมพ์เอกสารได้ด้วย Google เอกสาร ใช้เทมเพลตสำหรับเอกสารที่ทำงาน เอกสารของโรงเรียน หรือเอกสารส่วนตัว ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับผู้คนที่ต้องการในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ตด้วยบัญชี Google