ÇARPIKLIK.P (SKEW.P) işlevi

ÇARPIKLIK.P işlevi, tüm popülasyonu temsil eden bir veri kümesinin çarpıklığını hesaplar. Çarpıklık, ilgili veri kümesinin ortalama değerle ilgili simetrisini açıklar.

ÇARPIKLIK.P işlevinin bölümleri

ÇARPIKLIK.P(değer1; değer2)

Bölüm Açıklama
değer1 Veri kümesinin ilk değeri veya aralığı.
değer2 Veri kümesine dahil edilecek ek değerler veya aralıklar. 

Notlar

 • ÇARPIKLIK.P işlevinin en fazla 30 bağımsız değişken aldığı belirtilse de, Google E-Tablolar bu işlev için isteğe bağlı sayıda bağımsız değişkeni desteklemektedir.
 • Değer bağımsız değişkenleri olarak sağlanan değerlerin toplam sayısı en az iki değilse ÇARPIKLIK.P işlevi #BÖL/0! hatası döndürür.
 • Değer bağımsız değişkenlerinde bulunan metinler yoksayılır.
 • Pozitif çarpıklık, ortalama değerin sağında, pozitif yönde uzanan daha uzun bir kuyruğu; negatif çarpıklık ise ortalama değerin solunda, negatif yönde uzanan daha uzun bir kuyruğu belirtir. Çarpıklığın sıfıra yakın olması daha simetrik dağılımlara işaret eder.

Örnekler

  A B
1 değer  
2 2  
3 5  
4 8  
5 13  
6 10  
7 18  
8 23  
9 26  
10    
11    
12 Sonuç Formül
13 0,2763070768 =ÇARPIKLIK.P(A2:A9)
14 0,4621754338 =ÇARPIKLIK.P(A2:A9; 30; 40)

İlgili işlevler

 • ÇARPIKLIK: Veri kümesinin, ortalamayla ilgili simetrisini açıklayan çarpıklığını hesaplar.
 • VARSA: Metni "0" değerine ayarlayarak tüm popülasyon temelinde varyansı hesaplar.
 • VARS: Tüm popülasyon temelinde varyansı hesaplar.
 • VARA: Metni "0" değerine ayarlayarak bir örneklem temelinde varyansı hesaplar.
 • VAR: Bir örneklem temelinde varyansı hesaplar.
 • STDSAPMASA: Metni "0" değerine ayarlayarak tüm popülasyon temelinde standart sapmayı hesaplar.
 • STDSAPMAS: Tüm popülasyon temelinde standart sapmayı hesaplar.
 • BASIKLIK: Veri kümesinin şeklini ve özellikle "dorukluluğunu" açıklayan basıklığını hesaplar.
 • VSEÇVARS: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen tüm popülasyonun varyansını döndürür.
 • VSEÇVAR: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen bir popülasyon örnekleminin varyansını döndürür.
 • VSEÇSTDSAPMAS: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen tüm popülasyonun standart sapmasını döndürür.
 • VSEÇSTDSAPMA: SQL benzeri bir sorgu kullanılarak veritabanı tablosu benzeri bir diziden veya aralıktan seçilen bir popülasyon örnekleminin standart sapmasını döndürür.
 • SAPKARE: Bir örneklem temelinde sapmaların karelerinin toplamını hesaplar.
 • ORTSAP: Verilerin bir veri kümesinin ortalamasından sapmalarının büyüklüklerinin ortalamasını hesaplar.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
35
false