Funksjonen MENHET (MUNIT)

MENHET-funksjonen returnerer en enhetsmatrise med størrelsen dimensjon x dimensjon. Resultatet av denne funksjonen er en matrise i dette formatet:

1 0 …  0

0 1 … 0 

0 0 … …

0 0 … 1

Delene i MENHET-funksjonen

MENHET(dimensjon)

Del Beskrivelse
dimensjon Obligatorisk. Størrelsen på enhetsmatrisen. «Dimensjon» må være et heltall som er større enn null.

Eksempelformler

Eksempel 1: MENHET(1)

Eksempel 2: MENHET(3)

Merknader

Hvis «dimensjon» er lavere enn 1, returnerer MENHET #VERDI-feilen.

Eksempler

Resultat for A1=MENHET(1)

  A
1 1
2  

Resultat for A1=MENHET(3)

  A B C
1 1 0 0
2 0 1 0
3 0 0 1

Beslektede funksjoner

  • MMULT: Beregner matriseproduktet av to 2D-matriser angitt som matriser eller områder.
  • RANDARRAY: RANDARRAY-funksjonen genererer en matrise av tilfeldige tall mellom 0 og 1.
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny