DÖRTTEBİRLİK.HRC (QUARTILE.EXC) işlevi

DÖRTTEBİRLİK.HRC işlevi, veri kümesinin belirli bir dörtte birlik kısmına en yakın değeri (0 ve 4 hariç) döndürür.

DÖRTTEBİRLİK.HRC işlevinin bölümleri

DÖRTTEBİRLİK.HRC(veriler; dörtte_birlik_kısmın_numarası)

Bölüm Açıklama
veriler Dikkate alınacak veri kümesini içeren dizi veya aralık.
dörtte_birlik_kısmın_numarası Bu, döndürülecek dörtte birlik kısım değeridir
  • 1, verilerde ilk dörtte birlik kısma (%25 işareti) en yakın değeri döndürür
  • 2, verilerde ortanca değere (%50 işareti) en yakın değeri döndürür
  • 3, verilerde üçüncü dörtte birlik kısma (%75 işareti) en yakın değeri döndürür

Örnek formüller

DÖRTTEBİRLİK.HRC(A2:A100; 3)

DÖRTTEBİRLİK.HRC(A2:A100; B2)

Notlar

  • Dörtte_birlik_kısmın_numarası tam sayı değilse sayı yuvarlanır. 
  • Dörtte_birlik_kısmın_numarası 0 ile 4 (her iki değer de hariç) arasında olmalıdır.
  • DÖRTTEBİRLİK.DHL işlevinden farklı olarak DÖRTTEBİRLİK.HRC, dörtte birlik kısmı, 0'ıncı ve 4'üncü dörtte birlik kısımlar hariç olmak üzere dörtte birlik aralık temelinde hesaplar.

Örnekler

  A
1 veriler
2 6
3 7
4 15
5 36
6 39
7 40
8 41
9 42
10 43
11 47
12 49

 

  A B C
1 Dörtte birlik kısım Sonuç Formül
2 1 15 =DÖRTTEBİRLİK.HRC(A2:A12; 1)
3 2 40 =DÖRTTEBİRLİK.HRC(A2:A12; 2)
4 3 43 =DÖRTTEBİRLİK.HRC(A2:A12; 3)

İlgili işlevler

  • YÜZDEBİRLİK: Veri kümesinin belirtilen yüzdeliğindeki değeri döndürür.
  • YÜZDEBİRLİK.HRC: YÜZDEBİRLİK.HRC işlevi, veri kümesinin belirtilen yüzdeliğindeki (0 ve 1 hariç) değeri döndürür.
  • ORTANCA: Sayısal veri kümesindeki ortanca değeri döndürür.
  • DÖRTTEBİRLİK: Veri kümesinin belirli bir dörtte birlik kısmına en yakın değeri döndürür.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?