SEQUENCE işlevi

SEQUENCE işlevi, 1, 2, 3, 4 gibi bir sıralı sayılar dizisi döndürür.

SEQUENCE işlevinin bölümleri

SEQUENCE(satır_sayısı; sütun_sayısı; başlangıç; adım)

Bölüm Açıklama
satır_sayısı Zorunlu. Döndürülecek satır sayısı.
sütun_sayısı İsteğe bağlı. Döndürülecek sütun sayısı. Atlanırsa, döndürülen dizide bir sütun bulunur.
başlangıç İsteğe bağlı. Dizinin başlatılacağı sayı. Atlanırsa dizi 1 ile başlar.
adım İsteğe bağlı. Dizideki her bir sayının azaltılacağı/artırılacağı miktar. Atlanırsa dizi 1'er artar.

Örnek formüller

1. örnek: SEQUENCE(2)

2. örnek: SEQUENCE(2; 3)

3. örnek: SEQUENCE(2; 3; 3; 2)

4. örnek: SEQUENCE(2; 3; 10; -1)

Notlar

Sütun sayısı atlanırsa, elde edilen dizi dikey bir liste olur. Yatay liste gerekiyorsa satır sayısını 1 olarak belirtin ve sütun sayısını belirtin veya dikey sonucu ters çevirin.

A1=SEQUENCE(2) sonucu

  A B
1 1  
2 2  

A1= SEQUENCE(2; 3) sonucu

  A B C
1 1 2 3
2 4 5 6
3      

A1= SEQUENCE(2; 3; 3; 2)

  A B C
1 3 5 7
2 9 11 13
3      

A1= SEQUENCE(2; 3; 10; -1) sonucu

  A B C
1 10 9 8
2 7 6 5
3 4 3 2

İlgili işlevler

  • BİRİMMATRİS: BİRİMMATRİS işlevi, büyüklük boyutu x boyut birim matrisini döndürür.
  • RANDARRAY: RANDARRAY işlevi, 0 ile 1 arasında bir rastgele sayılar dizisi oluşturur.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?