ใช้ธีมมืดใน Google เอกสาร ชีต และสไลด์

คุณอาจเปลี่ยนการตั้งค่าธีมเพื่อช่วยให้ดูเอกสาร งานนำเสนอ และสเปรดชีตในอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้น ผู้ทำงานร่วมกันจะไม่เห็นธีมที่คุณเลือก  

เปลี่ยนการตั้งค่าธีม

  1. เปิดแอป Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. แตะเมนู เมนู ที่ด้านบนซ้าย
  3. แตะการตั้งค่า การตั้งค่า
  4. แตะเลือกธีม
  5. เลือกมืด สว่าง หรือค่าเริ่มต้นของระบบ

ดูตัวอย่างเอกสารหรือชีตในธีมสว่าง

ธีมมืดจะปรับเอกสารและชีตให้เข้ากับธีมและปรับปรุงการแสดงผลโดยอัตโนมัติ คุณจะดูตัวอย่างหน้าตาของเอกสารหรือชีตในธีมสว่างสำหรับผู้ทำงานร่วมกันได้

  1. เปิดแอป Google เอกสารหรือชีตในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. เปิดเอกสารหรือชีตที่ต้องการดู
  3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านขวาบน
  4. แตะดูในธีมสว่าง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad