Infoga eller ta bort bilder och videor

Du kan lägga till eller ta bort foton, videor eller GIF i Google Dokument eller Kalkylark. I Google Presentationer kan du lägga till foton, videor eller ljud.

Lägga till en bild i ett dokument eller en presentation

 1. Öppna ett dokument eller en presentation i Google Dokument eller Presentationer på datorn.
 2. Klicka på Infoga följt av Bild.
 3. Välj var du vill hämta bilden från.
  • Infoga en .gif genom att klicka på Webbadress.
 4. Klicka på Infoga eller Öppna.

Läs om hur du lägger till bilder i Kalkylark.

Lägga till en bild från datorn eller webben

Dra en bild

Om du vill flytta en bild till ditt dokument eller din presentation drar du den från datorn eller en webbplats. Det kan ta en stund för bilden att visas. Den här funktionen är inte tillgänglig för Google Kalkylark. 

Kopiera och klistra in en bild

Du kan kopiera en bild från datorn eller webben och klistra in den direkt i dokumentet, presentationen eller kalkylarket. Det kan ta en stund för bilden att visas.

Ersätt en bild
 1. Öppna ett dokument eller en presentation i Google Dokument eller Presentationer på datorn.
 2. Högerklicka på en bild.
 3. Klicka på Ersätt bild.
 4. Välj en bild.
 5. Klicka på Ersätt eller Välj.

Läs om hur du ersätter bilder i Kalkylark.

Lägga till en video i en presentation

 1. Öppna en presentation i Google Presentationer på datorn.
 2. Klicka på bilden där du vill lägga till videon.
 3. Klicka på Infoga följt av Video och välj mellan följande alternativ:
  • Sök på YouTube
  • Via webbadress
  • Google Drive
 4. Välj en video och klicka på Välj.

Lägga till ljud i en presentation

Du kan lägga till MP3- och WAV-filer som är lagrade på din enhet i en presentation.

Obs! Du kan använda WAV-filer från Chrome, Firefox, Safari och Microsoft Edge.

 1. Öppna en presentation i Google Presentationer på datorn.
 2. Välj den bild där du vill lägga till ljudfilen.
 3. Klicka på Infoga följt av Ljud.
 4. Välj en ljudfil och klicka på Välj. 

Relaterad artikel

Beskär och ändra bilder i ett dokument eller en presentation

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?