JAKAUMAN.VINOUS.POP-funktio (SKEW.P)

JAKAUMAN.VINOUS.POP-funktio laskee koko populaatiota esittävän data-aineiston vinouden. Vinous kuvaa data-aineiston symmetriaa keskiarvoon nähden.

JAKAUMAN.VINOUS.POP-funktion osat

JAKAUMAN.VINOUS.POP(arvo1; arvo2)

Osa Kuvaus
arvo1 Data-aineiston ensimmäinen arvo tai väli.
arvo2 Muut data-aineistoon sisällytettävät arvot tai välit. 

Huomioitavaa

 • Vaikka JAKAUMAN.VINOUS.POP-funktion argumenttien maksimimääräksi ilmoitetaan 30, Google Sheets tukee funktiolle ääretöntä argumenttimäärää.
 • Jos arvo-argumentteja on annettu alle kaksi. JAKAUMAN.VINOUS.POP antaa #DIV/0!-virheilmoituksen.
 • arvo-argumenteissa kohdatut tekstit jätetään huomiotta.
 • Positiivinen vinous merkitsee, että jakauma on keskiarvon oikealle puolelle vino, kun taas negatiivinen vinous merkitsee vasemmalle vinoa jakaumaa. Jakauma on sitä symmetrisempi, mitä lähempänä nollaa vinouskerroin on.

Esimerkkejä

  A B
1 arvo  
2 2  
3 5  
4 8  
5 13  
6 10  
7 18  
8 23  
9 26  
10    
11    
12 Tulos Kaava
13 0,2763070768 =JAKAUMAN.VINOUS.POP(A2:A9)
14 0,4621754338 =JAKAUMAN.VINOUS.POP(A2:A9; 30; 40)

Aiheeseen liittyvät funktiot

 • JAKAUMAN.VINOUS: Laskee data-aineiston vinouden, joka kuvaa data-aineiston symmetriaa keskiarvoon nähden.
 • VARPA: Laskee varianssin koko populaation perusteella. Tekstin arvo on 0.
 • VARP: Laskee varianssin koko populaation perusteella.
 • VARA: Laskee varianssin otoksen perusteella. Tekstin arvo on 0.
 • VAR: Laskee varianssin otoksen perusteella.
 • KESKIHAJONTAPA: Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella. Tekstin arvo on 0.
 • KESKIHAJONTAP: Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella.
 • KURT: Laskee data-aineiston huipukkuuden, joka kuvaa aineiston muotoa, etenkin huipun terävyyttä.
 • TVARIANSSIP: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun koko populaation varianssin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.
 • TVARIANSSI: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun populaatio-otoksen varianssin SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.
 • TKESKIHAJONTAP: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun koko populaation keskihajonnan SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.
 • TKESKIHAJONTA: Palauttaa tietokannan taulukonomaisesta matriisista tai väliltä valitun populaatio-otoksen keskihajonnan SQL-kyselyn kaltaisella kyselyllä.
 • OIKAISTU.NELIÖSUMMA: Laskee poikkeamien neliöiden summan otoksen perusteella.
 • KESKIPOIKKEAMA: Laskee datan keskimääräisten poikkeamien suuruuden data-aineiston keskiarvosta.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?