BINOMI.JAKAUMA.ALUE (BINOM.DIST.RANGE)

Palauttaa todennäköisyyden sille, että onnistumisia on tietty määrä tai onnistumisten määrä osuu tietylle välille, käyttäen todennäköisyyttä ja yritysten määrää.

BINOMI.JAKAUMA.ALUE-funktion osat

BINOMI.JAKAUMA.ALUE(yritysten_määrä; onnistumistodennäköisyys; onnistumisten_määrä; onnistumisten_enimmäismäärä)

Osa

Kuvaus

yritysten_määrä

Riippumattomien yritysten määrä. Luvun on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0.

onnistumistodennäköisyys

Yrityksen onnistumisen todennäköisyys. Luvun on oltava väliltä 0–1

(raja-arvot eivät sisälly mukaan).

onnistumisten_määrä

Onnistumisten määrä, jonka todennäköisyys lasketaan yritysten_määrä-argumentin mukaan.

Luvun on oltava nollan ja yritysten_määrä-arvon väliltä (raja-arvot eivät sisälly mukaan).

onnistumisten_enimmäismäärä

Valinnainen: Onnistumisten enimmäismäärä, jonka

todennäköisyys lasketaan yritysten_määrä-argumentin mukaan. Jos argumentti jätetään tyhjäksi, todennäköisyys lasketaan

vain onnistumisten_määrä-argumentin perusteella. Arvon tulee olla onnistumisten_määrä- ja yritysten_määrä-argumenttien väliltä

(raja-arvot eivät sisälly mukaan).

Huomioitavaa

  • Jos jokin argumentti ei sovi rajoituksiinsa, funktio palauttaa #NUM!-virheen.
  • Jos jokin argumentti ei ole numeerinen arvo, funktio palauttaa #VALUE-virheen.
  • Funktio lyhentää numeeriset arvot kokonaisluvuiksi onnistumistodennäköisyys-argumenttia lukuun ottamatta.

Esimerkkejä 

 

A

B

1

Funktion syöte

Funktion tulos

2

=BINOMI.JAKAUMA.ALUE(100; 0,5; 45)

0,04847429663

3

=BINOMI.JAKAUMA.ALUE(100; 0,5; 30; 45)

0,1840847287

4

=BINOMI.JAKAUMA.ALUE(100; 0,5; 30)

0,00002317069058

 Aiheeseen liittyvät funktiot

  • BINOMIJAKAUMA (BINOMDIST)
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?