Funksjonen MENHET (MUNIT)

MENHET-funksjonen returnerer en enhetsmatrise med størrelsen dimensjon x dimensjon. Resultatet av denne funksjonen er en matrise i dette formatet:

1 0 …  0

0 1 … 0 

0 0 … …

0 0 … 1

Delene i MENHET-funksjonen

MENHET(dimensjon)

Del Beskrivelse
dimensjon Obligatorisk. Størrelsen på enhetsmatrisen. «Dimensjon» må være et heltall som er større enn null.

Eksempelformler

Eksempel 1: MENHET(1)

Eksempel 2: MENHET(3)

Merknader

Hvis «dimensjon» er lavere enn 1, returnerer MENHET #VERDI-feilen.

Eksempler

Resultat for A1=MENHET(1)

  A
1 1
2  

Resultat for A1=MENHET(3)

  A B C
1 1 0 0
2 0 1 0
3 0 0 1

Beslektede funksjoner

  • MMULT: Beregner matriseproduktet av to 2D-matriser angitt som matriser eller områder.
  • RANDARRAY: RANDARRAY-funksjonen genererer en matrise av tilfeldige tall mellom 0 og 1.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?