จัดการไฟล์จากพื้นที่ทำงานใน Gmail

หากต้องการใช้พื้นที่ทำงานและไฟล์ใน Gmail ให้เปิดใช้ Google Chat ในการตั้งค่า Gmail ดูวิธีเปิดหรือปิดใช้ Chat ใน Gmail 

ดูและจัดการไฟล์จากพื้นที่ทำงานใน Gmail

คุณสามารถดูรายการไฟล์ ลิงก์ และสื่อที่แชร์ในพื้นที่ทำงาน เปิดไฟล์ และเพิ่มไฟล์ลงในไดรฟ์ได้ หากลบข้อความแชทที่มีไฟล์ที่แชร์ ระบบก็จะลบไฟล์นั้นออกจากพื้นที่ทำงานด้วย

หากลบไฟล์ในไดรฟ์ ลิงก์ไฟล์จะยังคงอยู่ในพื้นที่ทำงานจนกว่าคุณจะลบลิงก์ดังกล่าวออกจากข้อความแชทที่แชร์ลิงก์ไว้ เมื่อคุณลบไฟล์ออกจากข้อความแชท ระบบจะนำลิงก์ไฟล์ออกจากแชทและแท็บแชร์ของพื้นที่ทำงาน

 1. เปิด Gmail
 2. เลือกพื้นที่ทำงาน
 3. แตะแท็บไฟล์ที่ด้านบน
  • เคล็ดลับ: หากไม่เห็นแท็บไฟล์ ให้ขยายพื้นที่ทำงานเป็นแบบเต็มหน้าจอ ระบบจะจัดเรียงไฟล์ตามวันที่และจะแสดงไฟล์เมื่อประวัติเปิดอยู่
 4. หากต้องการเปิดไฟล์ ให้แตะที่ชื่อไฟล์
  • สําหรับ Google เอกสาร ชีต และสไลด์: ไฟล์จะเปิดขึ้นข้างการสนทนาในหน้าต่างแชท
  • สําหรับไฟล์อื่นๆ ของ Google: ไฟล์จะเปิดขึ้นในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ 
  • สําหรับไฟล์ประเภทอื่น: ไฟล์จะเปิดขึ้นเป็นตัวอย่างแบบเต็มหน้าจอ

เคล็ดลับ: หากไม่ได้เพิ่มไฟล์ไว้ในไดรฟ์ ให้แตะที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลด ไฟล์ PDF และวิดีโอจะเปิดขึ้นในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่

แนบไฟล์

คุณแนบไฟล์ได้สูงสุด 200 MB ในรูปแบบต่อไปนี้

 • .bmp
 • .gif
 • .jpg
 • .png
 • .wbmp
 • .heic

แทรกรูปภาพ

 1. ไปที่ข้อความหรือการสนทนาที่ต้องการในพื้นที่ทำงาน
 2. แตะแทรกรูปภาพ
 3. เลือกไฟล์ที่ต้องการส่ง
 4. แตะส่ง

ถ่ายและส่งรูปภาพ

 1. ไปที่ข้อความหรือการสนทนาที่ต้องการในพื้นที่ทำงาน
 2. แตะเมนูการทํางาน Add จากนั้น กล้อง Scan
 3. ถ่ายรูป
 4. แตะส่ง ​​​​​​​
คุณสามารถแนบไฟล์จากพื้นที่ทำงานใน Google ได้หลายวิธี โดยให้ไปที่ข้อความหรือการสนทนาของพื้นที่ทำงานใน Google และเลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้

แนบไฟล์จาก Google ไดรฟ์

 1. แตะเมนูการทํางาน Add จากนั้น ไดรฟ์
 2. เลือกไฟล์ที่ต้องการส่ง ซึ่งอาจเป็นไฟล์ในไดรฟ์ของคุณ หรือไฟล์ที่คุณอัปโหลดจากเดสก์ท็อปหรือดาวน์โหลดก็ได้
  • หลังจากที่เลือกไฟล์เพื่อเพิ่มในพื้นที่ทำงานแล้ว ระบบจะให้คุณเลือกการตั้งค่าการเข้าถึงสําหรับสมาชิกในพื้นที่ทำงาน หากแก้ไขไฟล์ได้ คุณจะเห็นตัวเลือกให้สิทธิ์ในการดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขกับทุกคนในพื้นที่ทำงาน หากคุณให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ทุกคนในพื้นที่ทำงาน นโยบายนั้นจะมีผลกับผู้ที่เข้าร่วมพื้นที่ทำงานนั้นในภายหลัง
 3. แตะส่ง

แนบไฟล์จากแท็บไฟล์

 1. แตะเพิ่มไฟล์
 2. เลือกไฟล์ที่ต้องการส่ง
  • เมื่อส่งไฟล์ คุณจะได้รับคำเตือนหากพื้นที่ทำงานหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวไม่มีสิทธิ์เข้าถึง หากแก้ไขไฟล์ได้ คุณจะเห็นตัวเลือกให้สิทธิ์ในการดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขกับทุกคนในพื้นที่ทำงาน หากคุณให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ทุกคนในพื้นที่ทำงาน ผู้ที่เข้าร่วมพื้นที่ทำงานในภายหลังก็จะได้รับสิทธิ์นั้นเช่นกัน
 3. แตะส่ง
ไฟล์ที่ถูกบล็อกใน Chat

ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับการอัปโหลดใน Google Chat อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดย Chat จะบล็อกไฟล์หรือลิงก์ที่อาจกระจายไวรัส เช่น ไฟล์ปฏิบัติการ ดังนั้น Chat จึงอัปเดตรายการของประเภทไฟล์ที่ไม่อนุญาตอยู่เสมอเพื่อป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

คุณจะแนบไฟล์บางประเภทไม่ได้ ซึ่งรวมถึง

 • ADE, ADP, APK, BAT, CAB, CHM, CMD, COM, CPL, DLL, DMG, EXE, HTA, INS, ISP, JAR, JS, JSE, LIB, LNK, MDE, MSC, MSI, MSP, MST, NSH, PIF, SCR, SCT, SHB, SYS, VB, VBE, VBS, VXD, WSC, WSF และ WSH
  รายการนี้รวมไปถึงรูปแบบที่เป็นการบีบอัด เช่น ไฟล์ GZ หรือ BZ2 หรือไฟล์ในที่เก็บถาวร เช่น ไฟล์ ZIP หรือ TGZ
 • เอกสารที่มีมาโครที่เป็นอันตราย
 • ไฟล์เก็บถาวรที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ซึ่งภายในมีเนื้อหาเป็นไฟล์เก็บถาวร

หากไฟล์ที่ถูกบล็อกไม่อยู่ในรายการข้างต้น และคุณแน่ใจว่าไฟล์ที่ถูกบล็อกนั้นปลอดภัย ให้อัปโหลดไฟล์ไปยังไดรฟ์ แล้วส่งไฟล์เป็นไฟล์แนบในไดรฟ์

นำไฟล์ออก

สำคัญ: คุณต้องใช้บัญชี Google Workspace ในการนำไฟล์ออกจากพื้นที่ทำงาน

 1. แตะพื้นที่ทำงาน ในเมนูการนำทางด้านล่าง จากนั้น เลือกพื้นที่ทำงาน
 2. คลิกแท็บแชร์ที่ด้านบน คลิกดูในแชท ถัดจากไฟล์
 3. วางเมาส์เหนือข้อความที่มีไฟล์
 4. คลิกการดําเนินการเพิ่มเติม จากนั้น ลบ จากนั้น ลบ

เคล็ดลับ

 • หากลบไฟล์ในไดรฟ์ ลิงก์ไฟล์จะยังคงอยู่ในพื้นที่ทำงานจนกว่าคุณจะลบลิงก์ดังกล่าวออกจากข้อความแชทที่แชร์ลิงก์ไว้
  • หากไม่ได้ลบไฟล์ออกจากแชท ลิงก์ไฟล์จะแสดงข้อความ "ไฟล์อยู่ในถังขยะ" เมื่อเลือกไฟล์ดังกล่าว
  • หากไม่ลบไฟล์ดังกล่าวออกจากแชทและถังขยะของไดรฟ์ถูกล้างไปแล้ว คุณจะเปิดไฟล์จากลิงก์ไฟล์ไม่ได้
 • เมื่อคุณลบไฟล์ออกจากข้อความแชท ระบบจะนำลิงก์ไฟล์ออกจากแชทและแท็บแชร์ของพื้นที่ทำงาน
จัดระเบียบและจัดการไฟล์ใน Google ไดรฟ์
 • หากต้องการเพิ่มไฟล์ใน Google ไดรฟ์ ให้แตะเพิ่มลงในไดรฟ์ เพิ่มลงในไดรฟ์ของฉัน
 • หากคุณมีสิทธิ์ย้ายไฟล์ในไดรฟ์ ให้แตะย้าย
 • หากคุณไม่มีสิทธิ์ย้ายไฟล์ในไดรฟ์ ให้แตะเพิ่มทางลัดไปยังไดรฟ์
 • หากสร้างทางลัดไปยังไฟล์แล้ว ให้แตะเพิ่มทางลัดอื่นไปยังไดรฟ์

เคล็ดลับ: หากต้องการเปิดข้อความแชทที่มีไฟล์ที่แชร์ร่วมกัน ให้แตะ "ดู" ใน Chat

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการทางลัดสําหรับไฟล์ใน Google ไดรฟ์ 

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก