Wstawianie i usuwanie obrazów oraz filmów

W Dokumentach i Arkuszach Google możesz dodawać i usuwać zdjęcia, filmy oraz pliki GIF. W Prezentacjach Google możesz dodawać zdjęcia, filmy i dźwięki.

Dodawanie obrazu do dokumentu lub prezentacji

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google lub Prezentacjach Google.
 2. Kliknij Wstaw a potem Obraz.
 3. Wybierz źródło obrazu.
  • Aby wstawić plik GIF, kliknij Z URL-a.
 4. Kliknij Wstaw lub Otwórz.

Dowiedz się, jak dodawać obrazy w Arkuszach

Dodawanie obrazu z pulpitu lub internetu

Przeciąganie i upuszczanie obrazu

Aby wstawić obraz w dokumencie lub prezentacji, możesz przeciągnąć go z pulpitu lub strony internetowej. Obraz może się pojawić dopiero po chwili. Ta funkcja jest niedostępna w Arkuszach Google. 

Kopiowanie i wklejanie obrazu

Skopiuj obraz z pulpitu lub strony internetowej, a następnie wklej go bezpośrednio w dokumencie, prezentacji lub arkuszu kalkulacyjnym. Obraz może się pojawić dopiero po chwili.

Zastępowanie obrazu
 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google lub Prezentacjach Google.
 2. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy.
 3. Kliknij Zastąp obraz.
 4. Wybierz obraz.
 5. Kliknij Zastąp lub Wybierz.

Dowiedz się, jak zastępować obrazy w Arkuszach

Dodawanie filmu do prezentacji

 1. Na komputerze otwórz plik w Prezentacjach Google.
 2. Kliknij slajd, na którym chcesz dodać film.
 3. Kliknij Wstaw a potem Film, a następnie wybierz jedną z tych opcji:
  • Szukaj w YouTube
  • Z URL-a
  • Dysk Google
 4. Zaznacz film i kliknij Wybierz.

Dodawanie dźwięku do prezentacji

Do prezentacji możesz dodać pliki MP3 i WAV zapisane na Dysku.

Uwaga: możesz używać plików WAV z przeglądarek Chrome, Firefox, Safari i Microsoft Edge.

 1. Na komputerze otwórz plik w Prezentacjach Google.
 2. Wybierz slajd, do którego chcesz dodać plik audio.
 3. Kliknij Wstaw a potem Audio.
 4. Wybierz plik audio i kliknij Wybierz. 

Powiązany artykuł

Przycinanie i korygowanie obrazów

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?