ฟังก์ชัน T.DIST.RT

แสดงผลการแจกแจงนักเรียนทางด้านขวาของค่า x เมื่อใช้ร่วมกับ T.DIST.2T ฟังก์ชันนี้จะแทนที่ TDIST และเทียบเท่ากับการเรียกใช้ TDIST ซึ่งกำหนดค่าอาร์กิวเมนต์ส่วนท้ายเป็น 1

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน T.DIST.RT

T.DIST.2T(x, degrees_freedom)

ส่วน คำอธิบาย
x ต้องระบุ ค่า x เพื่อประเมินการแจกแจง
degrees_freedom ต้องระบุ จำนวนค่าอิสระ

สูตรตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: A1 มี T.DIST.RT(1.96, 60)
ตัวอย่างที่ 2: A1 มี T.DIST.RT(-1.98, 2)

หมายเหตุ

  • หากจำนวนค่าอิสระน้อยกว่า 1 ระบบจะแสดงผลข้อผิดพลาด #NUM
  • การใช้สูตรนี้ร่วมกับ T.DIST.2T จะแทนสูตร TDIST ได้ T.DIST.RT เทียบเท่ากับการเรียกใช้สูตร TDIST ที่มีส่วนท้ายเป็น 1

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์ของ A1=T.DIST.RT(1.96, 60)

  A B
1 0.027322464868265  
2    

ผลลัพธ์ของ A1=T.DIST.RT(-1.98, 2)

  A B
1 0.9068737480782105  
2    

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

  • T.DIST: ฟังก์ชัน T.DIST จะแสดงผลการแจกแจงนักเรียนทางด้านขวาของค่า x
  • T.DIST.2T: ฟังก์ชัน T.DIST.2T จะแสดงผลการแจกแจงนักเรียนแบบ 2 ด้านของค่า x
  • TDIST: คำนวณความน่าจะเป็นสำหรับการแจกแจงค่า t กับข้อมูลที่กำหนด (x) ของนักเรียน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร