NELJÄNNES.ULK-funktio (QUARTILE.EXC)

NELJÄNNES.ULK-funktio palauttaa data-aineiston tietyn kvartiilin lähimmän arvon. 0 ja 4 eivät sisälly.

NELJÄNNES.ULK-funktion osat

NELJÄNNES.ULK(data; kvartiilin_numero)

Osa Kuvaus
data Huomioitavan data-aineiston sisältävä jono tai väli.
kvartiilin_numero Osoittaa, minkä kvartiilin arvo palautetaan
  • 1 palauttaa datassa olevan arvon, joka on lähimpänä ensimmäistä kvartiilia (25 prosentin kohta)
  • 2 palauttaa datassa olevan arvon, joka on lähimpänä mediaania (50 prosentin kohta)
  • 3 palauttaa datassa olevan arvon, joka on lähimpänä kolmatta kvartiilia (75 prosentin kohta)

Esimerkkikaavat

NELJÄNNES.ULK(A2:A100; 3)

NELJÄNNES.ULK(A2:A100; B2)

Huomioitavaa

  • Jos kvartiilin_numero ei ole kokonaisluku, se katkaistaan. 
  • Kvartiilin_numeron on oltava 0–4, raja-arvot eivät sisälly.
  • Eri kuin NELJÄNNES.SIS. NELJÄNNES.ULK laskee kvartiilin väliltä, johon 0. ja 4. kvartiili eivät sisälly.

Esimerkkejä

  A
1 data
2 6
3 7
4 15
5 36
6 39
7 40
8 41
9 42
10 43
11 47
12 49

 

  A B C
1 Kvartiili Tulos Kaava
2 1 15 =NELJÄNNES.ULK(A2:A12; 1)
3 2 40 =NELJÄNNES.ULK(A2:A12; 2)
4 3 43 =NELJÄNNES.ULK(A2:A12; 3)

Aiheeseen liittyvät funktiot

  • PROSENTTIPISTE: Palauttaa annetun data-aineiston prosenttipisteen arvon.
  • PROSENTTIPISTE.ULK: PROSENTTIPISTE.ULK-funktio palauttaa annetun data-aineiston prosenttipisteen arvon. 0 ja 1 eivät sisälly.
  • MEDIAANI: Palauttaa numeerisen data-aineiston mediaaniarvon.
  • NELJÄNNES: Palauttaa data-aineiston määritetyn kvartiilin lähimmän arvon.
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko