ฟังก์ชัน PERCENTILE.EXC

ฟังก์ชัน PERCENTILE.EXC จะแสดงผลค่าซึ่งอยู่ที่เปอร์เซ็นไทล์ที่ระบุของชุดข้อมูลซึ่งอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน PERCENTILE.EXC

PERCENTILE.EXC(ข้อมูล, เปอร์เซ็นต์ไทล์)

ส่วน คำอธิบาย
ข้อมูล อาร์เรย์หรือช่วงที่มีชุดข้อมูลที่จะพิจารณา
เปอร์เซ็นต์ไทล์ เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ค่าภายในข้อมูลจะได้รับการคำนวณและแสดงผล

สูตรตัวอย่าง

PERCENTILE.EXC(A2:A100,0.33)

PERCENTILE.EXC(A2:A100,A2)

หมายเหตุ

  • ค่าที่ PERCENTILE.EXC แสดงผลไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกของข้อมูล เนื่องจากฟังก์ชันนี้จะประมาณค่าต่างๆ เพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์ไทล์อัลฟ่า
  • เปอร์เซ็นต์ไทล์จะต้องอยู่ระหว่าง 0 และ 1 เท่านั้น
  • PERCENTILE.EXC คำนวณเปอร์เซ็นต์ไทล์โดยอิงจากช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่อยู่ระหว่าง 0 และ 1 เท่านั้น ซึ่งต่างจาก PERCENTILE.INC

ตัวอย่าง

  A B
1 ข้อมูล เปอร์เซ็นต์ไทล์
2 15 0.15
3 20 0.4
4 35 0.5
5 40 0.8
6 50 0.9

 

  A B C D
1 เปอร์เซ็นต์ไทล์ ผลลัพธ์ สูตร คำอธิบาย
2 0.15 #NUM! =PERCENTILE.EXC(A2:A6, B2) แสดงผลข้อผิดพลาด #NUM! เนื่องจากประมาณค่าในช่วงไม่ได้
3 0.4 26 =PERCENTILE.EXC(A2:A6, B3) ทำงานตามที่ตั้งใจ
4 0.5 35 =PERCENTILE.EXC(A2:A6, B4) ทำงานตามที่ตั้งใจ
5 0.8 48 =PERCENTILE.EXC(A2:A6, B5) ทำงานตามที่ตั้งใจ
6 0.9 #NUM! =PERCENTILE.EXC(A2:A6, B6) แสดงผลข้อผิดพลาด #NUM! เนื่องจากประมาณค่าในช่วงไม่ได้

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

  • PERCENTILE: ส่งคืนค่าของเปอร์เซ็นไทล์ที่ระบุของชุดข้อมูล
  • QUARTILE: ส่งคืนค่าที่ใกล้เคียงที่สุดกับควอไทล์ที่ระบุของชุดข้อมูล
  • MEDIAN: ส่งคืนค่ามัธยฐานในชุดข้อมูลที่เป็นจำนวน
  • QUARTILE.EXC: ฟังก์ชัน QUARTILE.EXC จะแสดงผลค่าที่ใกล้เคียงที่สุดกับควอไทล์ที่ระบุของชุดข้อมูลซึ่งอยู่ระหว่าง 0 ถึง 4
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร