BİRİMMATRİS (MUNIT) işlevi

BİRİMMATRİS işlevi, büyüklük boyutu x boyut birim matrisini döndürür. Bu işlevin sonucu bir form dizisidir:

1 0 …  0

0 1 ... 0 

0 0 … ...

0 0 … 1

BİRİMMATRİS işlevinin bölümleri

BİRİMMATRİS(boyut)

Bölüm Açıklama
boyut Zorunlu. Birim matrisin boyutu. Boyut, sıfırdan büyük bir tam sayı olmalıdır.

Örnek formüller

1. örnek: BİRİMMATRİS(1)

2. örnek: BİRİMMATRİS(3)

Notlar

Boyut 1'den küçükse BİRİMMATRİS işlevi bir #DEĞER hatası döndürür.

Örnekler

A1=BİRİMMATRİS(1) sonucu

  A
1 1
2  

A1= BİRİMMATRİS(3) sonucu

  A B C
1 1 0 0
2 0 1 0
3 0 0 1

İlgili işlevler

  • DÇARP: Dizi veya aralık olarak belirtilen iki matrisin matris çarpımını hesaplar.
  • RANDARRAY: RANDARRAY işlevi, 0 ile 1 arasında bir rastgele sayılar dizisi oluşturur.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?