ÇARPIKLIK.P (SKEW.P) işlevi

ÇARPIKLIK.P işlevi, tüm popülasyonu temsil eden bir veri kümesinin çarpıklığını hesaplar. Çarpıklık, ilgili veri kümesinin ortalama değerle ilgili simetrisini açıklar.

ÇARPIKLIK.P işlevinin bölümleri

ÇARPIKLIK.P(değer1; değer2)

Bölüm Açıklama
değer1 Veri kümesinin ilk değeri veya aralığı.
değer2 Veri kümesine dahil edilecek ek değerler veya aralıklar. 

Notlar

 • ÇARPIKLIK.P işlevinin en fazla 30 bağımsız değişken aldığı belirtilse de, Google E-Tablolar bu işlev için isteğe bağlı sayıda bağımsız değişkeni desteklemektedir.
 • Değer bağımsız değişkenleri olarak sağlanan değerlerin toplam sayısı en az iki değilse ÇARPIKLIK.P işlevi #BÖL/0! hatası döndürür.
 • Değer bağımsız değişkenlerinde bulunan metinler yoksayılır.
 • Pozitif çarpıklık, ortalama değerin sağında, pozitif yönde uzanan daha uzun bir kuyruğu; negatif çarpıklık ise ortalama değerin solunda, negatif yönde uzanan daha uzun bir kuyruğu belirtir. Çarpıklığın sıfıra yakın olması daha simetrik dağılımlara işaret eder.

Örnekler

  A B
1 değer  
2 2  
3 5  
4 8  
5 13  
6 10  
7 18  
8 23  
9 26  
10    
11    
12 Sonuç Formül
13 0,2763070768 =ÇARPIKLIK.P(A2:A9)
14 0,4621754338 =ÇARPIKLIK.P(A2:A9; 30; 40)

İlgili işlevler

 • ÇARPIKLIK: Veri kümesinin, ortalamayla ilgili simetrisini açıklayan çarpıklığını hesaplar.
 • VARSA: Metni "0" değerine ayarlayarak tüm popülasyon temelinde varyansı hesaplar.
 • VARS: Tüm popülasyon temelinde varyansı hesaplar.
 • VARA: Metni "0" değerine ayarlayarak bir örneklem temelinde varyansı hesaplar.
 • VAR: Bir örneklem temelinde varyansı hesaplar.
 • STDSAPMASA: Metni "0" değerine ayarlayarak tüm popülasyon temelinde standart sapmayı hesaplar.
 • STDSAPMAS: Tüm popülasyon temelinde standart sapmayı hesaplar.
 • BASIKLIK: Veri kümesinin şeklini ve özellikle "dorukluluğunu" açıklayan basıklığını hesaplar.
 • VSEÇVARS: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen tüm popülasyonun varyansını döndürür.
 • VSEÇVAR: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen bir popülasyon örnekleminin varyansını döndürür.
 • VSEÇSTDSAPMAS: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen tüm popülasyonun standart sapmasını döndürür.
 • VSEÇSTDSAPMA: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen bir popülasyon örnekleminin standart sapmasını döndürür.
 • SAPKARE: Bir örneklem temelinde sapmaların karelerinin toplamını hesaplar.
 • ORTSAP: Verilerin bir veri kümesinin ortalamasından sapmalarının büyüklüklerinin ortalamasını hesaplar.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?