JAKAUMAN.VINOUS.POP-funktio (SKEW.P)

JAKAUMAN.VINOUS.POP-funktio laskee koko populaatiota esittävän data-aineiston vinouden. Vinous kuvaa data-aineiston symmetriaa keskiarvoon nähden.

JAKAUMAN.VINOUS.POP-funktion osat

JAKAUMAN.VINOUS.POP(arvo1; arvo2)

Osa Kuvaus
arvo1 Data-aineiston ensimmäinen arvo tai väli.
arvo2 Muut data-aineistoon sisällytettävät arvot tai välit. 

Huomioitavaa

 • Vaikka JAKAUMAN.VINOUS.POP-funktion argumenttien maksimimääräksi ilmoitetaan 30, Google Sheets tukee funktiolle ääretöntä argumenttimäärää.
 • Jos arvo-argumentteja on annettu alle kaksi. JAKAUMAN.VINOUS.POP antaa #DIV/0!-virheilmoituksen.
 • arvo-argumenteissa kohdatut tekstit jätetään huomiotta.
 • Positiivinen vinous merkitsee, että jakauma on keskiarvon oikealle puolelle vino, kun taas negatiivinen vinous merkitsee vasemmalle vinoa jakaumaa. Jakauma on sitä symmetrisempi, mitä lähempänä nollaa vinouskerroin on.

Esimerkkejä

  A B
1 arvo  
2 2  
3 5  
4 8  
5 13  
6 10  
7 18  
8 23  
9 26  
10    
11    
12 Tulos Kaava
13 0,2763070768 =JAKAUMAN.VINOUS.POP(A2:A9)
14 0,4621754338 =JAKAUMAN.VINOUS.POP(A2:A9; 30; 40)

Aiheeseen liittyvät funktiot

 • JAKAUMAN.VINOUS: Laskee data-aineiston vinouden, joka kuvaa data-aineiston symmetriaa keskiarvoon nähden.
 • VARPA: Laskee varianssin koko populaation perusteella. Tekstin arvo on 0.
 • VARP: Laskee varianssin koko populaation perusteella.
 • VARA: Laskee varianssin otoksen perusteella. Tekstin arvo on 0.
 • VAR: Laskee varianssin otoksen perusteella.
 • KESKIHAJONTAPA: Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella. Tekstin arvo on 0.
 • KESKIHAJONTAP: Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella.
 • KURT: Laskee data-aineiston huipukkuuden, joka kuvaa aineiston muotoa, etenkin huipun terävyyttä.
 • TVARIANSSIP: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun koko populaation varianssin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.
 • TVARIANSSI: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun populaatio-otoksen varianssin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.
 • TKESKIHAJONTAP: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun koko populaation keskihajonnan SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.
 • TKESKIHAJONTA: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun populaatio-otoksen keskihajonnan SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.
 • OIKAISTU.NELIÖSUMMA: Laskee poikkeamien neliöiden summan otoksen perusteella.
 • KESKIPOIKKEAMA: Laskee datan keskimääräisten poikkeamien suuruuden data-aineiston keskiarvosta.
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko