T.DAĞ.SAĞK (T.DIST.RT) işlevi

X değeri için sağ kuyruklu Student dağılımını döndürür. T.DAĞ.2K ile birlikte bu işlev, TDAĞ işlevinin yerine geçer ve kuyruk sayısı bağımsız değişkeni 1 olarak ayarlanmış durumda TDAĞ işlevini çağırmaya eş değerdir.

T.DAĞ.SAĞK işlevinin bölümleri

T.DAĞ.2K(x; serbestlik_derecesi)

Bölüm Açıklama
x Zorunlu. Dağılımın değerlendirileceği x değeri.
serbestlik_derecesi Zorunlu. Serbestlik derecesi.

Örnek formüller

1. örnek: A1'de T.DAĞ.SAĞK(1,96; 60) bulunmaktadır
2. örnek: A1'de T.DAĞ.SAĞK(-1,98; 2) bulunmaktadır

Notlar

  • Serbestlik_derecesi 1'den küçükse bir #SAYI hatası döndürülür.
  • T.DAĞ.2K ile birlikte bu formül, TDAĞ formülünün yerine geçer. T.DAĞ.SAĞK, kuyruk sayısı = 1 ile TDAĞ formülünü çağırmaya eş değerdir.

Örnekler

A1=T.DAĞ.SAĞK(1,96; 60) sonucu

  A B
1 0,027322464868265  
2    

A1=T.DAĞ.SAĞK(-1,98; 2) sonucu

  A B
1 0,9068737480782105  
2    

İlgili işlevler

  • T.DAĞ: T.DAĞ işlevi, x değeri için sağ kuyruklu Student dağılımını döndürür.
  • T.DAĞ.2K: T.DAĞ.2K işlevi, x değeri için iki kuyruklu Student dağılımını döndürür.
  • TDAĞ: Belirli bir giriş (x) ile Student'ın t dağılımının olasılığını hesaplar.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?