ฟังก์ชัน T.DIST.RT

แสดงผลการแจกแจงนักเรียนทางด้านขวาของค่า x เมื่อใช้ร่วมกับ T.DIST.2T ฟังก์ชันนี้จะแทนที่ TDIST และเทียบเท่ากับการเรียกใช้ TDIST ซึ่งกำหนดค่าอาร์กิวเมนต์ส่วนท้ายเป็น 1

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน T.DIST.RT

T.DIST.2T(x, degrees_freedom)

ส่วน คำอธิบาย
x ต้องระบุ ค่า x เพื่อประเมินการแจกแจง
degrees_freedom ต้องระบุ จำนวนค่าอิสระ

สูตรตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: A1 มี T.DIST.RT(1.96, 60)
ตัวอย่างที่ 2: A1 มี T.DIST.RT(-1.98, 2)

หมายเหตุ

  • หากจำนวนค่าอิสระน้อยกว่า 1 ระบบจะแสดงผลข้อผิดพลาด #NUM
  • การใช้สูตรนี้ร่วมกับ T.DIST.2T จะแทนสูตร TDIST ได้ T.DIST.RT เทียบเท่ากับการเรียกใช้สูตร TDIST ที่มีส่วนท้ายเป็น 1

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์ของ A1=T.DIST.RT(1.96, 60)

  A B
1 0.027322464868265  
2    

ผลลัพธ์ของ A1=T.DIST.RT(-1.98, 2)

  A B
1 0.9068737480782105  
2    

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

  • T.DIST: ฟังก์ชัน T.DIST จะแสดงผลการแจกแจงนักเรียนทางด้านขวาของค่า x
  • T.DIST.2T: ฟังก์ชัน T.DIST.2T จะแสดงผลการแจกแจงนักเรียนแบบ 2 ด้านของค่า x
  • TDIST: คำนวณความน่าจะเป็นสำหรับการแจกแจงค่า t กับข้อมูลที่กำหนด (x) ของนักเรียน
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก