KOVARYANS.S (COVARIANCE.S) işlevi

KOVARYANS.S işlevi, veri kümesinin kovaryansını hesaplar. Burada, veri kümesi toplam popülasyonun bir örneklemidir.

KOVARYANS.S işlevinin bölümleri 

KOVARYANS.S(veriler_y; veriler_x)

Bölüm Açıklama
veriler_y Bağımlı veriler dizisi veya matrisini temsil eden aralık.
veriler_x Bağımsız veriler dizisi veya matrisini temsil eden aralık.

Örnek formüller 

TOPLA(A1:A10)

TOPLA(1; 2; 3; 4)

TOPLA(B1:B5; 10)

Notlar

  • Değer bağımsız değişkenlerinde bulunan metinler yoksayılır.
  • Pozitif kovaryans, bağımsız veriler ile bağımlı verilerin aynı yönde birlikte değişme eğiliminde olduğunu gösterir.
  • Negatif kovaryans, bu verilerin ters yönde birlikte değişme eğiliminde olduğunu gösterir. Birindeki artış, diğerinde azalmaya yol açar. Kovaryansın büyüklüğünün yorumlanması zordur.

Örnekler

  A B
1 veriler_1 veriler_2
2 2 4
3 5 3
4 7 6
5 1 1
6 8 5
7    
8    
9 Kovaryans Formül
10 4,65 =KOVARYANS.S(A2:A6; B2:B6)
11 7 =KOVARYANS.S({1;3}; {-1;6})

İlgili işlevler

  • KOVARYANS: Veri kümesinin kovaryansını hesaplar.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?