PERMUTAATIOA-funktio (PERMUTATIONA)

PERMUTAATIOA-funktio palauttaa permutaatioiden määrän, kun objektien kokonaismäärästä valitaan toistoja sisältävä objektiryhmä. Matemaattisesti se vastaa objektien kokonaismäärän nostamista valittujen objektien määrään.

PERMUTAATIOA-funktion osat

PERMUTAATIOA(määrä; valittu_määrä)

Osa Kuvaus
määrä Pakollinen. Objektien kokonaismäärä, josta valinta tehdään.
valittu_määrä Pakollinen. Määrästä valittavien objektien määrä. On oltava pienempi tai yhtä suuri kuin määrä.

Huomioitavaa

  • Molemmat argumentit katkaistaan kokonaisluvuiksi.
  • Jos määrä on nolla, PERMUTAATIOA palauttaa #NUM-virheen.

Esimerkkejä

Tulos funktioille A1=PERMUTAATIOA(3; 2), A2=PERMUTAATIOA(3,2; 2), A3= PERMUTAATIOA(3; 2,4).

Huom. Kaikki esimerkkifunktiot palauttavat saman tuloksen katkaisun vuoksi.

  A B
1 PERMUTAATIOA Kaava
2 99 =PERMUTAATIOA(3; 2)
3 9  
4 9 =PERMUTAATIOA(3,2; 2,3)

Aiheeseen liittyvät funktiot

  • PERMUTAATIO: Palauttaa määrätyn kokoisesta objektijoukosta valittavien objektiyhdistelmien lukumäärän, jossa objektien järjestys on huomioitu.
  • KOMBINAATIO: KOMBINAATIO-funktio palauttaa määrätyn kokoisesta objektijoukosta valittavien objektiyhdistelmien lukumäärän.
  • KOMBINAATIOA: KOMBINAATIOA-funktio palauttaa määrätyn kokoisesta objektijoukosta valittavien objektiyhdistelmien lukumäärän, mukaan lukien tavat, joissa sama objekti valitaan monta kertaa (sama objekti toistuu).
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?