ฟังก์ชัน MODE.MULT

ฟังก์ชัน MODE.MULT จะแสดงผลค่าที่ซ้ำมากที่สุดในชุดข้อมูล

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน MODE.MULT

MODE.MULT(ค่า1, ค่า2)

ส่วน คำอธิบาย
ค่า1 ค่าแรกหรือช่วงที่จะต้องพิจารณาเมื่อคำนวณโหมด
ค่า2 [ซ้ำได้] ค่าหรือช่วงเพิ่มเติมที่ต้องพิจารณาเมื่อคำนวณโหมด

หมายเหตุ

  • MODE.MULT จะแสดงข้อผิดพลาดหากค่าทั้งหมดไม่ซ้ำกัน
  • MODE.MULT จะแสดงผลสูตรอาร์เรย์

ตัวอย่าง

  A B
1 สูตรดิบ เอาต์พุต
2 =MODE.MULT({10, 15, 20, 30, 10, 15}) 10
3   15

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

  • MODE: ส่งคืนค่าที่เกิดขึ้นมากที่สุดในชุดข้อมูล
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก