ฟังก์ชัน GAMMA

ฟังก์ชัน GAMMA จะแสดงผลฟังก์ชัน Gamma ซึ่งได้รับการประเมินที่ค่าที่ระบุ 

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน GAMMA 

GAMMA(ตัวเลข) 

ส่วน คำอธิบาย
ตัวเลข อินพุตสำหรับฟังก์ชันแกมมา ระบบจะแสดงผลลอการิทึมธรรมชาติของแกมมา (ตัวเลข)
ตัวเลขต้องเป็นค่าบวก

สูตรตัวอย่าง 

GAMMA(A1:A10)

GAMMA(1, 2, 3, 4)

GAMMA(B1:B5, 10)

หมายเหตุ

GAMMA ใช้กับการวิเคราะห์บางประเภทหรือเป็นส่วนประกอบให้กับฟังก์ชันอื่น ไม่ค่อยใช้แบบเดี่ยวๆ

ตัวอย่าง 

  A B
1 ผลลัพธ์ สูตร
2 11.6317284 =GAMMA(4.5)
3 2 =GAMMA(3)

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง 

  • GAMMALN: ส่งคืนค่าลอการิทึมของฟังก์ชันแกมมาที่ระบุ ฐาน e (จำนวนออยเลอร์)
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร