ฟังก์ชัน MODE.MULT

ฟังก์ชัน MODE.MULT จะแสดงผลค่าที่ซ้ำมากที่สุดในชุดข้อมูล

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน MODE.MULT

MODE.MULT(ค่า1, ค่า2)

ส่วน คำอธิบาย
ค่า1 ค่าแรกหรือช่วงที่จะต้องพิจารณาเมื่อคำนวณโหมด
ค่า2 [ซ้ำได้] ค่าหรือช่วงเพิ่มเติมที่ต้องพิจารณาเมื่อคำนวณโหมด

หมายเหตุ

  • MODE.MULT จะแสดงข้อผิดพลาดหากค่าทั้งหมดไม่ซ้ำกัน
  • MODE.MULT จะแสดงผลสูตรอาร์เรย์

ตัวอย่าง

  A B
1 สูตรดิบ เอาต์พุต
2 =MODE.MULT({10, 15, 20, 30, 10, 15}) 10
3   15

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

  • MODE: ส่งคืนค่าที่เกิดขึ้นมากที่สุดในชุดข้อมูล
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร