YÜZDEBİRLİK.HRC (PERCENTILE.EXC) işlevi

YÜZDEBİRLİK.HRC işlevi, veri kümesinin belirtilen yüzdeliğindeki (0 ve 1 hariç) değeri döndürür.

YÜZDEBİRLİK.HRC işlevinin bölümleri

YÜZDEBİRLİK.HRC(veriler; yüzdebirlik)

Bölüm Açıklama
veriler Dikkate alınacak veri kümesini içeren dizi veya aralık.
yüzdebirlik Veriler içindeki değeri hesaplanıp döndürülecek olan yüzdebirlik.

Örnek formüller

YÜZDEBİRLİK.HRC(A2:A100;0,33)

YÜZDEBİRLİK.HRC(A2:A100;A2)

Notlar

  • YÜZDEBİRLİK.HRC tarafından döndürülen değer, verilerin üyesi olmayabilir. Çünkü bu işlev, alfa yüzdebirliği hesaplamak için değerler arasındaki ara değeri hesaplar.
  • Yüzdebirlik, 0 ile 1 (bu değerler hariç) arasında olmalıdır.
  • YÜZDEBİRLİK.DHL'den farklı olarak YÜZDEBİRLİK.HRC, yüzdebirliği 0 ile 1 hariç yüzdebirlik aralık temelinde hesaplar.

Örnekler

  A B
1 veriler yüzdebirlik
2 15 0,15
3 20 0,4
4 35 0,5
5 40 0,8
6 50 0,9

 

  A B C D
1 Yüzdebirlik Sonuç Formül Açıklama
2 0,15 #SAYI! =YÜZDEBİRLİK.HRC(A2:A6; B2) Ara değer hesaplanamadığından #SAYI! hatası döndürülür.
3 0,4 26 =YÜZDEBİRLİK.HRC(A2:A6; B3) Hedeflenen şekilde yürütülür.
4 0,5 35 =YÜZDEBİRLİK.HRC(A2:A6; B4) Hedeflenen şekilde yürütülür.
5 0,8 48 =YÜZDEBİRLİK.HRC(A2:A6; B5) Hedeflenen şekilde yürütülür.
6 0,9 #SAYI! =YÜZDEBİRLİK.HRC(A2:A6; B6) Ara değer hesaplanamadığından #SAYI! hatası döndürülür.

İlgili işlevler

  • YÜZDEBİRLİK: Veri kümesinin belirtilen yüzdeliğindeki değeri döndürür.
  • DÖRTTEBİRLİK: Veri kümesinin belirli bir dörtte birlik kısmına en yakın değeri döndürür.
  • ORTANCA: Sayısal veri kümesindeki ortanca değeri döndürür.
  • DÖRTTEBİRLİK.HRC: DÖRTTEBİRLİK.HRC işlevi, veri kümesinin belirli bir dörtte birlik kısmına en yakın değeri (0 ve 4 hariç) döndürür.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?