Xuất dữ liệu trên Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Bản vẽ, Sites, Drive, Biểu mẫu và Jamboard

Bạn có thể xuất và tải dữ liệu của mình xuống từ Google Drive, bao gồm cả các mục trong Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Bản vẽ, Sites, Drive, Biểu mẫu và Jamboard. Bạn có thể tạo tệp lưu trữ để lưu giữ hoặc sử dụng dữ liệu trong một dịch vụ khác. Bạn có thể tải các tệp chưa bị xóa. Tìm hiểu cách tải dữ liệu của bạn xuống. 

Nếu bạn đang dùng tài khoản cơ quan hoặc trường học, thì một số dữ liệu có thể không có sẵn để tải xuống.  Nếu là quản trị viên cấp cao trên miền Google của mình, bạn có thể tải xuống hoặc di chuyển dữ liệu của tổ chức, bao gồm cả email, lịch, tài liệu và trang web. Tìm hiểu cách xuất dữ liệu của tổ chức bạn trên Google Workspace.

Dữ liệu sau đây sẽ có trong nội dung tải xuống của bạn: 

Google Tài liệu

 • Văn bản tài liệu
 • Các nhận xét đang mở và đã giải quyết cũng như các mục đề xuất đã giải quyết
 • Các tập lệnh được tạo trong Apps Script
 • Dấu trang và số trang
 • Biểu đồ và bảng
 • Bản vẽ
 • Hình ảnh. Hình ảnh đã tải xuống có thể có chất lượng thấp hơn 
 • Bản sửa đổi đã đặt tên
 • Bản sửa đổi đã đăng
 • Các từ được thêm vào từ điển gợi ý về chính tả
 • Việc cần làm

Google Trang tính

 • Nhận xét đang mở và đã giải quyết
 • Các tập lệnh được tạo trong Apps Script
 • Biểu đồ và bảng
 • Bản vẽ
 • Hình ảnh. Hình ảnh đã tải xuống có thể có chất lượng thấp hơn
 • Bản sửa đổi đã đặt tên
 • Bản sửa đổi đã đăng
 • Các bản ghi chú
 • Nội dung ô, chẳng hạn như văn bản và công thức
 • Các từ được thêm vào từ điển đề xuất chính tả của bạn

Google Trang trình bày

 • Nhận xét đang mở và đã giải quyết
 • Các tập lệnh được tạo trong Apps Script
 • Biểu đồ và bảng
 • Video và âm thanh được nhúng
 • Hình ảnh. Hình ảnh đã tải xuống có thể có chất lượng thấp hơn
 • Bản sửa đổi đã đặt tên
 • Bản sửa đổi đã đăng
 • Nội dung bản trình bày, chẳng hạn như trang trình bày và văn bản
 • Hỏi và đáp
 • Các từ được thêm vào từ điển đề xuất chính tả của bạn

Google Bản vẽ

 • Nhận xét đang mở và đã giải quyết
 • Bản vẽ
 • Hình ảnh. Hình ảnh đã tải xuống có thể có chất lượng thấp hơn
 • Bản sửa đổi đã đặt tên
 • Bản sửa đổi đã đăng
 • Các từ được thêm vào từ điển đề xuất chính tả của bạn

Sites mới

 • Trang web nháp
 • Trang web đã xuất bản
 • URL được nhúng và toàn bộ trang
 • Mục lục
 • Băng chuyền hình ảnh
 • Văn bản và văn bản có thể thu gọn
 • Nút
 • Đường liên kết điều hướng và đường dẫn trang tùy chỉnh
 • Chủ đề, phông chữ, màu sắc, biểu trưng, biểu tượng trang web

Sites cũ

 • Nội dung trang web, chẳng hạn như văn bản, hình ảnh, đường liên kết, mục lục và HTML được nhúng
 • Thanh điều hướng
 • Giao diện, phông chữ, màu sắc
 • Thông báo
 • Trang tổ chức tệp và tệp đính kèm
 • Danh sách
 • Mẫu trang
 • Chủ sở hữu trang web

Google Drive

 • Tệp và thư mục
 • Phiên bản hiện tại của mỗi tệp
 • Phiên bản tệp được đánh dấu là "Giữ vĩnh viễn"
 • Tên tệp
 • Tên của thư mục con và mã tài nguyên của bộ nhớ dùng chung
 • Tệp trên Drive cho máy tính
 • Nội dung bị chuyển vào thùng rác
 • Siêu dữ liệu cho mỗi tệp đã xuất, chẳng hạn như liệu tệp đó được gắn dấu sao, là phần mô tả tệp và màu thư mục hay không
 • Tên không gian làm việc
 • Hình nền tùy chỉnh của bộ nhớ dùng chung
 • Tên bộ nhớ dùng chung
 • Làm quen với các bản ghi video và bản chép lời cuộc trò chuyện
 • Nhận xét về tệp

Google Biểu mẫu

 • Tiêu đề biểu mẫu
 • Nội dung mô tả
 • Câu hỏi
 • Mục cài đặt xác thực câu hỏi
 • Mục cài đặt chấm điểm câu hỏi
 • Hình ảnh được nhúng 
 • Câu trả lời qua biểu mẫu
 • Điểm bài kiểm tra
 • Phản hồi bài kiểm tra theo cách thủ công
 • Câu trả lời nháp

Jamboard

 • Nét vẽ
 • Các thành phần của Bản vẽ, như bản ghi chú cố định, hình dán và các hình dạng trong Autodraw
 • Hình ảnh được nhúng
 • Các trang PDF được nhúng
 • Thông tin cơ bản
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
35
false
false