Infoga eller ta bort bilder och videor

Du kan lägga till eller ta bort foton, videor eller GIF i Google Dokument eller Kalkylark. I Google Presentationer kan du lägga till foton, videor eller ljud.

Lägga till en bild i ett dokument eller en presentation

 1. Öppna ett dokument eller en presentation i Google Dokument eller Presentationer på datorn.
 2. Klicka på Infoga följt av Bild.
 3. Välj var du vill hämta bilden från.
  • Ladda upp från datorn: Infoga en bild som har sparats på enheten.
  • Sök på webben: Sök efter en bild på webben.
  • Drive: Använd en bild som har sparats på Google Drive.
  • Foton: Använd en bild från Google Foto-biblioteket.
  • Via webbadress: Infoga en länk till din bild eller infoga en .gif.
 4. Klicka på Infoga eller Öppna.

Läs om hur du lägger till bilder i Kalkylark.

Placera och redigera en bild i ett dokument 

 1. Öppna Google Dokument på datorn.
 2. Öppna ett dokument.
 3. Klicka på en bild som du vill flytta eller redigera. Ett popup-fönster med redigeringsalternativ öppnas nedan.
 4. Om du vill ändra bildens layout väljer du ett alternativ:
  • I linje 
  • Radbryt text 
  • Bryt text 
 5. Om du valde Radbryt text eller Bryt text kan du ändra positionen till:
  • Flytta med text
  • Fast position på sida
 6. Om du vill ha fler alternativ klickar du på Bildalternativ Mer följt av Alla bildalternativ.
 7. Välj ett bildalternativ i sidofältet till höger:

  • Storlek och rotation: Ange bildens storlek, skala och rotation.

  • Textbrytning: Ange hur bilden interagerar med texten omkring den.

  • Position: Ange position för bilden i dokumentet. 

  • Färgbild: Ändra färg på bilden.

  • Justeringar: Ställ in bildens transparens, ljusstyrka och kontrast.

Lägga till en bild från datorn eller webben

Dra en bild

Viktigt: Den här funktionen är inte tillgänglig för Google Kalkylark.

 1. På datorn: Klicka på en bild på datorn eller på en webbplats.
 2. Tryck på och dra bilden till dokumentet.

Kopiera och klistra in en bild

 1. På datorn: Högerklicka på en bild på datorn eller på en webbplats.
 2. Klicka på Kopiera 
 3. Öppna dokumentet, presentationen eller kalkylarket.
 4. Klicka på Klistra in Klistra in.

Tips! Det kan ta en stund innan bilden öppnas.

Ersätt en bild
 1. Öppna ett dokument eller en presentation i Google Dokument eller Presentationer på datorn.
 2. Högerklicka på en bild som du vill ersätta.
 3. Klicka på Ersätt bild.
 4. Välj var du vill hämta bilden bild från:
  • Ladda upp från dator
  • Sök på webben
  • Drive
  • Foto
  • Via webbadress
  • Kamera
 5. Välj en bild.
 6. Klicka på Ersätt eller Välj.

Läs om hur du ersätter bilder i Kalkylark.

Lägga till en video i en presentation

 1. Öppna en presentation i Google Presentationer på datorn.
 2. Klicka på bilden där du vill lägga till videon.
 3. Klicka på Infoga följt av Video.
 4. Välj var videon ska hämtas från:
  • Sök på YouTube
  • Via webbadress
  • Google Drive
 5. Välj en video.
 6. Klicka på Välj.

Lägga till ljud i en presentation

Du kan lägga till MP3- och WAV-filer som är lagrade på din enhet i en presentation. Läs om hur du laddar upp filer till Google Drive.

 1. Öppna en presentation i Google Presentationer på datorn.
 2. Välj den bild där du vill lägga till ljudfilen.
 3. Klicka på  Infogaföljt av Ljud.
 4. Välj en ljudfil.
 5. Klicka på Välj.

Tips! Du kan använda .wav-filer från Chrome, Firefox, Safari och Microsoft Edge.

Relaterad artikel

Beskär och ändra bilder i ett dokument eller en presentation

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?