ฟังก์ชัน COVARIANCE.S

ฟังก์ชัน COVARIANCE.S จะคำนวณความแปรปรวนของชุดข้อมูล โดยที่ชุดข้อมูลคือตัวอย่างของประชากรทั้งหมด

ส่วนต่างๆ ของฟังก์ชัน COVARIANCE.S 

COVARIANCE.S(data_y, data_x)

ส่วน คำอธิบาย
data_y ช่วงที่แทนอาร์เรย์หรือเมทริกซ์ของข้อมูลที่ไม่เป็นอิสระ
data_x ช่วงที่แทนอาร์เรย์หรือเมทริกซ์ของข้อมูลอิสระ

สูตรตัวอย่าง 

COVARIANCE.S(A1:A10)

COVARIANCE.S(1, 2, 3, 4)

COVARIANCE.S(B1:B5, 10)

หมายเหตุ

  • ฟังก์ชันจะไม่สนใจข้อความที่ระบุเป็นอาร์กิวเมนต์ค่า
  • ความแปรปรวนร่วมเชิงบวกบ่งชี้ว่าข้อมูลที่เป็นอิสระและข้อมูลที่ไม่เป็นอิสระนั้นมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน
  • ส่วนค่าลบบ่งชี้ว่าข้อมูลทั้งสองมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปในทิศทางตรงกันข้าม การเพิ่มขึ้นของค่าหนึ่งจะทำให้อีกค่าหนึ่งลดลง ขนาดของความแปรปรวนร่วมนั้นตีความได้ยาก

ตัวอย่าง

  A B
1 data_1 data_2
2 2 4
3 5 3
4 7 6
5 1 1
6 8 5
7    
8    
9 ความแปรปรวน สูตร
10 4.65 =COVARIANCE.S(A2:A6, B2:B6)
11 7 =COVARIANCE.S({1,3}, {-1,6})

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

  • COVAR: คำนวณความแปรปรวนของชุดข้อมูล
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
true
35
false
false