ฟังก์ชัน SEQUENCE

ฟังก์ชัน SEQUENCE จะแสดงผลอาร์เรย์ของตัวเลขที่เรียงตามลำดับ เช่น 1, 2, 3, 4

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน SEQUENCE

SEQUENCE(แถว, คอลัมน์, เริ่ม, ขั้น)

ส่วน คำอธิบาย
แถว ต้องระบุ จำนวนแถวที่จะแสดงผล
คอลัมน์ ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ จำนวนคอลัมน์ที่จะแสดงผล หากไม่ระบุ อาร์เรย์ที่แสดงผลจะมี 1 คอลัมน์
เริ่ม ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ตัวเลขที่จะเริ่มต้นลำดับ หากไม่ระบุ ลำดับจะเริ่มต้นที่ 1
ขั้น ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ปริมาณที่จะเพิ่ม/ลดตัวเลขแต่ละตัวในลำดับ หากไม่ระบุ ลำดับจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 1

สูตรตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: SEQUENCE (2)

ตัวอย่างที่ 2: SEQUENCE (2, 3)

ตัวอย่างที่ 3: SEQUENCE (2, 3, 3, 2)

ตัวอย่างที่ 4: SEQUENCE (2, 3, 10, -1)

หมายเหตุ

หากไม่ระบุคอลัมน์ อาร์เรย์ผลลัพธ์จะเป็นรายการแนวตั้ง หากต้องการรายการแนวนอน ให้เลือกระหว่างการระบุแถวเป็น 1 และระบุคอลัมน์ หรือสลับเปลี่ยนผลลัพธ์แนวตั้ง

ผลลัพธ์ของ A1=SEQUENCE(2)

  A B
1 1  
2 2  

ผลลัพธ์ของ A1= SEQUENCE(2, 3)

  A B C
1 1 2 3
2 4 5 6
3      

ผลลัพธ์ของ A1= SEQUENCE(2, 3, 3, 2)

  A B C
1 3 5 7
2 9 11 13
3      

ผลลัพธ์ของ A1= SEQUENCE(2, 3, 10, -1)

  A B C
1 10 9 8
2 7 6 5
3 4 3 2

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

  • MUNIT: ฟังก์ชัน MUNIT จะแสดงผลเมทริกซ์หน่วยซึ่งมีขนาดเป็น ขนาด x ขนาด
  • RANDARRAY: ฟังก์ชัน RANDARRAY สร้างอาร์เรย์ของตัวเลขสุ่มระหว่าง 0 ถึง 1
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร