PERMÜTASYONA (PERMUTATIONA) işlevi

PERMÜTASYONA işlevi, toplam nesne sayısından bir grup nesneyi seçmek için (seçilenler yerine koyularak) permütasyon sayısını döndürür. Matematiksel olarak, toplam nesne sayısı üssü seçilen nesne sayısına eş değerdir.

PERMÜTASYONA işlevinin bölümleri

PERMÜTASYONA(sayı; seçilen_sayı)

Bölüm Açıklama
sayı Zorunlu. Aralarından seçim yapılacak toplam nesne sayısı.
seçilen_sayı Zorunlu. Sayıdan seçilecek olan nesne sayısı. Sayıya eşit veya sayıdan küçük olmalıdır.

Notlar

  • Her iki bağımsız değişken de tam sayı oluşturacak şekilde yuvarlanır.
  • Sayı sıfır ise PERMÜTASYONA bir #SAYI döndürür.

Örnekler

A1=PERMÜTASYONA(3; 2), A2=PERMÜTASYONA(3,2; 2), A3= PERMÜTASYONA(3; 2,4) sonucu.

Not: Tüm işlevler, yuvarlama nedeniyle aynı sonucu döndürür.

  A B
1 PERMÜTASYONA Formül
2 99 =PERMÜTASYONA(3; 2)
3 9  
4 9 =PERMÜTASYONA(3,2; 2,3)

İlgili işlevler

  • PERMÜTASYON: Belirli boyutta nesnelerden oluşan bir gruptan belirli bir sayıda nesnenin sıralama gözetilerek kaç türlü seçilebileceğini döndürür.
  • KOMBİNASYON: Belirli boyutta nesnelerden oluşan bir gruptan belirli bir sayıda nesnenin kaç türlü seçilebileceğini döndürür.
  • KOMBİNASYONA: The COMBINA function returns the number of ways to choose some number of objects from a pool of a given size of objects, including ways to choose the same object multiple times (also known as choosing with replacement).
true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
14826024211812049262
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
35