ฟังก์ชัน PERCENTILE.EXC

ฟังก์ชัน PERCENTILE.EXC จะแสดงผลค่าซึ่งอยู่ที่เปอร์เซ็นไทล์ที่ระบุของชุดข้อมูลซึ่งอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน PERCENTILE.EXC

PERCENTILE.EXC(ข้อมูล, เปอร์เซ็นต์ไทล์)

ส่วน คำอธิบาย
ข้อมูล อาร์เรย์หรือช่วงที่มีชุดข้อมูลที่จะพิจารณา
เปอร์เซ็นต์ไทล์ เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ค่าภายในข้อมูลจะได้รับการคำนวณและแสดงผล

สูตรตัวอย่าง

PERCENTILE.EXC(A2:A100,0.33)

PERCENTILE.EXC(A2:A100,A2)

หมายเหตุ

  • ค่าที่ PERCENTILE.EXC แสดงผลไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกของข้อมูล เนื่องจากฟังก์ชันนี้จะประมาณค่าต่างๆ เพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์ไทล์อัลฟ่า
  • เปอร์เซ็นต์ไทล์จะต้องอยู่ระหว่าง 0 และ 1 เท่านั้น
  • PERCENTILE.EXC คำนวณเปอร์เซ็นต์ไทล์โดยอิงจากช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่อยู่ระหว่าง 0 และ 1 เท่านั้น ซึ่งต่างจาก PERCENTILE.INC

ตัวอย่าง

  A B
1 ข้อมูล เปอร์เซ็นต์ไทล์
2 15 0.15
3 20 0.4
4 35 0.5
5 40 0.8
6 50 0.9

 

  A B C D
1 เปอร์เซ็นต์ไทล์ ผลลัพธ์ สูตร คำอธิบาย
2 0.15 #NUM! =PERCENTILE.EXC(A2:A6, B2) แสดงผลข้อผิดพลาด #NUM! เนื่องจากประมาณค่าในช่วงไม่ได้
3 0.4 26 =PERCENTILE.EXC(A2:A6, B3) ทำงานตามที่ตั้งใจ
4 0.5 35 =PERCENTILE.EXC(A2:A6, B4) ทำงานตามที่ตั้งใจ
5 0.8 48 =PERCENTILE.EXC(A2:A6, B5) ทำงานตามที่ตั้งใจ
6 0.9 #NUM! =PERCENTILE.EXC(A2:A6, B6) แสดงผลข้อผิดพลาด #NUM! เนื่องจากประมาณค่าในช่วงไม่ได้

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

  • PERCENTILE: ส่งคืนค่าของเปอร์เซ็นไทล์ที่ระบุของชุดข้อมูล
  • QUARTILE: ส่งคืนค่าที่ใกล้เคียงที่สุดกับควอไทล์ที่ระบุของชุดข้อมูล
  • MEDIAN: ส่งคืนค่ามัธยฐานในชุดข้อมูลที่เป็นจำนวน
  • QUARTILE.EXC: ฟังก์ชัน QUARTILE.EXC จะแสดงผลค่าที่ใกล้เคียงที่สุดกับควอไทล์ที่ระบุของชุดข้อมูลซึ่งอยู่ระหว่าง 0 ถึง 4
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก