จัดการไฟล์จากพื้นที่ทำงานใน Gmail

หากต้องการใช้พื้นที่ทำงานและไฟล์ใน Gmail ให้เปิดใช้ Google Chat ในการตั้งค่า Gmail ดูวิธีเปิดหรือปิดใช้ Chat ใน Gmail 

ดูและจัดการไฟล์จากพื้นที่ทำงานใน Gmail

คุณสามารถดูรายการไฟล์ ลิงก์ และสื่อที่แชร์ในพื้นที่ทำงาน เปิดไฟล์ และเพิ่มไฟล์ลงในไดรฟ์ได้ หากลบข้อความแชทที่มีไฟล์ที่แชร์ ระบบก็จะลบไฟล์นั้นออกจากพื้นที่ทำงานด้วย

หากลบไฟล์ในไดรฟ์ ลิงก์ไฟล์จะยังคงอยู่ในพื้นที่ทำงานจนกว่าคุณจะลบลิงก์ดังกล่าวออกจากข้อความแชทที่แชร์ลิงก์ไว้ เมื่อคุณลบไฟล์ออกจากข้อความแชท ระบบจะนำลิงก์ไฟล์ออกจากแชทและแท็บแชร์ของพื้นที่ทำงาน

แนบไฟล์ในการสนทนา

 1. เปิด Gmail
 2. เลือกพื้นที่ทำงาน
 3. คลิกแท็บไฟล์ที่ด้านบน
  • เคล็ดลับ: หากไม่เห็นแท็บไฟล์ ให้ขยายพื้นที่ทำงานเป็นแบบเต็มหน้าจอ ระบบจะจัดเรียงไฟล์ตามวันที่และจะแสดงไฟล์เมื่อประวัติเปิดอยู่
 4. หากต้องการเปิดไฟล์ ให้คลิกที่ชื่อไฟล์
  • สําหรับ Google เอกสาร ชีต และสไลด์: ไฟล์จะเปิดขึ้นข้างการสนทนาในหน้าต่างแชท
  • สําหรับไฟล์อื่นๆ ของ Google: ไฟล์จะเปิดขึ้นในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ 
  • สําหรับไฟล์ประเภทอื่น: ไฟล์จะเปิดขึ้นเป็นตัวอย่างแบบเต็มหน้าจอ

เคล็ดลับ: หากไม่ได้เพิ่มไฟล์ไว้ในไดรฟ์ ให้คลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลด ไฟล์ PDF และวิดีโอจะเปิดขึ้นในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่

ทํางานร่วมกันใน Google เอกสาร ชีต และสไลด์ที่มีอยู่ในพื้นที่ทำงาน

คุณและสมาชิกทีมจะทำงานใน Google เอกสาร ชีต และสไลด์ที่แชร์ร่วมกันจากในพื้นที่ทำงานได้โดยตรง เอกสารหรือสเปรดชีตจะเปิดขึ้นถัดจากการสนทนาในหน้าต่างแชท ที่คุณสามารถแชทไปพร้อมๆ กับทํางานร่วมกันในไฟล์ได้ เมื่อทํางานร่วมกับสมาชิกทีม คุณจะแก้ไข จัดรูปแบบ แชร์ และเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้โดยไม่ต้องออกจาก Gmail ให้เปิดไฟล์ในแท็บใหม่เพื่อจัดการความคิดเห็นหรือใช้ฟีเจอร์อื่นๆ จากเอกสาร ชีต หรือสไลด์ 

 1. เปิด Gmail
 2. เลือกพื้นที่ทำงานและขยายให้เต็มหน้าจอ หากยังไม่ได้ทำ
  • หากต้องการเปิดเอกสารที่ใช้ร่วมกัน ให้ชี้ไปที่เอกสารนั้นในแชท จากนั้น คลิกเปิดในแชท เอกสารจะเปิดขึ้นทางด้านขวา ซึ่งคุณจะแก้ไขจากตรงนั้นได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปลี่ยนแท็บ
  • หากต้องการสร้างเอกสารที่ใช้ร่วมกันภายในพื้นที่ทำงาน ให้คลิกเมนูการผสานรวม ในส่วนตอบกลับของแท็บ "การสนทนา" จากนั้นGoogle เอกสาร 
  • หากต้องการปิดเอกสารที่เปิดอยู่ ให้คลิกปิด ที่ด้านขวาบน
 3. ไม่บังคับ: หากต้องการเปิดเอกสารในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ ให้คลิกเปิดในแท็บใหม่ ที่ด้านขวาบนของตัวอย่างการสนทนา

เคล็ดลับ:  คุณยังทํางานร่วมกันใน Google เอกสาร ชีต และสไลด์ที่มีอยู่ในข้อความแชทส่วนตัวได้ด้วย

แนบไฟล์

คุณแนบไฟล์ได้สูงสุด 200 MB ในรูปแบบต่อไปนี้

 • .bmp
 • .gif
 • .jpg
 • .png
 • .wbmp
 • .heic

คุณสามารถแนบไฟล์ในพื้นที่ทำงานได้ด้วยวิธีต่างๆ โดยจะแนบไฟล์ในแท็บแชทหรือแท็บไฟล์ของพื้นที่ทำงานก็ได้

แนบไฟล์จากแท็บแชท

ในแท็บแชท คุณจะแนบไฟล์จากคอมพิวเตอร์หรือ Google ไดรฟ์ก็ได้

แนบไฟล์จากคอมพิวเตอร์

 1. Click Upload .
 2. Select the file you want to send จากนั้น click Send .

Tip: The file is not added to Drive. Other participants get the file directly in the message.

แนบไฟล์จาก Google ไดรฟ์

 1. คลิก Google ไดรฟ์
 2. เลือกไฟล์ที่ต้องการส่ง ซึ่งอาจเป็นไฟล์ในไดรฟ์ของคุณ หรือไฟล์ที่คุณอัปโหลดจากเดสก์ท็อปหรือดาวน์โหลดก็ได้

เคล็ดลับ: หลังจากที่เลือกไฟล์เพื่อเพิ่มในพื้นที่ทำงานแล้ว ระบบจะให้คุณเลือกการตั้งค่าการเข้าถึงสําหรับสมาชิกในพื้นที่ทำงาน หากคุณแก้ไขไฟล์ได้ คุณจะเห็นตัวเลือกให้สิทธิ์ในการดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขกับทุกคนในพื้นที่ทำงาน หากคุณให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ทุกคนในพื้นที่ทำงาน นโยบายนั้นจะมีผลกับผู้ที่เข้าร่วมพื้นที่ทำงานนั้นในภายหลัง

 1. คลิกส่ง Send Arrow

แนบไฟล์จากแท็บไฟล์

เพิ่มไฟล์ลงในแท็บไฟล์ของพื้นที่ทำงานโดยตรง

 1. คลิกเพิ่มไฟล์
 2. เลือกไฟล์ที่ต้องการเพิ่มในพื้นที่ทำงาน

เคล็ดลับ: เมื่อส่งไฟล์ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนหากพื้นที่ทำงานหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ทำงานไม่มีสิทธิ์เข้าถึง หากแก้ไขไฟล์ได้ คุณจะเห็นตัวเลือกให้สิทธิ์ในการดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขกับทุกคนในพื้นที่ทำงาน หากคุณให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ทุกคนในพื้นที่ทำงาน ผู้ที่เข้าร่วมพื้นที่ทำงานในภายหลังก็จะได้รับสิทธิ์นั้นเช่นกัน

 1. หลังจากเลือกไฟล์ที่ต้องการเพิ่มในแท็บไฟล์แล้ว ระบบจะสร้างข้อความร่างขึ้นพร้อมกับไฟล์ในหน้าต่างแชท คุณจะเพิ่มข้อความที่มีลิงก์เอกสารได้ก่อนส่ง
 2. คลิกส่ง

ไฟล์ที่ถูกบล็อกใน Chat

ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับการอัปโหลดใน Google Chat อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดย Chat จะบล็อกไฟล์หรือลิงก์ที่อาจกระจายไวรัส เช่น ไฟล์ปฏิบัติการ ดังนั้น Chat จึงอัปเดตรายการของประเภทไฟล์ที่ไม่อนุญาตอยู่เสมอเพื่อป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

คุณจะแนบไฟล์บางประเภทไม่ได้ ซึ่งรวมถึง

 • ADE, ADP, APK, BAT, CAB, CHM, CMD, COM, CPL, DLL, DMG, EXE, HTA, INS, ISP, JAR, JS, JSE, LIB, LNK, MDE, MSC, MSI, MSP, MST, NSH, PIF, SCR, SCT, SHB, SYS, VB, VBE, VBS, VXD, WSC, WSF และ WSH
  รายการนี้รวมไปถึงรูปแบบที่เป็นการบีบอัด เช่น ไฟล์ GZ หรือ BZ2 หรือไฟล์ในที่เก็บถาวร เช่น ไฟล์ ZIP หรือ TGZ
 • เอกสารที่มีมาโครที่เป็นอันตราย
 • ไฟล์เก็บถาวรที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ซึ่งภายในมีเนื้อหาเป็นไฟล์เก็บถาวร

หากไฟล์ที่ถูกบล็อกไม่อยู่ในรายการข้างต้น และคุณแน่ใจว่าไฟล์ที่ถูกบล็อกนั้นปลอดภัย ให้อัปโหลดไฟล์ไปยังไดรฟ์ แล้วส่งไฟล์เป็นไฟล์แนบในไดรฟ์

นำไฟล์ออก

 1. เปิด Gmail
 2. เลือกพื้นที่ทำงาน
 3. คลิกแท็บไฟล์ที่ด้านบน ใน Gmail คุณอาจต้องขยายพื้นที่ทำงานให้เต็มหน้าจอ จึงจะเห็นแท็บไฟล์
 4. คลิกดู  ในแชท จากนั้น เลื่อนไปที่ข้อความแชทที่มีการแชร์ไฟล์
 5. ถัดจากไฟล์ ให้คลิกการดําเนินการเพิ่มเติม จากนั้น ลบ

เคล็ดลับ

 • หากลบไฟล์ในไดรฟ์ ลิงก์ไฟล์จะยังคงอยู่ในพื้นที่ทำงานจนกว่าคุณจะลบลิงก์ดังกล่าวออกจากข้อความแชทที่แชร์ลิงก์ไว้
  • หากคุณไม่ลบไฟล์ออกจากแชท ระบบจะปิดการดําเนินการของไดรฟ์สําหรับไฟล์ และลิงก์ไฟล์จะแสดงข้อความ "ไฟล์ในถังขยะ" เมื่อคลิก
  • หากคุณไม่ลบไฟล์ออกจากแชท และล้างข้อมูลในถังขยะของไดรฟ์ ลิงก์ของไฟล์จะแสดงข้อความ "ไฟล์ถูกลบแล้ว" เมื่อคลิก และชื่อไฟล์จะเปลี่ยนกลับไปเป็นชื่อเดิมในตอนที่แชร์ครั้งแรก
 • เมื่อคุณลบไฟล์ออกจากข้อความแชท ระบบจะนําลิงก์ไฟล์ออกจากแชทและแท็บไฟล์ของพื้นที่ทำงาน 

จัดระเบียบและจัดการไฟล์ใน Google ไดรฟ์

 • หากต้องการเพิ่มไฟล์ใน Google ไดรฟ์ ให้คลิกเพิ่มลงในไดรฟ์ เพิ่มลงในไดรฟ์ของฉัน
 • หากคุณมีสิทธิ์ย้ายไฟล์ในไดรฟ์ ให้คลิกย้าย
 • หากคุณไม่มีสิทธิ์ย้ายไฟล์ในไดรฟ์ ให้คลิกเพิ่มทางลัดไปยังไดรฟ์
 • หากสร้างทางลัดไปยังไฟล์แล้ว ให้คลิกเพิ่มทางลัดอื่นไปยังไดรฟ์

เคล็ดลับ: หากต้องการเปิดข้อความแชทที่มีไฟล์ที่แชร์ร่วมกัน ให้คลิก "ดู" ใน Chat

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการทางลัดสําหรับไฟล์ใน Google ไดรฟ์ 

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก