ฟังก์ชัน T.DIST

ฟังก์ชัน T.DIST จะแสดงผลการแจกแจงนักเรียนทางด้านขวาของค่า x เมื่อใช้ร่วมกับ T.DIST.2T ฟังก์ชันนี้จะแทนที่ TDIST และเทียบเท่ากับการเรียกใช้ TDIST ซึ่งกำหนดค่าอาร์กิวเมนต์ "หาง" เป็น 1

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน T.DIST

T.DIST(x, จำนวนค่าอิสระ, ความถี่สะสม)

ส่วน คำอธิบาย
x ต้องระบุ ค่า x เพื่อประเมินการแจกแจง
จำนวนค่าอิสระ ต้องระบุ จำนวนค่าอิสระ
ความถี่สะสม ต้องระบุ ช่องค่า True/False หากจริง (True) ระบบจะแสดงผลเป็นความน่าจะเป็นสะสมสำหรับ x หากเท็จ (False) ระบบจะแสดงฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นสำหรับ x

สูตรตัวอย่าง

  • ตัวอย่างที่ 1: A1 มี T.DIST(1.96, 60, false)
  • ตัวอย่างที่ 2: A1 มี T.DIST(-1.98, 2, false)
  • ตัวอย่างที่ 3: A1 มี T.DIST(1.96, 60, true)
  • ตัวอย่างที่ 4: A1 มี T.DIST(-1.98, 2, true)

หมายเหตุ

หากจำนวนค่าอิสระน้อยกว่า 1 ระบบจะแสดงผลข้อผิดพลาด #NUM 

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์ของ A1=T.DIST(1.96, 60, false)

  A B
1 0.059847906211419  
2    

ผลลัพธ์ของ A1=T.DIST(-1.98, 2, false)

  A B
1 0.06941821226899947  
2    

ผลลัพธ์ของ A1=T.DIST(1.96, 60, true)

  A B
1 0.972677535131736  
2    

ผลลัพธ์ของ A1=T.DIST(-1.98, 2, true)

  A B
1 0.09312625192178947  
2    

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

  • TDIST: คำนวณความน่าจะเป็นสำหรับการแจกแจงค่า t กับข้อมูลที่กำหนด (x) ของนักเรียน
  • T.DIST.2T: ฟังก์ชัน T.DIST.2T จะแสดงผลการแจกแจงนักเรียนแบบ 2 ด้านของค่า x
  • T.DIST.RT: แสดงผลการแจกแจงนักเรียนทางด้านขวาของค่า x
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก