NELJÄNNES.ULK-funktio (QUARTILE.EXC)

NELJÄNNES.ULK-funktio palauttaa data-aineiston tietyn kvartiilin lähimmän arvon. 0 ja 4 eivät sisälly.

NELJÄNNES.ULK-funktion osat

NELJÄNNES.ULK(data; kvartiilin_numero)

Osa Kuvaus
data Huomioitavan data-aineiston sisältävä jono tai väli.
kvartiilin_numero Osoittaa, minkä kvartiilin arvo palautetaan
  • 1 palauttaa datassa olevan arvon, joka on lähimpänä ensimmäistä kvartiilia (25 prosentin kohta)
  • 2 palauttaa datassa olevan arvon, joka on lähimpänä mediaania (50 prosentin kohta)
  • 3 palauttaa datassa olevan arvon, joka on lähimpänä kolmatta kvartiilia (75 prosentin kohta)

Esimerkkikaavat

NELJÄNNES.ULK(A2:A100; 3)

NELJÄNNES.ULK(A2:A100; B2)

Huomioitavaa

  • Jos kvartiilin_numero ei ole kokonaisluku, se katkaistaan. 
  • Kvartiilin_numeron on oltava 0–4, raja-arvot eivät sisälly.
  • Eri kuin NELJÄNNES.SIS. NELJÄNNES.ULK laskee kvartiilin väliltä, johon 0. ja 4. kvartiili eivät sisälly.

Esimerkkejä

  A
1 data
2 6
3 7
4 15
5 36
6 39
7 40
8 41
9 42
10 43
11 47
12 49

 

  A B C
1 Kvartiili Tulos Kaava
2 1 15 =NELJÄNNES.ULK(A2:A12; 1)
3 2 40 =NELJÄNNES.ULK(A2:A12; 2)
4 3 43 =NELJÄNNES.ULK(A2:A12; 3)

Aiheeseen liittyvät funktiot

  • PROSENTTIPISTE: Palauttaa annetun data-aineiston prosenttipisteen arvon.
  • PROSENTTIPISTE.ULK: PROSENTTIPISTE.ULK-funktio palauttaa annetun data-aineiston prosenttipisteen arvon. 0 ja 1 eivät sisälly.
  • MEDIAANI: Palauttaa numeerisen data-aineiston mediaaniarvon.
  • NELJÄNNES: Palauttaa data-aineiston määritetyn kvartiilin lähimmän arvon.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?