Seznam funkcí Tabulek Google

Tabulky Google podporují v buňkách vzorce, které se používají ve většině aplikací pro úpravu tabulek na počítači. Z těchto vzorců se dají vytvořit funkce, které zpracovávají data a provádí výpočty s řetězci a čísly.

Zde je seznam všech funkcí dostupných v jednotlivých kategoriích. Při jejich používání nezapomeňte všechny součásti funkce tvořené abecedními znaky, které neodkazují na buňky nebo sloupce, vkládat do uvozovek.

Jazyk funkcí v Tabulkách Google můžete měnit mezi angličtinou a 21 dalšími jazyky.

TypeNameSyntaxDescription
DatumČASČAS(hodina; minuta; sekunda) Převede zadanou hodinu, minutu a sekundu na čas. Další informace
DatumČASHODNČASHODN(řetězec_času) Vrátí zlomek 24hodinového dne, který představuje daný čas. Další informace
DatumDATEDIFDATEDIF(počáteční_datum; koncové_datum; jednotka) Spočítá počet dnů, měsíců nebo let mezi dvěma daty. Další informace
DatumDATUMDATUM(rok; měsíc; den) Převede zadaný rok, měsíc a den na datum. Další informace
DatumDATUMHODNDATUMHODN(datový_řetězec) Převede zadaný datový řetězec ve známém formátu na hodnotu data. Další informace
DatumDAYSDAYS(koncové_datum; počáteční_datum)Vrátí počet dní mezi dvěma daty. Další informace
DatumDENDEN(datum) Vrátí den měsíce, na který vychází konkrétní datum, v číselném formátu. Další informace
DatumDENTÝDNEDENTÝDNE(datum; [typ]) Vrátí číslo představující den týdne zadaného data. Další informace
DatumDNESDNES() Vrátí aktuální datum jako hodnotu data. Další informace
DatumEDATEEDATE(datum_zahájení; měsíce) Vrátí datum, které o určitý počet měsíců předchází jinému datu či následuje po jiném datu. Další informace
DatumEOMONTHEOMONTH(datum_zahájení; měsíce) Vrátí datum reprezentující poslední den měsíce, který spadá na určitý počet měsíců před jiným datem nebo po něm. Další informace
DatumHODINAHODINA(čas) Vrátí hodnotu hodiny konkrétního času v číselném formátu. Další informace
Datum
DatumMĚSÍCMĚSÍC(datum) Vrátí měsíc roku, na který spadá určité datum, v číselném formátu. Další informace
DatumMINUTAMINUTA(čas) Vrátí hodnotu minuty určitého času v číselném formátu. Další informace
DatumNETWORKDAYSNETWORKDAYS(datum_zahájení; datum_ukončení, [svátky]) Vrátí čistý počet pracovních dní mezi dvěma zadanými dny. Další informace
DatumNETWORKDAYS.INTLNETWORKDAYS.INTL(počáteční_datum; koncové_datum; [víkend]; [svátky]) Vrátí čistý počet pracovních dnů mezi dvěma zadanými dny s vyloučením určených víkendových dnů a svátků. Další informace
DatumNYNÍNYNÍ() Vrátí aktuální datum a čas jako hodnotu data. Další informace
DatumROKROK(datum) Vrátí rok odpovídající zadané hodnotě. Další informace
DatumROK360ROK360(datum_zahájení; datum_ukončení; [metoda]) Vrátí rozdíl mezi dvěma dny na základě roku s 360 dny, který se používá při některých výpočtech finančních úroků. Další informace
DatumSEKUNDASEKUNDA(čas) Vrátí hodnotu sekundy určitého času v číselném formátu. Další informace
DatumWEEKNUMWEEKNUM(datum; [typ]) Vrátí číslo představující týden v roce, do kterého spadá zadané datum. Další informace
DatumWORKDAYWORKDAY(počáteční_datum; počet_dnů; [svátky]) Vypočítá koncové datum po zadaném počtu pracovních dnů. Další informace
DatumWORKDAY.INTLWORKDAY.INTL(počáteční_datum; počet_dnů; [víkend]; [svátky]) Vypočítá datum po zadaném počtu pracovních dnů s vyloučením určených víkendových dnů a svátků. Další informace
DatumYEARFRACYEARFRAC(datum_zahájení; datum_ukončení; [způsob_počítání_dnů]) Vrátí počet let, včetně částečného roku vyjádřeného zlomkem, mezi dvěma daty, při použití zadaného pravidla počtu dnů. Další informace
Technické
Technické
Technické
TechnickéBITANDBITAND(hodnota1; hodnota2)Hodnota bitové operace AND dvou čísel. Další informace
TechnickéBITLFTBITLSHIFT(hodnota; velikost_posunu)Posune bity zadaného čísla o určitý počet míst doleva. Další informace 
TechnickéBITORBITOR(hodnota1; hodnota2)Hodnota bitové operace OR dvou čísel. Další informace
TechnickéBITRSHIFTBITRSHIFT(hodnota; velikost_posunu)Posune bity zadaného čísla o určitý počet míst doprava. Další informace
TechnickéBITXORBITXOR(hodnota1; hodnota2)Hodnota bitové operace XOR (exkluzivní disjunkce) dvou čísel. Další informace 
TechnickéCOMPLEXCOMPLEX(reálná_část; imaginární_část; [přípona])Vytvoří komplexní číslo na základě reálného a imaginárního koeficientu. Další informace
Technické
Technické
Technické
TechnickéDELTADELTA(číslo1; [číslo2]) Porovná dvě číselné hodnoty a v případě, že jsou shodné, vrátí 1. Další informace
TechnickéERFERF(dolní_mez; [horní_mez])Funkce ERF vrátí integrál Gaussovy chybové funkce v rámci intervalu hodnot. Další informace
TechnickéERF.PRECISEERF.PRECISE(dolní_mez; [horní_mez]) Viz ERF
TechnickéGESTEPGESTEP(hodnota; [krok])Vrátí 1, pokud je míra výhradně větší nebo rovna zadané hodnotě kroku, v opačném případě vrátí 0. Pokud není zadána žádná hodnota kroku, použije se výchozí hodnota 0. Další informace 
Technické
TechnickéHEX2DECHEX2DEC(šestnáctkové_číslo_se_znaménkem) Převede šestnáctkové číslo se znaménkem na desítkový formát. Další informace
Technické
TechnickéIMABSIMABS(číslo)Vrátí absolutní hodnotu komplexního čísla. Další informace
TechnickéIMAGINARYIMAGINARY(komplexní_číslo)Vrátí imaginární část komplexního čísla. Další informace
TechnickéIMARGUMENTIMARGUMENT(číslo)Funkce IMARGUMENT vrací úhel (známý také jako argument nebo théta) daného komplexního čísla vyjádřený v radiánech. Další informace
TechnickéIMCONJUGATEIMCONJUGATE(číslo)K danému číslu vrátí číslo komplexně sdružené. Další informace
TechnickéIMCOSIMCOS(číslo)Funkce IMCOS vrátí kosinus daného komplexního čísla. Další informace
TechnickéIMCOSHIMCOSH(číslo)Vrátí hyperbolický kosinus daného komplexního čísla. Například dané komplexní číslo „x+yi“ vrátí „cosh(x+yi)“. Přečtěte si další informace.
TechnickéIMCOTIMCOT(číslo)Vrátí kotangens daného komplexního čísla. Například dané komplexní číslo „x+yi“ vrátí „cot(x+yi)“. Další informace
TechnickéIMCOTHIMCOTH(číslo)Vrátí hyperbolický kotangens daného komplexního čísla. Například dané komplexní číslo „x+yi“ vrátí „coth(x+yi)“. Přečtěte si další informace.
TechnickéIMCSCIMCSC(číslo)Vrátí kosekans daného komplexního čísla. Další informace
TechnickéIMCSCHIMCSCH(číslo)Vrátí hyperbolický kosekans daného komplexního čísla. Například dané komplexní číslo „x+yi“ vrátí „csch(x+yi)“. Přečtěte si další informace.
TechnickéIMDIVIMDIV(dělenec; dělitel)Vrátí podíl dvou komplexních čísel. Další informace
TechnickéIMEXPIMEXP(mocnitel)Vrátí Eulerovo číslo e (~2,718) umocněné komplexním číslem. Další informace
TechnickéIMLOGIMLOG(hodnota; základ)Vrátí logaritmus komplexního čísla pro zadaný základ. Přečtěte si další informace.
TechnickéIMLOG10IMLOG10(hodnota) Vrátí logaritmus komplexního čísla se základem 10. Přečtěte si další informace.
TechnickéIMLOG2IMLOG2(hodnota)Vrátí logaritmus komplexního čísla se základem 2. Přečtěte si další informace.
TechnickéIMPRODUCTIMPRODUCT(činitel1; [činitel2; ...])Vrátí výsledek násobení řady komplexních čísel. Další informace
TechnickéIMREALIMREAL(komplexní_číslo)Vrátí reálný koeficient komplexního čísla. Další informace
TechnickéIMSECIMSEC(číslo)Vrátí sekans daného komplexního čísla. Například dané komplexní číslo „x+yi“ vrátí „sec(x+yi)“. Přečtěte si další informace.
TechnickéIMSECHIMSECH(číslo)Vrátí hyperbolický sekans daného komplexního čísla. Například dané komplexní číslo „x+yi“ vrátí „sech(x+yi)“. Přečtěte si další informace.
TechnickéIMSINIMSIN(číslo)Vrátí sinus daného komplexního čísla. Další informace
TechnickéIMSINHIMSINH(číslo)Vrátí hyperbolický sinus daného komplexního čísla. Například dané komplexní číslo „x+yi“ vrátí „sinh(x+yi)“. Přečtěte si další informace.
TechnickéIMSUBIMSUB(první_číslo; druhé_číslo)Vrátí rozdíl mezi dvěma komplexními čísly. Další informace
TechnickéIMSUMIMSUM(hodnota1; [hodnota2; ...])Vrátí součet řady komplexních čísel. Další informace
TechnickéIMTANIMTAN(číslo)Vrátí tangens daného komplexního čísla. Další informace
TechnickéIMTANHIMTANH(číslo)Vrátí hyperbolický tangens daného komplexního čísla. Například dané komplexní číslo „x+yi“ vrátí „tanh(x+yi)“. Přečtěte si další informace.
Technické
Technické
Technické
FiltrFILTERFILTER(rozsah; podmínka1; [podmínka2]) Vrátí filtrovanou verzi zdrojového rozsahu, tedy pouze řádky nebo sloupce, které splňují zadané podmínky. Další informace
FiltrSORTSORT(rozsah; sloupec_řazení; je_vzestupný; [sloupec_řazení2]; [je_vzestupný2]) Seřadí řádky daného pole nebo rozsahu podle hodnot v jednom nebo více sloupcích. Další informace
Filter
FiltrUNIQUEUNIQUE(rozsah) Vrátí jedinečné řádky v zadaném zdrojovém rozsahu a zahodí duplicity. Řádky jsou vráceny v pořadí podle prvního výskytu ve zdrojovém rozsahu. Další informace
Finanční
Finanční
FinančníAMORLINCAMORLINC(cena; datum_zakoupení; konec_prvního_období; zůstatek; období; sazba; [základna])Vrátí odpis za účetní období nebo poměrný odpis, pokud bylo aktivum zakoupeno v průběhu období. Další informace 
FinančníBUDHODNOTABUDHODNOTA(sazba; počet_období; splátka; [současná_hodnota]; [konec_nebo_začátek]) Vypočítá budoucí hodnotu investice nesoucí anuitu na základě pravidelných plateb konstantní částky a konstantní úrokové sazby. Další informace
Finanční
Finanční
FinančníCOUPDAYSNCCOUPDAYSNC(vypořádání; splatnost; četnost; [způsob_počítání_dnů]) Vypočítá počet dnů od data vypořádání do dalšího kuponu či vyplacení úroku. Další informace
Finanční
Finanční
Finanční
Finanční
Finanční
FinančníČISTÁ.SOUČHODNOTAČISTÁ.SOUČHODNOTA(diskontní_sazba; peněžní_tok; [peněžní_tok2; ...]) Vypočítá současnou čistou hodnotu investice na základě série pravidelných peněžních toků a diskontní sazby. Další informace
Finanční
Finanční
Finanční
FinančníDURATIONDURATION(vypořádání; splatnost; úroková_míra; výnos; četnost; [způsob_počítání_dnů]). Vypočítá počet období potřebný k tomu, aby investice zadané aktuální hodnoty, která se zhodnocuje danou úrokovou mírou, dosáhla cílové hodnoty. Další informace
Finanční
Finanční
FinančníINTRATEINTRATE(datum_nákupu; datum_prodeje; nákupní_cena; prodejní_cena; [způsob_počítání_dnů]) Vypočítá efektivní úrokovou sazbu, která vznikne, když je investice nakoupena za jednu cenu a prodána za druhou cenu, kdy samotná investice negeneruje žádný úrok ani dividendy. Další informace
FinančníISPMTISPMT(sazba; období; počet_období; současná_hodnota)Funkce ISPMT vypočítá úrok zaplacený v určitém období investice. Další informace
Finanční
FinančníMÍRA.VÝNOSNOSTIMÍRA.VÝNOSNOSTI(částky_peněžních_toků; [odhad_míry]) Vypočítá vnitřní míru návratnosti investice na základě série pravidelných peněžních toků. Další informace
Finanční
Finanční
Finanční
Finanční
FinančníODPIS.ZA.INTODPIS.ZA.INT(cena; zůstatek; životnost; začátek; konec; [faktor], [nepřepínat])Vrátí odpisy aktiva za určité období (nebo částečné období). Další informace.
Dinanční
Finanční
FinančníPDURATIONPDURATION(sazba; současná_hodnota; budoucí_hodnota)Vrátí počet období, za která investice dosáhne konkrétní hodnoty při dané sazbě. Další informace.
FinančníPLATBAPLATBA(sazba; počet_období; současná_hodnota; [budoucí_hodnota]; [konec_nebo_začátek]) Vypočítá pravidelnou platbu investice nesoucí anuitu na základě pravidelných plateb konstantní částky a konstantní úrokové sazby. Další informace
FinančníPLATBA.ÚROKPLATBA.ÚROK(sazba; období; počet_období; současná_hodnota; [budoucí_hodnota]; [konec_nebo_začátek]) Vypočítá výši úroku investice na základě pravidelných plateb konstantní částky a na základě konstantní úrokové sazby. Další informace
FinančníPLATBA.ZÁKLADPLATBA.ZÁKLAD(sazba; období; počet_období, současná_hodnota; [budoucí_hodnota]; [konec_nebo_začátek]) Vypočítá platbu jistiny pro investici na základě pravidelných plateb konstantní částky a konstantní úrokové sazby. Další informace
FinančníPOČET.OBDOBÍPOČET.OBDOBÍ(sazba; výše_platby; současná_hodnota; [budoucí_hodnota]; [konec_nebo_začátek]) Vypočítá počet platebních období pro investici na základě pravidelných plateb konstantní částky a na základě konstantní úrokové sazby. Další informace
Finanční
Finanční
FinančníPRICEMATPRIEMAT(vypořádání; splatnost; emise; sazba; výnos; [metoda_počítání_dnů]) Vypočítá cenu cenného papíru, ze kterého se vyplácí úrok k datu splatnosti, na základě očekávaného výnosu. Další informace
FinančníRECEIVEDRECEIVED(vypořádání; splatnost; investice; diskontní_sazba; [způsob_počítání_dnů]) Vypočítá částku získanou k datu splatnosti z investice do cenných papírů s pevným výnosem zakoupených v daný den. Další informace
FinančníRRIRRI(počet_období; současná_hodnota; budoucí_hodnota)Vrátí úrokovou sazbu potřebnou k tomu, aby investice dosáhla určité hodnoty v rámci daného počtu období. Přečtěte si další informace.
FinančníSOUČHODNOTASOUČHODNOTA(sazba; počet_období; splátka; [budoucí_hodnota]; [konec_nebo_začátek]) Vypočítá současnou hodnotu investice nesoucí anuitu na základě pravidelných plateb konstantní částky a konstantní úrokové sazby. Další informace
Finanční
Finanční
Finanční
Finanční
FinančníXIRRXIRR(výše_peněžních_toků; data_peněžních_toků; [odhad_míry]) Vypočítá vnitřní míru návratnosti investice na základě zadané série potenciálně nepravidelně rozložených peněžních toků. Další informace
Finanční
Finanční
FinančníYIELDDISCYIELDDISC(vypořádání; splatnost; cena; odkupní_hodnota; [způsob_počítání_dnů]) Vypočítá roční výnos z diskontovaného (neúročeného) cenného papíru na základě ceny. Další informace
Finanční
GoogleARRAYFORMULAARRAYFORMULA(maticový_vzorec) Umožňuje zobrazování hodnot vrácených z maticového vzorce ve více řádcích nebo sloupcích a používání polí ve funkcích, které nepoužívají pole. Další informace
GoogleDETECTLANGUAGEDETECTLANGUAGE(text_nebo_rozsah) Identifikuje jazyk použitý v textu v zadaném rozsahu. Další informace
GoogleGOOGLEFINANCEGOOGLEFINANCE(ticker; [attribute]; [start_date]; [end_date|num_days]; [interval]) Načte aktuální nebo historické informace o cenných papírech ze služby Google Finance. Další informace
GoogleGOOGLETRANSLATEGOOGLETRANSLATE(text; [zdrojový_jazyk]; [cílový_jazyk]) Přeloží text z jednoho jazyka do druhého. Další informace
GoogleIMAGEIMAGE(url; [režim]; [výška]; [šířka]) Vloží do buňky obrázek. Další informace
GoogleQUERYQUERY(data; dotaz; [záhlaví]) Spustí v datech dotaz Google Visualization API Query Language. Další informace
GoogleSPARKLINESPARKLINE(data; [možnosti]) Vytvoří miniaturní graf obsažený uvnitř jedné buňky. Další informace
Informace
InformaceISDATEISDATE(hodnota)Vrátí informaci o tom, zda je hodnota datem. Další informace
InformaceISEMAILISEMAIL(hodnota) Zkontroluje, zda je hodnota platná e-mailová adresa. Další informace
Informace
InformaceJE.ČÍSLOJE.ČÍSLO(hodnota) Zkontroluje, zda je hodnota číslem. Další informace
Informace
InformaceJE.CHYBHODNJE.CHYBHODN(hodnota) Zkontroluje, zda je hodnota chybou. Další informace
InformaceJE.LOGHODNJE.LOGHODN(hodnota) Zkontroluje, zda je hodnota „PRAVDA“ nebo „NEPRAVDA“. Další Informace
InformaceJE.NEDEFJE.NEDEF(hodnota) Zkontroluje, zda je hodnota chybou „#N/A“. Další informace
Informace
Informace
InformaceJE.PRÁZDNÉJE.PRÁZDNÉ(hodnota) Zkontroluje, zda je odkazovaná buňka prázdná. Další informace
InformaceJE.TEXTJE.TEXT(hodnota) Zkontroluje, zda je hodnota textem. Další informace
InformaceNN(hodnota) Vrátí argument zadaný jako číslo. Další informace
InformaceNEDEFNEDEF() Vrátí chybu „hodnota není k dispozici“, „#N/A“. Další informace
InformaceTYPTYP(hodnota) Vrátí číslo spojené s typem dat zadaných do funkce. Další informace
InformacePOLÍČKOPOLÍČKO(typ_informace; odkaz) Vrátí požadované informace o zadané buňce. Další informace
LogickéAA(logický_výraz1; [logický_výraz2; ...]) Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud všechny zadané argumenty mají logickou hodnotu PRAVDA, a hodnotu NEPRAVDA, pokud některý ze zadaných argumentů má logickou hodnotu NEPRAVDA. Další informace
LogickéIFERRORIFERROR(hodnota; [hodnota_při_chybě]) Vrátí první argument, pokud nejde o chybovou hodnotu. Jinak vrátí druhý argument, pokud je přítomen, nebo prázdnou hodnotu, pokud druhý argument chybí. Další informace
LogickéIFNAIFNA(hodnota; hodnota_pokud_není_k_dispozici)Vyhodnotí hodnotu. Pokud je hodnota chyba #N/A, vrátí zadanou hodnotu. Přečtěte si další informace.
LogickéIFSIFS(podmínka1; hodnota1; [podmínka2; hodnota2]; …) Vyhodnotí více podmínek a vrátí hodnotu, která odpovídá první pravdivé podmínce. Další informace
LogickéKDYŽKDYŽ(logický_výraz; hodnota_pokud_pravda; hodnota_pokud_nepravda) Vrátí jednu hodnotu, pokud má logický výraz hodnotu PRAVDA, a jinou hodnotu, pokud má logický výraz hodnotu NEPRAVDA. Další informace
LogickéNENE(logický_výraz) Vrátí opak logické hodnoty – NE(PRAVDA) vrátí hodnotu NEPRAVDA; NE(NEPRAVDA) vrátí hodnotu PRAVDA. Další Informace
LogickéNEBONEBO(logický_výraz1; [logický_výraz2; ...]) Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud některý zadaný argument má logickou hodnotu PRAVDA, a hodnotu NEPRAVDA, pokud všechny ze zadaných argumentů mají logickou hodnotu NEPRAVDA. Další informace
LogickéNEPRAVDANEPRAVDA() Vrátí logickou hodnotu NEPRAVDA. Další Informace
LogickéPRAVDATRUE() Vrátí logickou hodnotu PRAVDA. Další informace
Logické
LogickéXORXOR(logický_výraz1; [logický_výraz2; ...]) Funkce XOR provede výhradní NEBO ze dvou čísel a vrátí 1, pokud jsou čísla různá. Jinak vrátí 0. Další informace
VyhledáváníFORMULATEXTFORMULATEXT(buňka)Vrátí vzorec jako řetězec. Přečtěte si další informace.
Vyhledávání
VyhledáváníINDEXINDEX(odkaz; [řádek]; [sloupec]) Vrátí obsah buňky určené posunem řádku a sloupce. Další informace
VyhledáváníNEPŘÍMÝ.ODKAZNEPŘÍMÝ.ODKAZ(odkaz_na_buňku_jako_řetězec; [je_zápis_A1]) Vrátí odkaz na buňku určený řetězcem. Další informace
VyhledáváníODKAZODKAZ(řádek; sloupec; [režim_absolutní_relativní]; [použít_zápis_a1]; [list]) Vrátí odkaz na buňku jako řetězec. Další informace
VyhledáváníPOSUNPOSUN(odkaz_na_buňku; řádky_posunu; sloupce_posunu; [výška]; [šířka]) Vrátí odkaz na rozsah posunutý o zadaný počet řádků a sloupců od odkazu na počáteční buňku. Další informace
VyhledáváníPOZVYHLEDATPOZVYHLEDAT(hledaný_klíč; rozsah; [typ_hledání]) Vrátí relativní pozici položky v rozsahu, který odpovídá zadané hodnotě. Další informace
VyhledáváníŘÁDEKŘÁDEK([odkaz_na_buňku]) Vrátí číslo řádku zadané buňky. Další informace
VyhledáváníŘÁDKYŘÁDKY(rozsah) Vrátí počet řádků v zadaném poli nebo rozsahu. Další informace
VyhledáváníSLOUPCESLOUPCE(rozsah) Vrátí počet sloupců v zadaném poli nebo rozsahu. Další informace
VyhledáváníSLOUPECSLOUPEC([odkaz_na_buňku]) Vrátí číslo sloupce zadané buňky, kdy sloupci „A“ odpovídá „1“. Další Informace
VyhledáváníSVYHLEDATSVYHLEDAT(hledaný_klíč; rozsah; index; [je_seřazeno]) Svislé vyhledání. Vyhledá klíč v prvním sloupci rozsahu a vrátí hodnotu zadané buňky v nalezeném řádku. Další informace
VyhledáváníVVYHLEDATVVYHLEDAT(hledaný_klíč; rozsah; index; [je_seřazeno]) Horizontální vyhledání. Vyhledá klíč v prvním řádku rozsahu a vrátí hodnotu zadané buňky v nalezeném sloupci. Další informace
VyhledáváníVYHLEDATVYHLEDAT(hledaný_klíč; rozsah_vyhledávání|pole_výsledku_vyhledávání; [rozsah_výsledku]) Vyhledá v řádku nebo sloupci klíč a vrátí hodnotu buňky z rozsahu výsledku, která se nachází na stejné pozici jako prohledávaný řádek nebo sloupec. Další informace
VyhledáváníZVOLITZVOLIT(index; volba1, [volba2; ...]) Vrátí prvek ze seznamu voleb na základě indexu. Další informace
MatematickéABSABS(hodnota) Vrátí absolutní hodnotu čísla. Další informace
Matematické
Matematické
Matematické
Matematické
Matematické
Matematické
Matematické
Matematická
Matematické
Matematické
Matematické
MatematickéCEILING.PRECISECEILING.PRECISE(číslo; [významnost])Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celočíselný násobek zadané hodnoty. Kladné i záporné číslo se zaokrouhlí nahoru. Další informace 
MatematickéCELÁ.ČÁSTCELÁ.ČÁST(hodnota) Zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celé číslo, které je menší než dané číslo nebo je mu rovno. Další informace
MatematickéCOMBINACOMBINA(n; k)Vrátí počet způsobů výběru určitého počtu objektů ze skupiny dané velikosti, včetně způsobů, které stejný objekt vyberou vícekrát. Další informace
Matematické
Matematické
MatematickéCOTCOT(úhel)Kotangens úhlu zadaného v radiánech. Další informace
MatematickéCOTHCOTH(hodnota)Vrátí hyperbolický kotangens reálného čísla. Další informace
MatematickéCOUNTBLANKCOUNTBLANK(rozsah) Vrátí počet prázdných buněk v daném rozsahu. Další informace
MatematickéCOUNTIFCOUNTIF(rozsah; kritérium) Vrátí počet v rozsahu na základě kritéria. Další informace
MatematickéCOUNTIFSCOUNTIFS(rozsah_kritérií1; kritérium1; [rozsah_kritérií2; kritérium2; ...]) Vrátí počet hodnot v rozsahu v závislosti na několika kritériích. Další informace
MatematickéCOUNTUNIQUECOUNTUNIQUE(hodnota1; [hodnota2; ...]) Spočítá počet jedinečných hodnot na seznamu zadaných hodnot a rozsahů. Další informace
MatematickéCSCCSC(úhel)Vrátí kosekans úhlu zadaného v radiánech. Další informace
MatematickéCSCHCSCH(hodnota)Funkce CSCH vrátí hyperbolický kosekans jakéhokoli reálného čísla. Další informace
MatematickéDECIMALDECIMAL(hodnota; základ)Funkce DECIMAL převede textové vyjádření čísla v jiném základu na základ 10 (desítkovou soustavu). Další informace
MatematickéDEGREESDEGREES(úhel) Převede hodnotu úhlu v radiánech na stupně. Další informace
Matematické
MatematickéERFC.PRECISEERFC.PRECISE(z) Viz ERFC
Matematické
Matematické
Matematické
MatematickéFLOOR.MATHFLOOR.MATH(číslo; [významnost]; [režim])Zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celočíselný násobek zadané významnosti. Záporná čísla se v závislosti na režimu zaokrouhlí směrem k nule, nebo od nuly. Další informace 
MatematickéFLOOR.PRECISEFLOOR.PRECISE(číslo; [významnost])Funkce FLOOR.PRECISE zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celé číslo nebo nejbližší násobek dané významnosti. Další informace
Matematické
MatematickéGAMMALN.PRECISEGAMMALN.PRECISE(hodnota) Viz GAMMALN
Matematické
Matematické
Matematické
Matematické
Matematické
MatematickéISO.CEILINGISO.CEILING(číslo; [významnost]) Viz CEILING U.PRECISE
Matematické
MatematickéKOMBINACEKOMBINACE(n; k) Vrátí počet způsobů, kterými lze vybrat určitý počet objektů ze skupiny dané velikosti. Další informace
Matematické
Matematické
Matematická
MatematickéLOGZLOGZ(hodnota; základ) Vrátí logaritmus čísla o daném základu. Další informace
MatematickéMODMOD(dělenec; dělitel) Vrátí výsledek operátoru modulo, zbytku po operaci dělení. Další informace
MatematickéMROUNDMROUND(hodnota; násobek) Zaokrouhlí číslo na nejbližší celočíselný násobek jiného čísla. Další informace
Matematické
MatematickéMUNITMUNIT(dimenze)Vrátí matici jednotek s dimenzí x. Přečtěte si další informace.
MatematickéNÁHČÍSLONÁHČÍSLO() Vrátí náhodné číslo větší nebo rovno 0 a menší než 1. Další informace
MatematickéODMOCNINAODMOCNINA(hodnota) Vrátí kladnou druhou odmocninu kladného čísla. Další informace
Matematické
MatematickéPOWERPOWER(základ; mocnitel) Vrátí mocninu čísla. Další informace
MatematickéQUOTIENTQUOTIENT(dělenec; dělitel) Vrátí číslo vydělené jiným číslem. Další informace
Matematické
MatematickéRANDARRAYRANDARRAY(řádky, sloupce)Vygeneruje matici náhodných čísel mezi 0 a 1. Přečtěte si další informace.
MatematickéRANDBETWEENRANDBEEWEEN(dolní; horní) Vrátí náhodné celé číslo mezi dvěma hodnotami (včetně daných hodnot). Další informace
MatematickéROUNDDOWNROUNDDOWN(hodnota; [místa]) Zaokrouhlí číslo na určitý počet desetinných míst, vždy dolů na nejbližší platný přírůstek. Další informace
MatematickéROUNDUPROUNDUP(hodnota; [místa]) Zaokrouhlí číslo na určitý počet desetinných míst, vždy nahoru na nejbližší platný přírůstek. Další informace
Matematické
Matematické
MatematickéSEQUENCESEQUENCE(řádky; sloupce; začátek; krok)Vrátí matici sekvenčních čísel, například 1, 2, 3, 4. Přečtěte si další informace.
MatematickéSERIESSUMSERIESSUM(x; n; m; a) Vrátí součet mocninné řady s parametry x, n, ma podle vzorce a1xn + a2x(n+m) + ... + aix(n+(i-1)m), kde „i“ je počet položek v rozsahu „a“. Další informace
Matematické
Matematické
Matematické
MatematickéSOUČINSOUČIN(činitel1; [činitel2; ...]) Vrátí výsledek násobení řady čísel. Další informace
Matematické
MatematickéSUBTOTALSUBTOTAL(kód_funkce; rozsah1; [rozsah2, ...]) Vrátí mezisoučet pro vertikální rozsah buněk s použitím zadané agregační funkce. Další informace
MatematickéSUMASUMA(hodnota1; [hodnota2; ...]) Vrátí součet řady čísel nebo buněk. Další informace
MatematickéSUMA.ČTVERCŮSUMA.ČTVERCŮ(hodnota1; [hodnota2; ...]) Vrátí součet druhých mocnin řady čísel nebo buněk. Další informace
MatematickéSUMIFSUMIF(rozsah; kritérium, [rozsah_k_sečtení]) Vrátí součet v rozsahu na základě kritéria. Další informace
MatematickéSUMIFSSUMIFS(rozsah_součtu; rozsah_kritérií1; kritérium1; [rozsah_kritérií2; kritérium2; ...]) Vrátí součet rozsahu v závislosti na více kritériích. Další informace
Matematické
Matematické
MatematickéUSEKNOUTUSEKNOUT(hodnota; [místa]) Zkrátí číslo na určitý počet významných číslic tím, že odebere méně významné číslice. Další informace
MatematickéZAOKR.DOLŮZAOKR.DOLŮ(hodnota; [násobek]) Zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celočíselný násobek zadané hodnoty. Další informace
MatematickéZAOKR.NAHORUZAOKR.NAHORU(hodnota; [násobek]) Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celočíselný násobek zadané hodnoty. Další informace
MatematickéZAOKROUHLITZAOKROUHLIT(hodnota; [místa]) Zaokrouhlí číslo na určitý počet desetinných míst podle standardních pravidel. Další informace
Matematické
Matematické
OperátorADDADD(hodnota1; hodnota2) Vrátí součet dvou čísel. Ekvivalent operátoru „+“. Další informace
OperátorCONCATCONCAT(hodnota1; hodnota2) Vrátí zřetězení dvou hodnot. Ekvivalent operátoru „&“. Další informace
OperátorDIVIDEDIVIDE(dělenec; dělitel) Vrátí číslo vydělené jiným číslem. Ekvivalent operátoru „/“. Další informace
OperátorEQEQ(hodnota1; hodnota2) Pokud se dvě zadané hodnoty rovnají, vrátí hodnotu „PRAVDA“. V opačném případě vrátí hodnotu „NEPRAVDA“. Ekvivalent operátoru „=“. Další informace
OperátorGTGT(hodnota1; hodnota2) Pokud je první argument větší než druhý, vrátí hodnotu „PRAVDA“. V opačném případě vrátí hodnotu „NEPRAVDA“. Ekvivalent operátoru „>“. Další informace
OperátorGTEGTE(hodnota1; hodnota2) Pokud je první argument větší nebo roven druhému, vrátí hodnotu „PRAVDA“. V opačném případě vrátí hodnotu „NEPRAVDA“. Ekvivalent operátoru „>=“. Další informace
OperátorLTLT(hodnota1; hodnota2) Pokud je první argument menší než druhý, vrátí hodnotu „PRAVDA“. V opačném případě vrátí hodnotu „NEPRAVDA“. Ekvivalent operátoru „<“. Další informace
OperátorLTELTE(hodnota1; hodnota2) Pokud je první argument menší nebo roven druhému, vrátí hodnotu „PRAVDA“. V opačném případě vrátí hodnotu „NEPRAVDA“. Ekvivalent operátoru „<=“. Další informace
OperátorMINUSMINUS(hodnota1; hodnota2) Vrátí rozdíl mezi dvěma čísly. Ekvivalent operátoru „-“. Další informace
OperátorMULTIPLYMULTIPLY(činitel1; činitel2) Vrátí součin dvou čísel. Ekvivalent operátoru „*“. Další informace
OperátorNENE(hodnota1; hodnota2) Pokud se dvě zadané hodnoty nerovnají, vrátí hodnotu „PRAVDA“. V opačném případě vrátí hodnotu „NEPRAVDA“. Ekvivalent operátoru „<>“. Další informace
OperátorPOWPOW(základ; mocnitel) Vrátí mocninu čísla. Další informace
OperátorUMINUSUMINUS(hodnota) Vrátí číslo s opačným znaménkem. Další informace
OperátorUNARY_PERCENTUNARY_PERCENT(procento) Vrátí hodnotu interpretovanou jako počet procent při základu 1. To znamená, že „UNARY_PERCENT(100)“ se rovná „1“. Další informace
OperátorUPLUSUPLUS(hodnota) Vrátí zadané číslo beze změny. Další informace
StatistickéAVERAGE.WEIGHTEDAVERAGE.WEIGHTED(hodnoty; váhy; [další_hodnoty]; [další_váhy]) Vyhledá vážený průměr množiny hodnot, který vychází z hodnot a odpovídajících vah. Další informace
StatistickéAVERAGEAAVERAGEA(hodnota1; [hodnota2; ...]) Vrátí průměrnou číselnou hodnotu v souboru dat. Další informace
StatistickéAVERAGEIFAVERAGEIF(rozsah_kritérií; kritérium; [rozsah_průměru]) Vrátí průměr rozsahu v závislosti na kritériích. Další informace
StatistickéAVERAGEIFSAVERAGEIFS(rozsah_průměru; rozsah_kritérií1; krtérium1; [rozsah_kritérií2; kritérium2; ...]) Vrátí průměr rozsahu v závislosti na více kritériích. Další informace
StatistickéBETA.DISTBETA.DIST(hodnota; alfa; beta; kumulativní; dolní_mez; horní_mez)Vrátí pravděpodobnost dané hodnoty podle funkce rozdělení beta. Další informace
StatistickéBETA.INVBETA.INV(pravděpodobnost; alfa; beta; dolní_mez; horní_mez)Vrátí hodnotu inverzní funkce rozdělení beta pro danou pravděpodobnost. Další informace
StatistickéBETADISTBETADIST(hodnota; alfa; beta; dolní_mez; horní_mez)Viz BETA.DIST.
StatistickéBETAINVBETAINV(pravděpodobnost; alfa; beta; dolní_mez; horní_mez)Viz BETA.INV.
StatistickéBINOM.DISTBINOM.DIST(počet_úspěchů; počet_pokusů; pravděpodobnost_úspěchu; kumulativní) Viz BINOMDIST
StatistickéBINOM.INVBINOM.INV(počet_pokusů; pravděpodobnost_úspěchu; cílová_pravděpodobnost) Viz CRITBINOM
Statistické
StatistickéCONFIDENCECONFIDENCE(alfa; směrodatná_odchylka; velikost_souboru)Viz CONFIDENCE.NORM
StatistickéCONFIDENCE.NORMCONFIDENCE.NORM(alfa; směrodatná_odchylka; velikost_souboru)Vypočítá polovinu šířky intervalu spolehlivosti v normálním rozdělení. Další informace
StatistickéCONFIDENCE.TCONFIDENCE.T(alfa; směrodatná_odchylka; velikost)Vypočítá šířku poloviny intervalu spolehlivosti pro Studentovo t-rozdělení. Přečtěte si další informace.
StatistickéCORRELCORREL(data_y; data_x) Vypočítá r, tedy Pearsonův korelační koeficient souboru dat. Další informace
Statistické
StatistickéCOVARIANCE.PCOVARIANCE.P(data_y; data_x) Viz COVAR
StatistickéCOVARIANCE.SCOVARIANCE.S(data_y; data_x)Vypočítá kovarianci souboru dat, kde je soubor dat vzorkem celkového základního souboru. Přečtěte si další informace.
Statistické
Statistické
StatistickéEXPON.DISTEXPON.DIST(x; lambda; kumulativní)Vrátí hodnotu funkce exponenciálního rozdělení se zadanou lambdou při zadané hodnotě. Další informace 
StatistickéEXPONDISTEXPONDIST(x; lambda; kumulativní)Viz EXPON.DIST
Statistické
Statistické
Statistické
Statistické
StatistickéF.TESTF.TEST(rozsah1; rozsah2) Viz FTEST.
Statistické
Statistické
Statistické
Statistické
StatistickéFORECASTFORECAST(x; data_y; data_x) Vypočítá očekávanou hodnotu y pro zadanou hodnotu x na základě lineární regrese souboru dat. Další informace
StatistickéFORECAST.LINEARFORECAST.LINEAR(x; data_y; data_x) Viz FORECAST
Statistická
StatistickéGAMMAGAMMA(číslo)Vrátí funkci gama vyhodnocenou na zadané hodnotě. Přečtěte si další informace.
Statistické
StatistickéGAMMA.INVGAMMA.INV(pravděpodobnost; alfa; beta)Funkce GAMMA.INV vrátí hodnotu inverzní funkce kumulativního gama rozdělení pro zadanou pravděpodobnost a parametry alfa a beta. Další informace
Statistické
StatistickéGAMMAINVGAMMAINV(pravděpodobnost; alfa; beta)Viz GAMMA.INV.
StatistickéGAUSSGAUSS(z)Funkce GAUSS vrátí pravděpodobnost, že náhodná proměnná získaná z normálního rozdělení bude spadat mezi střední hodnotu a směrodatnou odchylku z nad (nebo pod) střední hodnotou. Další informace
Statistické
Statistické
StatistickéHYPGEOM.DISTHYPGEOM.DIST(počet_úspěchů; počet_tažení; úspěchy_v_souboru; velikost_souboru) Viz HYPGEOMDIST
StatistickéHYPGEOMDISTHYPGEOMDIST(počet_úspěchů; počet_tažení; úspěchy_v_souboru; velikost_souboru) Vypočítá pravděpodobnost vytažení určitého počtu úspěšných prvků z určitého počtu pokusů ze souboru o určité velikosti obsahujícího určitý počet úspěšných prvků, když se vytažené prvky do souboru nevracejí. Další informace
Statistické
StatistickéCHIINVCHIINV(pravděpodobnost; stupně_volnosti) Vypočítá inverzní funkci k pravostrannému rozdělení chí-kvadrát. Další informace
StatistickéCHISQ.DISTCHISQ.DIST(x; stupně_volnosti; kumulativní) Vypočítá levostranné rozdělení chí-kvadrát, které se často používá k testování hypotéz. Další informace
Statistické
Statistické
Statistické
StatistickéCHISQ.TESTCHISQ.TEST(pozorovaný_rozsah; očekávaný_rozsah)Viz CHITEST
Statistická
Statistické
Statistická
StatistickéLARGELARGE(data; n) Vrátí n-tý největší prvek ze souboru dat, kde číslo n definuje uživatel. Další informace
Statistické
StatistickéLOGNORM.DISTLOGNORM.DIST(x; střední_hodnota; směrodatná_odchylka)Viz LOGNNOMDIST
StatistickéLOGNORM.INVLOGNORM.INV(x; střední_hodnota; směrodatná_odchylka)Viz LOGINV
Statistické
StatistickéMAXMAX(hodnota1; [hodnota2; ...]) Vrátí maximální hodnotu v číselném souboru dat. Další informace
Statistické
StatistickéMAXIFSMAXIFS(rozsah; rozsah_kritéria1; kritérium1; [rozsah_kritéria2; …]; [kritérium2; …]) Vrátí maximální hodnotu v rozsahu buněk filtrovanou podle sady kritérií. Další informace
StatistickéMEDIANMEDIAN(hodnota1; [hodnota2; ...]) Vrátí střední hodnotu v číselném souboru dat. Další informace
StatistickéMINMIN(hodnota1; [hodnota2; ...]) Vrátí minimální hodnotu v číselném souboru dat. Další informace
Statistické
Statistické
StatistickéMODEMODE(hodnota1; [hodnota2; ...]) Vrátí nejčastější hodnotu v souboru dat. Další informace
StatistickéMODE.MULTMODE.MULT(hodnota1; hodnota2)Vrátí nejčastější hodnoty v souboru dat. Přečtěte si další informace.
StatistickéMODE.SNGLMODE.SNGL(hodnota1; [hodnota2; ...]) Viz MODE 
StatistickéNEGBINOM.DISTNEGBINOM.DIST(počet_neúspěchů; počet_úspěchů; pravděpodobnost_úspěchu) Viz NEGBINOMDIST
Statistické
StatistickéNORM.DISTNORM.DIST(x; střední_hodnota; směrodatná:odchylka; kumulativní) Viz NORMDIST
StatistickéNORM.INVNORM.INV(x; hodnota; směrodatná_odchylka) Viz NORMINV
StatistickéNORM.S.DISTNORM.S.DIST(x) Viz NORMSDIST
StatistickéNORM.S.INVNORM.S.INV(x)Viz NORMSINV
StatistickéNORMDISTNORMDIST(x; střední_hodnota; směrodatná_odchylka; kumulativní) Vrátí hodnotu funkce normálního rozdělení (nebo funkce kumulativního normálního rozdělení) pro zadanou hodnotu, střední hodnotu a směrodatnou odchylku. Další informace
Statistické
Statistické
Statistické
Statistické
StatistickéPERCENTILPERCENTIL(data; percentil) Vrátí hodnotu daného percentilu souboru dat. Další informace
StatistickéPERCENTIL.INCPERCENTIL.INC(data; percentil)Viz PERCENTIL
StatistickéPERCENTILE.EXCPERCENTIL.EXC(data; percentil)Vrátí hodnotu v daném percentilu souboru dat s vyloučením 0 a 1. Přečtěte si další informace.
StatistickéPERCENTRANKPERCENTRANK(data; hodnota; [platné_číslice]) Vrátí procentní pořadí (percentil) zadané hodnoty v souboru dat. Další informace
StatistickéPERCENTRANK.EXCPERCENTRANK.EXC(data; hodnota; [platné_číslice]) Vrátí procentuální pozici (percentil) od 0 do 1 s vyloučením zadané hodnoty v souboru dat. Další informace
StatistickéPERCENTRANK.INCPERCENTRANK.INC(data; hodnota; [platné_číslice]) Vrátí procentní pořadí (percentil) od 0 do 1 včetně zadané hodnoty v souboru dat. Další informace
StatistickéPERMUTATIONAPERMUTATIONA(počet; počet_vybraných)Vrátí počet permutací pro výběr skupiny objektů (s opakováním) z celkového počtu objektů. Přečtěte si další informace.
Statistické
StatistickéPHIPHI(x)Funkce PHI vrátí hodnotu normálního rozdělení se střední hodnotou 0 a směrodatnou odchylkou 1. Další informace
StatistickéPOČETPOČET(hodnota1; [hodnota2; …]) Vrátí počet číselných hodnot v souboru dat. Další informace
StatistickéPOČET2POČET2(hodnota1; [hodnota2; …]) Vrátí počet hodnot v souboru dat. Další informace
StatistickéPOISSONPOISSON(x; střední_hodnota; kumulativní)Viz POISSON.DIST
StatistickéPOISSON.DISTPOISSON.DIST(x; střední_hodnota; [kumulativní])Vrátí hodnotu funkce Poissonova rozdělení (nebo funkce Poissonova kumulativního rozdělení) pro zadanou hodnotu a střední hodnotu. Další informace 
Statistické
StatistickéPRŮMĚRPRŮMĚR(hodnota1; [hodnota2; ...]) Vrátí průměrnou číselnou hodnotu v souboru dat, kdy je ignorován text. Další informace
StatistickéPRŮMODCHYLKAPRŮMODCHYLKA(hodnota1; [hodnota2, ...]) Vypočítá průměr velikostí odchylek dat od střední hodnoty souboru dat. Další informace
StatistickéQUARTILQUARTIL(data; číslo_kvartilu) Vrátí hodnotu nejbližší zadanému kvartilu souboru dat. Další informace
StatistickéQUARTILE.EXCQUARTILE.EXC(data; číslo_kvartilu)Vrátí hodnotu nejbližší danému kvartilu souboru dat s vyloučením 0 a 4. Další informace.
StatistickéQUARTIL.INCQUARTIL.INC(data; číslo_kvartilu)Viz QUARTIL
StatistickéRANKRANK(hodnota; data; [je_vzestupný]) Vrátí pořadí zadané hodnoty v souboru dat. Další informace
StatistickéRANK.AVGRANK.AVG(hodnota; data; [je_vzestupné]) Vrátí pořadí zadané hodnoty v souboru dat. Pokud je v souboru dat více položek se stejnou hodnotou, bude vráceno průměrné pořadí těchto položek. Další informace
StatistickéRANK.EQRANK.EQ(hodnota; data; [je_vzestupné]) Vrátí pořadí zadané hodnoty v množině dat. Pokud je v datové sadě více než jedna položka se stejnou hodnotou, bude vráceno nejvyšší pořadí z těchto položek. Další informace
Statistické
Statistické
StatistickéSKEW.PSKEW.P(hodnota1; hodnota2)Vypočítá koeficient šikmosti souboru dat, který reprezentuje celý základní soubor. Přečtěte si další informace.
StatistickéSLOPESLOPE(data_y; data_x) Vypočítá sklon přímky, která je výsledkem lineární regrese souboru dat. Další informace
Statistické
Statistické
StatistickéSMODCH.PSMODCH.P(hodnota1; [hodnota2; ...])Viz SMODCH.P
StatistickéSMODCH.VÝBĚRSMODCH.VÝBĚR(hodnota1` [hodnota2, ...]) Vypočítá směrodatnou odchylku na základě výběru. Další informace
StatistickéSMODCH.VÝBĚR.SSMODCH.VÝBĚR.S(hodnota1; [hodnota2; ...])Viz SMODCH.VÝBĚR
Statistické
Statistické
Statistické
Statistické
StatistickéT.DISTT.DIST(x; stupně_volnosti; kumulativní)Vrátí pravostranné Studentovo rozdělení pro hodnotu x. Přečtěte si další informace.
StatistickéT.DIST.2TT.DIST.2T(x; stupně_volnosti)Vrátí oboustranné Studentovo rozdělení pro hodnotu x. Přečtěte si další informace.
StatistickéT.DIST.RTT.DIST.RT(x; stupně_volnosti)Vrátí pravostranné Studentovo rozdělení pro hodnotu x. Přečtěte si další informace.
Statistické
Statistické
StatistickéT.TESTT.TEST(rozsah1, rozsah2, strany, typ)Vrátí pravděpodobnost spojenou se studentovým t-testem Určí, zda dva vzorky pravděpodobně pocházejí ze stejných dvou základních souborů, které mají stejnou střední hodnotu. Další informace 
StatistickéTDISTTDIST(x; stupně_volnosti; strany) Vypočítá pravděpodobnost Studentova t-rozdělení s danou vstupní hodnotou (x). Další informace
Statistické
Statistické
StatistickéTTESTTTEST(rozsah1; rozsah2; strany; typ)Viz T.TEST.
Statistické
StatistickéVAR.PVAR.P(hodnota1; [hodnota2; ...])Viz VAR
StatistickéVAR.SVAR.S(hodnota1; [hodnota2; ...])Viz VAR.VÝBĚR
StatistickéVAR.VÝBĚRVAR.VÝBĚR(hodnota1; [hodnota2; ...]) Vypočítá rozptyl na základě výběru. Další informace
Statistické
StatistickéVypočítá rozptyl na základě celého základního souboru a nastaví text na hodnotu „0“. Další informace
Statistické
StatistickéWEIBULL.DISTWEIBULL.DIST(x; tvar; škála; kumulativní)Viz WEIBULL
StatistickéZ.TESTZ.TEST(data; hodnota; [směrodatná_odchylka])Vrátí jednostrannou P-hodnotu Z-testu se standardním rozdělením. Další informace 
StatistickéZTESTZTEST(data; hodnota; [směrodatná_odchylka])Viz Z.TEST.
Text
TextovéASCASC(text)Převede znaky ASCII a katakana s plnou šířkou na jejich ekvivalenty s poloviční šířkou. Všechny znaky se standardní šířkou zůstanou nezměněné. Další informace 
TextCONCATENATECONCATENATE(řetězec1; [řetězec2; …]) Spojí k sobě řetězce. Další informace
TextČÁSTČÁST(řetězec; začátek; délka_segmentu) Vrátí segment řetězce. Další informace
TextDÉLKADÉLKA(text) Vrátí délku řetězce. Další informace
TextDOSADITDOSADIT(text_k_prohledání; vyhledat; nahradit; [číslo_výskytu]) Nahradí stávající text novým textem v řetězci. Další informace
TextFINDBFINDB(vyhledat; text_k_prohledání; [začátek]) Vrátí pozici, na které se řetězec v textu poprvé nachází, každý dvojitý znak při tom počítá jako 2. Další informace
TextHLEDATHLEDAT(vyhledat; text_k_prohledání; [začátek]) Vrátí pozici, na které se v textu poprvé vyskytuje řetězec. Další informace
TextHODNOTAHODNOTA(text) Převede řetězec z jakéhokoli formátu data, času nebo čísla, který Tabulky Google podporují, na číslo. Další informace
TextHODNOTA.NA.TEXTHODNOTA.NA.TEXT(číslo; formát) Převede číslo na text v zadaném formátu. Další informace
TextJOINJOIN(oddělovač; hodnota_nebo_pole1; [hodnota_nebo_pole2; …]) Sloučí prvky jednoho nebo více jednorozměrných polí pomocí zadaného oddělovače. Další informace
TextKČ(číslo; [počet_míst]) Převede číslo do formátu měny podle národního prostředí. Další informace
TextKÓDKÓD(řetězec) Vrátí číselnou hodnotu z tabulky Unicode pro první znak zadaného řetězce. Další informace
TextLEFTBLEFTB(řetězec; počet_bajtů)Vrátí levou část řetězce až do určitého počtu bajtů. Přečtěte si další informace.
TextLENBLENB(řetězec)Vrátí délku řetězce v bajtech. Další Informace
TextMALÁMALÁ(text) Převede zadaný řetězec na malá písmena. Další informace
TextMIDBMIDB(řetězec)Vrátí část řetězce začínající na daném znaku až do zadaného počtu bajtů. Přečtěte si další informace.
TextNAHRADITNAHRADIT(text; pozice; délka; nový_text) Nahradí část textového řetězce jiným textovým řetězcem. Další informace
TextovéNAHRADITBNAHRADITB(text; pozice; počet_bajtů; nový_text)Nahradí část textového řetězce jiným textovým řetězcem na základě počtu bajtů. Přečtěte si další informace.
TextNAJÍTNAJÍT(vyhledat, text_k_prohledání, [začátek]) Vrátí pozici, na které se v textu poprvé vyskytuje řetězec. Další informace
TextOPAKOVATOPAKOVAT(text_k_opakování; počet_opakování) Vrátí určitý počet opakování zadaného textu. Další informace
TextPROČISTITPROČISTIT(text) Odstraní mezery na začátku a na konci zadaného řetězce. Další informace
TextREGEXEXTRACTREGEXEXTRACT(text; regulární_výraz) Extrahuje podřetězce podle regulárního výrazu. Další informace
TextREGEXMATCHREGEXMATCH(text; regulární_výraz) Ověří, zda text odpovídá regulárnímu výrazu. Další informace
TextREGEXREPLACEREGEXREPLACE(text; regulární_výraz; nahrazení) Nahradí část textu jiným textovým řetězcem pomocí regulárních výrazů. Další informace
TextRIGHTBRIGHTB(řetězec; počet_bajtů)Vrátí pravou část řetězce až do určitého počtu bajtů. Přečtěte si další informace.
Text
TextovéSEARCHBSEARCHB(vyhledat; text_k_prohledání; [začátek]) Vrátí pozici, na které se řetězec v textu poprvé nachází, a každý dvojitý znak počítá jako 2. Další informace
TextSPLITSPLIT(text; oddělovač; [rozdělit_podle_každého]; [odstranit_prázdný_text]) Rozdělí text v místech výskytů zadaného znaku nebo řetězce a každý fragment vloží do samostatné buňky v řádku. Další informace
TextSTEJNÉSTEJNÉ(řetězec1; řetězec2) Zkontroluje, zda jsou dva řetězce identické. Další informace
TextTT(hodnota) Vrátí argumenty řetězce jako text. Další informace
TextovéTEXTJOINTEXTJOIN(oddělovač; ignorovat_prázdné; text1; [text2; …]) Zkombinuje text z více řetězců nebo polí a různé texty oddělí oddělovačem, který lze určit. Další informace
TextovéUNICODEUNICODE(text)Vrátí desítkovou hodnotu Unicode pro první znak textu. Další informace
TextUNICHARUNICHAR(číslo)Vrátí znak Unicode pro číslo. Přečtěte si další informace.
TextVELKÁVELKÁ(text) Převede zadaný řetězec na velká písmena. Další informace
TextVELKÁ2VELKÁ2(text_k_převodu) Převede první písmeno každého slova v zadaném řetězci na velké. Další informace
TextovéVYČISTITVYČISTIT(text) Vrátí text s odstraněnými znaky ASCII, které nelze tisknout. Další informace
TextZAOKROUHLIT.NA.TEXTZAOKROUHLIT.NA.TEXT(číslo; [počet_míst]; [potlačit_oddělovač]) Převede číslo do formátu s pevným počtem desetinných míst. Další informace
TextZLEVAZLEVA(řetězec; [počet_znaků]) Vrátí podřetězec ze začátku zadaného řetězce. Další informace
TextZNAKZNAK(číslo_v_tabulce) Převede číslo na znak podle aktuální tabulky Unicode. Další informace
TextZPRAVAZPRAVA(řetězec; [počet_znaků]) Vrátí podřetězec z konce zadaného řetězce. Další informace
DatabázeDMAXDMAX(databáze; pole; kritéria) Vrátí maximální hodnotu vybranou z pole nebo rozsahu strukturovaného jako tabulka databáze pomocí dotazu formulovaného podobně jako SQL. Další informace
DatabázeDMINDMIN(databáze; pole; kritéria) Vrátí minimální hodnotu vybranou z pole nebo rozsahu strukturovaného jako tabulka databáze pomocí dotazu formulovaného podobně jako SQL. Další informace
DatabázeDPOČETDPOČET(databáze; pole; kritéria) Spočítá číselné hodnoty vybrané z pole nebo rozsahu strukturovaného jako tabulka databáze pomocí dotazu formulovaného podobně jako SQL. Další informace
DatabázeDPOČET2DPOČET2(databáze; pole; kritéria) Spočítá hodnoty, včetně textu, vybrané z pole nebo rozsahu strukturovaného jako tabulka databáze pomocí dotazu formulovaného podobně jako SQL. Další informace
DatabázeDPRŮMĚRDPRŮMĚR(databáze; pole; kritéria) Vrátí průměr množiny hodnot vybraných z pole nebo rozsahu strukturovaného jako tabulka databáze pomocí dotazu formulovaného podobně jako SQL. Další informace
Databáze
DatabázeDSMODCH.VÝBĚRDSMODCH.VÝBĚR(databáze; pole; kritéria) Vrátí směrodatnou odchylku vzorku základního souboru vybraného z pole nebo rozsahu strukturovaného jako tabulka databáze pomocí dotazu formulovaného podobně jako SQL. Další informace
DatabázeDSOUČINDSOUČIN(databáze; pole, kritéria) Vrátí součin hodnot vybraných z pole nebo rozsahu strukturovaného jako tabulka databáze pomocí dotazu formulovaného podobně jako SQL. Další informace
DatabázeDSUMADSUMA(databáze; pole; kritéria) Vrátí součet hodnot vybraných z pole nebo rozsahu strukturovaného jako tabulka databáze pomocí dotazu formulovaného podobně jako SQL. Další informace
DatabázeDVARDVAR(databáze; pole, kritéria) Vrátí rozptyl celého souboru vybraného z pole nebo rozsahu strukturovaného jako tabulka databáze pomocí dotazu formulovaného podobně jako SQL. Další informace
Databáze
DatabázeDZÍSKATDZÍSKAT(databáze; pole; kritéria) Vrátí jednu hodnotu z pole nebo rozsahu strukturovaného jako tabulka databáze pomocí dotazu formulovaného podobně jako SQL. Další informace
AnalyzátoryCONVERTCONVERT(hodnota; počáteční_jednotka; koncová_jednotka) Převede číselnou hodnotu na jinou měrnou jednotku. Další informace
AnalyzátoryTO_DATETO_DATE(hodnota) Převede zadané číslo na datum. Další informace
AnalyzátorTO_DOLLARSTO_DOLLARS(hodnota) Převede zadané číslo na částku v dolarech. Další informace
AnalyzátoryTO_PERCENTTO_PERCENT(hodnota) Převede zadané číslo na procenta. Další informace
AnalyzátoryTO_PURE_NUMBERTO_PURE_NUMBER(hodnota) Převede zadané datum/čas, procento, měnu nebo jinak formátovanou číselnou hodnotu na čisté číslo bez formátování. Další informace
AnalyzátoryTO_TEXTTO_TEXT(hodnota) Převede zadanou číselnou hodnotu na textovou hodnotu. Další informace
PoleARRAY_CONSTRAINARRAY_CONSTRAIN(vstupní_rozsah; počet_řádků; počet_sloupců) Omezí výsledek pole na uvedenou velikost. Další informace
PoleČETNOSTIČETNOSTI(data; třídy) Vypočítá rozdělení četností v poli o jednom sloupci do zadaných tříd. Další informace
Pole
Pole
PoleLINREGRESELINREGRESE(známá_data_y; [známá_data_x], [výpočet_b], [podrobné]) Na základě dat o lineárním trendu vypočítá různé parametry ideálního lineárního trendu pomocí metody nejmenších čtverců. Další informace
PoleLINTRENDLINTREND(známá_data_y; [známá_data_x]; [nová_data_x]; [b]) Na základě částečných dat o lineárním trendu vytvoří aproximaci ideálního lineárního trendu pomocí metody nejmenších čtverců nebo předpoví další hodnoty. Další informace
Pole
PoleLOGLINTRENDLOGLINTREND(známá_data_y; [známá_data_x]; [nová_data_x]; [b]) Na základě částečných dat o trendu exponenciálního růstu vytvoří aproximaci ideálního exponenciálního trendu nebo předpoví další hodnoty. Další informace
PoleSOUČIN.MATICSOUČIN.MATIC(matice1; matice2) Vypočítá součin dvou matic zadaných jako pole nebo rozsahy. Další informace
PoleSOUČIN.SKALÁRNÍSOUČIN.SKALÁRNÍ(pole1; [pole2, ...]) Vypočítá součet součinů odpovídajících položek ve dvou polích nebo rozsazích stejné velikosti. Další informace
PoleSUMX2MY2SUMX2MY2(pole_x; pole_y) Vypočítá součet rozdílů druhých mocnin hodnot ve dvou polích. Další informace
Pole
PoleSUMXMY2SUMXMY2(pole_x; pole_y) Vypočítá součet druhých mocnin rozdílů hodnot ve dvou polích. Další informace
PoleTRANSPOZICETRANSPOZICE(pole_nebo_rozsah) Transponuje řádky a sloupce pole nebo rozsahu buněk. Další informace
WebENCODEURLENCODEURL(text)Zakóduje řetězec textu pro použití v dotazu na adresu URL. Přečtěte si další informace.
Webové
Web
Web
Web
Web
WebIMPORTXMLIMPORTXML(url; dotaz_xpath) Importuje data z jakéhokoli typu strukturovaných dat včetně XML, HTML, CSV, TSV a zdrojů RSS a ATOM XML. Další informace
WebISURLISURL(hodnota) Zkontroluje, zda je hodnota platná adresa URL. Další informace